Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Tư vấn lớp học
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Đăng ký học
Đang trực tuyến: 184
Tổng truy cập:   32122424
Quảng cáo
Địa chỉ học kế toán Thiên Ưng Quận 9 - HCM
KẾ TOÁN THUẾ

Cách viết hóa đơn điều chỉnh tăng giảm thuế GTGT, số tiền

 

Hướng dẫn cách viết hóa đơn điều chỉnh sai sót, điều chỉnh tăng, giảm tiền thuế suất thuế GTGT, điều chỉnh sai tổng tiền, sai hàng hoá, sai mã số thuế, sai đơn giá, sai đơn vị tính, sai số tiền bằng chữ, sai ngày tháng năm... theo Thông tư 39/2014/TT-BTC.

 

I. Các trường hợp phải lập hoá đơn điều chỉnh:

 

1. Khi phát hiện hoá đơn GTGT viết sai (sai ngày tháng năm, sai mã số thuế, sai tên hàng hóa, sai đơn vị tính, sai đơn giá, sai thành tiên, sai thuế suất, sai tiền thuế, sai số tiền bằng chữ …-> Nói chung là tất cả các trường hợp) nhưng đã kê khai thuế thì 2 bên phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn sai sót và người bán phải lập hóa đơn điều chỉnh sai sót.

        Hóa đơn điều chỉnh ghi rõ: Điều chỉnh sai sót (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu…

(Theo khoản 3 Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC)

 

Chú ý: Nếu là Trường hợp: Sai tên công ty, địa chỉ nhưng MST đúng (Chỉ duy nhất trường hợp này thôi nhé) thì chỉ cần lập biên bản điều chỉnh mà ko cần lập hóa đơn điều chỉnh

(Theo khoản 7 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC)

 

2. Nếu DN bạn bán hàng chiết khấu thương mại: Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì DN được lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh.

(Khoản 2.5 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC)

 

cách viết hóa đơn điều chỉnh tăng giảm

- Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai vào bảng kê mua vào và bán ra của kỳ hiện tại (Không phải kê khai bổ sung)

- Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

 

- Hóa đơn viết sai đã kê khai (Dù 1 trong 2 bên đã kê khai, hoặc cả 2 bên đều đã kê khai thì đều phải lập hóa đơn điều chỉnh)

 

II. Sau đây Kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách viết hoá đơn điều chỉnh cho từng trường hợp:

 

1. Cách viết hóa đơn điều chỉnh sai sót không ảnh hưởng đến số tiền:

 

- Các lỗi sai như: Sai ngày tháng năm, sai mã số thuế, sai tên hàng hóa, sai đơn vị tính, số tiền bầng chữ... (Những sai sót không ảnh hưởng đến số tiền)

 

VD 1: Ngày 12/11/2017 Bạn phát hiện hoá đơn viết sai số 0000463, ký hiệu TU/16P, ngày 15/9/2017. (Hoá đơn này 2 bên đã kê khai vào tháng 9/2017)

- Lỗi sai:  Sai mã số thuế

 

Cách xử lý như sau:

- Lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT viết sai

- Lập hoá đơn điều chỉnh sai sót: (Lập vào ngày hiện tại) Số 0000895, ký hiệu TU/16P, ngày 12/11/2017, cụ thể như sau:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
                                                                                           Ký hiệu: TU/16P
                                                         Liên 1: Lưu                  Số:  0000895
Ngày 12 tháng 11 năm 2017
 
Đơn vị bán hàng: CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Mã số thuế: 0106208569
Địa chỉ: 173, Đường Xuân Thủy, Q. Cầu giấy, TP. Hà Nội
Điện thoại:..0984.322.539 .Số tài khoản..711A26950578
Họ tên người mua hàng: Đinh mạnh Ninh
Tên đơn vị: Công ty TNHH Hải Nam
Mã số thuế: 0106236368 (Ghi mã số thuế đúng)
Địa chỉ: Số 170, Đường Tây Sơn, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội
Hình thức thanh toán:..CK..........Số tài khoản: ...711A26956789
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính
Số
lượng
Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4x5
01  Điều chỉnh mã số thuế công ty mua hàng từ 0106236365 
thành
 0106236368
của hóa đơn số: 0000463, ký hiệu: TU/16P, ngày: 15/9/2017 do ghi sai.
\ \ \ \
           
           
                                                    Cộng tiền hàng:                                          \
Thuế suất GTGT:    \     %  , Tiền thuế GTGT:                            \
Tổng cộng tiền thanh toán:                                                \
Số tiền viết bằng chữ:                                                \

 

Cách kê khai thuế:

- Hiện tại trên phần mềm HTKK đã bỏ các phụ lục đi, nên các bạn Không cần kê khai hóa đơn điều chỉnh (Không ảnh hưởng đến số tiền và tiền thuế) mà chỉ lưu giữ cùng với hóa đơn sai và biên bản điều chỉnh để sau này giải trình.

 

VD 2: Ngày 12/5/2017 Bạn phát hiện hoá đơn viết sai số 0000463, ký hiệu TU/16P, ngày 15/3/2017. (Hoá đơn này 2 bên đã kê khai vào tháng 3/2017)

- Lỗi sai: Sai dòng số tiền bằng chữ.

 

Cách xử lý: 

- Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai

- Lập hoá đơn điều chỉnh sai sót: (Lập vào ngày hiện tại) Số 0000895, ký hiệu TU/16P, ngày 12/5/2017, cụ thể như sau:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
                                                                                           Ký hiệu: TU/16P
                                                         Liên 1: Lưu                  Số:  0000895
Ngày 12 tháng 5 năm 2017
 
Đơn vị bán hàng: CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Mã số thuế: 0106208569
Địa chỉ: 173, Đường Xuân Thủy, Q. Cầu giấy, TP. Hà Nội
Điện thoại:..0984.322.539 .Số tài khoản..711A26950578
Họ tên người mua hàng: Đinh mạnh Ninh
Tên đơn vị: Công ty TNHH Hải Nam
Mã số thuế: 0106236368
Địa chỉ: Số 170, Đường Tây Sơn, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội
Hình thức thanh toán:..CK..........Số tài khoản: ...711A26956789
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính
Số
lượng
Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4x5
01  Điều chỉnh dòng Số tiền bằng chữ trên hóa đơn số 0000463, ký hiệu TU/16P, ngày 15/3/2017 từ: Mười lăm nghìn đồng thành Mười nghìn đồng chẵn. \ \ \ \
           
           
                                                    Cộng tiền hàng:                                \
Thuế suất GTGT:    \     %  , Tiền thuế GTGT:                            \
Tổng cộng tiền thanh toán:                                                \
Số tiền viết bằng chữ:    Mười nghìn đồng chẵn

 

Cách kê khai: Cũng như VD 1 bên trên nhé.

 

2. Cách điều chỉnh Hoá đơn viết sai ảnh hưởng đến số tiền:

 

- Các lỗi sai như: Sai đơn giá, số lượng thành tiền, thuế suất, tiền thuế ... (Những sai sót ảnh hưởng đến số tiền hoặc tiền thuế)

 

VD 1: Ngày 12/4/2017 Bạn phát hiện hoá đơn viết sai số 0000463, ký hiệu TU/16P, ngày 15/2/2017. (Hoá đơn này 2 bên đã kê khai vào tháng 2/2017)

- Lỗi sai:  Sai đơn giá dẫn đến sai tổng tiền, tiền thuế

- Hoá đơn trên ghi sai là: Điều hoà LG 12U, Số lượng 1, Đơn giá: 21.400.000, thuế 10%: 2.140.000, tổng cộng: 2.354.000

- Ghi đúng là: Đơn giá: 21.100.000, thuế 10%: 2.110.000, tổng cộng: 2.321.000 (Như vậy là tăng 300.000 so với thực tế, ta phải lập hoá đơn điều chỉnh giảm số tiền đó)

 

Cách xử lý như sau:

- Lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT viết sai.

- Lập hoá đơn điều chỉnh giảm đơn giá: (Lập vào ngày hiện tại) Số 0000895, ký hiệu TU/16P, ngày 12/4/2017, cụ thể như sau:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
                                                                                           Ký hiệu: TU/16P
                                                         Liên 1: Lưu                  Số:  0000895
Ngày 12 tháng 4 năm 2017
 
Đơn vị bán hàng: CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Mã số thuế: 0106208569
Địa chỉ: 173, Đường Xuân Thủy, Q. Cầu giấy, TP. Hà Nội
Điện thoại:..0984.322.539 .Số tài khoản..711A26950578
Họ tên người mua hàng: Đinh mạnh Ninh
Tên đơn vị: Công ty TNHH Hải Nam
Mã số thuế: 0106236368
Địa chỉ: Số 170, Đường Tây Sơn, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội
Hình thức thanh toán:..CK..........Số tài khoản: ...711A26956789
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính
Số
lượng
Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4x5
01  Điều chỉnh giảm đơn giá, số tiền, tiền thuế của Điều hoà LG 12U trên hoá đơn số 0000463, ký hiệu TU/16P, ngày 15/2/2017 từ 21.400.000 thành 21.100.000 Bộ 1 300.000 300.000
           
           
                                                    Cộng tiền hàng:                      300.000
Thuế suất GTGT:    10    %  , Tiền thuế GTGT:                 30.000
Tổng cộng tiền thanh toán:                                                  330.000
Số tiền viết bằng chữ:    Ba trăm ba mươi nghìn đồng chẵn. 

 

Cách kê khai thuế:

- Hai bên kê khai hoá đơn điều chỉnh trên vào kỳ hiện tại là tháng 4/2017.

Chú ý: Đây là hoá đơn điều chỉnh giảm nên các bạn phải kê khai ÂM.

- Bên bán kê khai ÂM vào chỉ tiêu: Doanh thu trên Tờ khai 01/GTGT: -300.000 và Thuế GTGT: -30.000

- Bên mua kê khai Âm vào chỉ tiêu: Giá trị mua vào trên Tờ khai 01/GTGT: -300.000 và thuế GTGT: -30.000

=> Trường hợp trong kỳ kê khai có nhiều hóa đơn khác, thì các bạn phải kê khai xong các hóa đơn đó, sau đó lấy số tiền trên các Chỉ tiêu đó để trừ đi số tiền và tiền thuế trên hóa đơn điều chỉnh -> Tiếp đó nhập số liệu đã trừ vào Các chỉ tiêu tương ứng.

 

Chú ý: Hóa đơn điều chỉnh giảm thì khi viết hóa đơn không được ghi âm, nhưng khi kê khai thì kê khai âm.

 

VD 2: Ngày 12/6/2017 Bạn phát hiện hoá đơn viết sai số 0000463, ký hiệu TU/16P, ngày 15/3/2017. (Hoá đơn này 2 bên đã kê khai vào tháng 3/2017)

- Lỗi sai:  Sai đơn thuế suất thuế GTGT

- Hoá đơn trên ghi sai là: Điều hoà LG 12U, Số lượng 1, Đơn giá: 21.100.000, thuế 0%: 0.

- Ghi đúng phải là: Đơn giá: 21.100.000, thuế 10%: 2.110.000, tổng cộng: 2.321.000 (Như vậy thuế GTGT đúng phải là 10%, ta phải lập hoá đơn điều chỉnh tăng thuế suất và tiền thuế)

 

Cách xử lý như sau:

- Lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT viết sai.

- Lập hoá đơn điều chỉnh giảm đơn giá: (Lập vào ngày hiện tại) Số 0000895, ký hiệu TU/16P, ngày 12/6/2017, cụ thể như sau:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
                                                                                           Ký hiệu: TU/16P
                                                         Liên 1: Lưu                  Số:  0000895
Ngày 12 tháng 6 năm 2017
 
Đơn vị bán hàng: CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Mã số thuế: 0106208569
Địa chỉ: 173, Đường Xuân Thủy, Q. Cầu giấy, TP. Hà Nội
Điện thoại:..0984.322.539 .Số tài khoản..711A26950578
Họ tên người mua hàng: Đinh mạnh Ninh
Tên đơn vị: Công ty TNHH Hải Nam
Mã số thuế: 0106236368
Địa chỉ: Số 170, Đường Tây Sơn, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội
Hình thức thanh toán:..CK..........Số tài khoản: ...711A26956789
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính
Số
lượng
Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4x5
01 

Điều chỉnh tăng thuế suất thuế GTGT của hoá đơn số 0000463, ký hiệu TU/16P, ngày 15/3/2017

từ 0% thành 10%

\ \ \ \
           
           
                                                    Cộng tiền hàng:                      \
Thuế suất GTGT:    10    %  , Tiền thuế GTGT:              2.110.000
Tổng cộng tiền thanh toán:                                                 2.110.000
Số tiền viết bằng chữ:    Hai triệu một trăm mười một nghìn đồng.

 

Cách kê khai: Kê khai vào kỳ hiện tại là tháng 6/2017

- Bên bán: Kê khai vào Chỉ tiêu doanh thu: "0". Chỉ tiêu thuế GTGT: 2.110.000

- Bên mua: Kê khai vào Chỉ tiêu giá trị mua vào: "0". Cột thuế GTGT: 2.110.000

 

3. Hoá đơn điều chỉnh khi bán hàng chiết khấu thương mại:

 

- Trường hợp này các bạn cũng lập hoá đơn điều chỉnh GIẢM như trên, cụ thể như sau:

 

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

01

Điều chỉnh giảm đơn giá, số tiền, tiền thuế của các hoá đơn số 0000463, ký hiệu AA/12P, ngày 15/9/2016, ...... kèm theo bảng kê số ....

Chiếc

10

1000.000

1000.000

  (Chiết khấu thương mại 5% theo hợp đồng số ... ngày....)        

 Cộng tiền hàng:                                                                      1.000.000

Thuế suất GTGT: 10% , Tiền thuế GTGT:            100.000

Tổng cộng tiền thanh toán: 1.100.000

Số tiền viết bằng chữ: Một triệu một trăm nghìn đồng.

 

 Cách kê khai thuế:

- Hai bên kê khai hoá đơn điều chỉnh trên vào kỳ hiện tại là tháng 11/2017. (Cũng kê khai ÂM như bên trên)

 

 

Chúc các bạn thành công!

- Các bạn muốn hiểu rõ hơn có thể tham gia: Lớp học thực hành kế toán thuế thực tế trên phần mềm HTKK.

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế

-----------

 

Cùng chủ đề:
Chia sẻ:
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
học phí kế toán thiên ưng
Các tin tức khác
Hướng dẫn lập báo cáo sử dụng hóa đơn Mẫu BC26-A trên HTKK
Hướng dẫn lập báo cáo sử dụng hóa đơn Mẫu BC26-A trên HTKK
Hướng dẫn cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý Mẫu BC26-A mới nhất làm trên phần mềm HTKK. Cách xác định thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý, tháng.
Xuất hàng cho đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng có phải lập hoá đơn GTGT?
Xuất hàng cho đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng có phải lập hoá đơn GTGT?
Hướng dẫn cách viết hoá đơn hàng gửi đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng theo quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC, cách kê khai thuế GTGT hàng gửi đại lý bán đúng giá
Nguyên tắc lập hóa đơn giá trị gia tăng theo Thông tư 39
Nguyên tắc lập hóa đơn giá trị gia tăng theo Thông tư 39
Những nguyên tắc lập hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) mới nhất theo Thông tư 39/2014/TT-BTC, cách viết 1 số tiêu thức trên hoá đơn GTGT, những chú ý khi viết hoá đơn GTGT
Cách lập hóa đơn GTGT kèm bảng kê có mẫu bảng kê kèm theo
Cách lập hóa đơn GTGT kèm bảng kê có mẫu bảng kê kèm theo
Hướng dẫn cách viết hóa đơn kèm theo bảng kê chi tiết và mẫu bảng kê xuất kèm theo hóa đơn GTGT khi bán hàng có nhiều mặt hàng theo Thông tư 39/2014/TT-BTC
Quy định mới về đặt in và Thông báo phát hành hóa đơn (12/6/2017)
Quy định mới về đặt in và Thông báo phát hành hóa đơn (12/6/2017)
Quy định mới về hóa đơn GTGT đặt in và tự in, thời hạn xử lý Đơn đề nghị sử dụng hóa đơn, Thông báo phát hành hóa đơn GTGT đặt in của Doanh nghiệp.
Nguyên tắc làm tròn số khi viết hóa đơn, sổ kế toán
Nguyên tắc làm tròn số khi viết hóa đơn, sổ kế toán
Cách làm tròn số khi xuất hóa đơn GTGT, bán hàng. Quy định làm tròn số trong kế toán, trên hóa đơn theo nguyên tắc tại Nghị định 174/2016/NĐ-CP
Hướng dẫn cách viết hóa đơn giá trị gia tăng 2017
Hướng dẫn cách ghi hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khi bán hàng hóa, dịch vụ theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính
Cách xử lý khi viết sai hóa đơn GTGT (Các trường hợp)
Hướng dẫn cách xử lý viết sai hóa đơn giá trị gia tăng như: Hoá đơn GTGT viết sai tên công ty, địa chỉ, mã số thuế, ngày tháng, số tiền, tiền thuế, thuế suất...
Tìm chúng tôi trên
Quảng cáo
Phần mềm kê khai thuế htkk 3.8.4
phần mềm đăng ký mst cá nhân 3.3.1
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
Tuyển kế toán
 
Học phí kế toán thiên ưng
Học phí kế toán thiên ưng