Loading...
[X] Đóng lại
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Tư vấn lớp học
HOTLINE: Mr. Nam
0987.026.515
0987 026 515
Đăng ký học
Đang trực tuyến: 55
Tổng truy cập:   86895414
Quảng cáo
Mẫu Hóa Đơn - Chứng từ

Mẫu biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT viết sai năm 2018

 

Theo khoản 3 điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC, nếu phát hiện hoá đơn GTGT viết sai đã kê khai thuế, thì người bán và người mua phải lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT viết sai và lập hoá đơn điều chỉnh sai sót.


 

=> Như vậy nếu hoá đơn viết sai mà đã kê khai thì các bạn không được thu hồi mà phải lập biên bản điều chỉnh.
- Dưới đây là Mẫu biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT viết sai do Công ty kế toán Thiên Ưng chia sẻ để các bạn cùng tham khảo:

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---oOo---

 

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

Số 0002/BBĐCHĐ

 

       - Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

       - Căn cứ Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị  định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

       - Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP

 

     Hôm nay, ngày 11/11/2018, đại diện hai bên gồm có:

 

BÊN A: Bên giao hoá đơn:

Tên công ty: Công ty kế toán Thiên Ưng.

Địa chỉ : 181 Xuân Thuỷ, Cầu giấy, Hà Nội

MST: 0101365569

Do Ông (Bà): Hoàng Hải Nam.  Chức vụ: Giám đốc, làm đại diện

 

BÊN B:  Bên nhận hoá đơn:

Tên công ty: Công ty TNHH Hiếu Ngọc.

Địa chỉ: Phòng 207, nhà A5, đường Nguyễn cảnh dị, KĐT Đại Kim, Hà Nội

MST: 0101258634

Do Ông (Bà): Nguyễn văn Hiếu.  Chức vụ: Giám đốc, làm đại diện

 

Hai bên, thống nhất lập biên bản điều chỉnh hóa đơn đã lập số 0000465,ký hiệu: AA/18P, ngày 12/8/2018 và xuất hóa đơn điều chỉnh số số 0000593, ký hiệu: AA/18P  ngày 11/11/2018.

 

- Lý do điều chỉnh: Do ghi sai số tiền hàng và tiền thuế.

 

NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH:

 

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

01

Máy điều hoà LG 12U

Bộ

1

12.100.000

12.100.000

 

 

 

 

 

 

 Cộng tiền hàng:                                                                                         12.100.000

Thuế suất GTGT:   10 % , Tiền thuế GTGT:                                              1.210.000

Tổng cộng tiền thanh toán:                                                                        13.310.000

Số tiền viết bằng chữ:..Mười ba triệu ba tram mười nghìn đồng

 

NỘI DỤNG SAU KHI ĐIỀU CHỈNH:

 

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

01

Máy điều hoà LG 12U

Bộ

1

12.400.000

12.400.000

 

 

 

 

 

 

Cộng tiền hàng:                                                                                         12.400.000

Thuế suất GTGT:   10 %  , Tiền thuế GTGT:                                             1.240.000

Tổng cộng tiền thanh toán:                                                                      13.640.000

Số tiền viết bằng chữ:..Mười ba triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng.

 

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh và xuất hóa đơn hóa đơn để điều chỉnh này.

Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A    ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)  (Ký, ghi rõ họ tên) -----------------------------------------------------------------------------------------------

Nội dung khi lập biên bản điều chỉnh:

- Ngày trên biên bản điều chỉnh hóa đơn và ngày trên hóa đơn điều chỉnh phải cùng ngày.
- Người đại diện 2 bên (Thường là người đại diện pháp luật) ký, ghi rõ họ tên + Đóng dấu.

- Nội dung trên biên bản điều chỉnh thể hiện rõ: Điều chỉnh hóa đơn số ... ngày tháng, ký hiệu ... xuất hóa đơn điều chỉnh số ... ngày tháng ... ký hiệu ...Nội dung điều chỉnh những gì ...

 

Chú ý: Khi phát hiện hoá đơn viết sai đã kê khai thuế: Ngoài việc lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT viết sai. Các bạn còn phải lập hoá đơn điều chỉnh nữa nhé.

Cách viết xem thêm: Cách viết hoá đơn điều chỉnh

 

Chú ý: Kể từ ngày 1/1/2015 theo khoản 7 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC:

- "Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.”

 

Như vậy: Nếu hóa đơn viết sai TÊN, ĐỊA CHỈ người mua NHƯNG GHI ĐÚNG MST thì chỉ cần lập biên bản điều chỉnh hóa đơn (Dù hóa đơn đó đã kê khai hay chưa kê khai).
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 Tải Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai về tại đây: 
 

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn

 


Trường hợp các bạn không tải về được thì có thể làm theo cách sau:
Bước 1: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới
Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail: ketoanthienung@gmail.com (Tiêu đề ghi rõ Mẫu muốn tải)


-----------------------------------------------------

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế
Mr Nam: 0984 322 539 - 0963 133 042
Email: ketoanthienung@gmail.com
Website: Ketoanthienung.org
-----------------------------
biên bản điều chỉnh hóa đơn

 

Chia sẻ:
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
học phí kế toán thiên ưng
Các mẫu biểu khác
Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn GTGT viết sai 2018
Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn GTGT viết sai 2018
Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn theo Thông tư 39 mới nhất năm 2018, trường hợp nào lập biên bản thu hồi hóa đơn. Tải Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn mới nhất
Mẫu giấy ủy quyền Ký hoá đơn GTGT (lập hóa đơn)
Mẫu giấy ủy quyền Ký hoá đơn GTGT (lập hóa đơn)
Mẫu giấy uỷ quyền ký hoá đơn GTGT, ký hóa đơn bán hàng thay Giám đốc, Tải giấy ủy quyền ký hóa đơn mới nhất theo quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC
Mẫu TB01/AC Thông báo phát hành hoá đơn theo TT 26
Mẫu TB01/AC Thông báo phát hành hoá đơn theo TT 26
Mẫu TB01/AC Thông báo phát hành hoá đơn mới nhất năm 2017 Ban hành kèm theo Thông tư 26, trước khi sử dụng hóa đơn GTGT đặt in phải làm Thông báo phát hành hóa đơn để nộp cho cơ quan thuế.
Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Mẫu số BC26/AC
Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Mẫu số BC26/AC
Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Mẫu số BC26/AC Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính
Mẫu Hóa đơn Giá trị gia tăng mới nhất Mẫu số 01GTKT3/001
Mẫu Hóa đơn Giá trị gia tăng mới nhất Mẫu số 01GTKT3/001
Mẫu Hóa đơn Giá trị gia tăng Mẫu số 01GTKT3/001 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính
Mẫu Đơn đề nghị mua hóa đơn
Mẫu Đơn đề nghị mua hóa đơn
Mẫu Đơn đề nghị mua hóa đơn (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính)
Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn mới nhất
Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn mới nhất
Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn mới nhất Mẫu TB01/AC Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính
Mẫu Báo cáo mất cháy hỏng hóa đơn Mẫu số BC21/AC
Mẫu Báo cáo mất cháy hỏng hóa đơn Mẫu số BC21/AC
Mẫu Báo cáo mất cháy hỏng hóa đơn Mẫu số BC21/AC Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính
Tìm chúng tôi trên
Quảng cáo
Phần mềm kê khai thuế htkk 5.1.7
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
Tuyển kế toán
 
Học phí kế toán thiên ưng
Học phí kế toán thiên ưng