Loading...
[X] Đóng lại
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Tư vấn lớp học
HOTLINE: Mr. Nam
0987.026.515
0987 026 515
Đăng ký học
Đang trực tuyến: 68
Tổng truy cập:   88035584
Quảng cáo
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN

Hướng dẫn cách hạch toán Chiết khấu thương mại khi mua - bán

 

Cách hạch toán Giảm giá hàng bán, cách hạch toán chiết khấu thương mại khi bán hàng và khi mua hàng (nhận được chiết khấu thương mại) theo Thông tư 200 và Thông tư 133 chi tiết từng trường hợp.


 

Phần trước các bạn đã được hướng dẫn cách viết hoá đơn chiết khấu thương mại, phần này các bạn sẽ được hướng dẫn cách hạch toán chiết khấu thương mai, theo từng trường hợp cụ thể:

 

1. DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

- Chiết khấu thương mại có 3 hình thức cụ thể như sau:

    + Chiết khấu theo từng lần mua hàng,

    + Số tiền chiết khấu được trừ trên hoá đơn lần mua cuối cùng hoặc kỳ sau,

    + Số tiền chiết khấu được lập hóa đơn điều chỉnh khi kết thúc chương trình.

 

a. Nếu chiết khấu thương mại theo từng lần mua:

- Hàng hoá, dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.


=> Như vậy trường hợp này: Trên hoá đơn GTGT là giá đã chiết khấu rồi. (nên khi hạch toán không thể hiện khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán)

 

BÊN BÁN HẠCH TOÁN:

Nợ TK 111, 112, 131: Tổng số tiền trên hoá đơn

       Có 511: Tổng số tiền đã trừ chiết khấu (chưa có Thuế)

       Có 3331: Thuế GTGT

 

BÊN MUA HẠCH TOÁN:

Nợ TK: 156: Giá trị trên hoá đơn

Nợ TK: 1331: Thuế GTGT

       Có TK: 111, 112, 331: 

 

b. Nếu chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số:

- Nếu việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hoá, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hoá đã bán được tính điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau.

=> Như vậy: Trường hợp này sẽ có 2 tình huống xảy ra như sau:
- Nếu số tiền Chiết khấu Nhỏ hơn số tiền trên hoá đơn cuối cùng: -> Sẽ trừ trực tiếp trên hoá đơn cuối cùng
- Nếu số tiền Chiết khấu Lớn hơn số tiền trên hoá đơn cuối cùng: -> Sẽ phải lập 1 hoá đơn điều chỉnh giảm các hoá đơn trước đó.


Công văn số 233/CTCTH-TTHT V/v lập hóa đơn chiết khấu thương mại dành cho khách hàng ngày 16/01/2024 của Cục thuế Thành phố Cần Thơ

hạch toán chiết khấu thương mại

Công ty Thiên Ưng xin đưa ra các ví dụ cho từng tình huống cụ thể như sau:

Tình huống 1:

- Ví dụ 1: Cty Kế toán Thiên Ưng ký hợp đồng với Cty A: Nếu mua hàng đạt doanh số 50tr sẽ được chiết khấu thương mại 5% 
(5% x 50tr = 2.500.000)
- Lần 1: Cty A mua hàng trị giá 30tr -> Cty xuất hoá đơn bình thường
- Lần 2: Cty A mua hàng trị giá 20tr -> Như vậy đã đạt điều kiện nhận được chiết khấu 5% -> Và vì số tiền chiết khấu: 2.500.000 Nhỏ hơn số tiền trên hoá đơn cuối cùng (lần 2: 20tr)
-> Nên sẽ trừ trực tiếp vào hoá đơn cuối cùng này.

Cách viết hoá đơn cuối cùng như sau:

 

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

01

Máy tính ACER

chiếc

2

10.000.000

20.000.000

 

(Chiết khấu thương mại 5% theo hợp đồng số 001/A ngày 20/11/2024)

 

 

 

2.500.000

 

 

 

 

 

 

 Cộng tiền hàng:                                                                                    17.500.000

Thuế suất GTGT:   .10 %  , Tiền thuế GTGT:                                        1.750.000

Tổng cộng tiền thanh toán                                                                     19.250.000

 

BÊN BÁN HẠCH TOÁN:

 

- Phản ánh doanh thu:

Nợ TK 131, 111, 112: Số tiền đã chiết khấu: 19.250.000

       Có 511: Doanh thu đã chiết khấu: 17.500.000

       Có 3331: Thuế GTGT: 1.750.000

 

BÊN MUA HẠCH TOÁN:

Nợ TK: 156: Giá trên hoá đơn (giá đã trừ khoản chiết khấu): 17.500.000

Nợ TK: 1331: Thuế GTGT: 1.750.000

       Có TK: 111, 112, 331: Số tiền đã trừ khoản chiết khấu: 19.250.000


Tình huống 2:
- Số tiền Chiết khấu Lớn hơn số tiền trên hoá đơn cuối cùng: -> Sẽ phải lập 1 hoá đơn điều chỉnh giảm các hoá đơn trước đó -> Tình huống này các bạn xử lý như trường hợp c bên dưới nhé.
 

c. Nếu kết thúc chương trình (kỳ) khuyến mãi mới lập hoá đơn:

- Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh.


- Ví dụ 2: Cty Kế toán Thiên Ưng ký hợp đồng với Cty A: Nếu mua hàng đạt doanh số 50tr sẽ được chiết khấu thương mại 5% (11% x 50tr = 5.500.000)
- Lần 1: Cty A mua hàng trị giá 45tr -> Cty xuất hoá đơn bình thường
- Lần 2: Cty A mua hàng trị giá 5tr -> Như vậy đã đạt điều kiện nhận được chiết khấu 5% -> Và vì số tiền chiết khấu: 5.500.000 Lớn hơn số tiền trên hoá đơn cuối cùng (lần 2: 5tr) không trừ được.
-> Nên hoá đơn lần 2 vẫn xuất bình thường giá trị 5tr.
-> Và sẽ phải lập thêm 1 hoá đơn điều chỉnh giảm kèm bảng kê các hoá đơn lần 1 và 2.

Cách viết hoá đơn điều chỉnh giảm như sau:

 

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

01

Điều chỉnh đơn giá, số tiền, tiền thuế của các hoá đơn kèm theo bảng kê .... do chiết khấu thương mại 11% theo hợp đồng số 001/A ngày 20/11/2024)

chiếc

5

1.100.000

5.500.000

 

 

 

 

 

5.500.000

 

 

 

 

 

 

 Cộng tiền hàng:                                                                                      5.500.000

Thuế suất GTGT:   .10 %  , Tiền thuế GTGT:                                           550.000

Tổng cộng tiền thanh toán                                                                      6.050.000


BÊN BÁN HẠCH TOÁN:

 

- Phản ánh số chiết khấu thương mại phát sinh trong kỳ:

Nợ TK 521: Số tiền Chiết khấu thương mại. (Nếu theo Thông tư 200)

Nợ TK 511: (Nếu theo Thông tư 133)

Nợ TK 3331: Số tiền thuế GTGT được điều chỉnh giảm.

                    Có TK 131, 111, 112 ...

 

BÊN MUA HẠCH TOÁN:

 

+ Nếu hàng chiết khấu thương mại đó còn tồn trong kho ghi giảm giá trị hàng tồn kho;

Nợ TK  111, 112, 331....: Số tiền Chiết khấu thương mại

       Có TK: 156: Giảm giá trị hàng tồn kho.

       Có TK: 1331: Giảm số thuế đã được khấu trừ.

 

+ Nếu hàng đó đã bán thì ghi giảm giá vốn hàng bán;

Nợ TK 111, 112, 331....: Số tiền Chiết khấu thương mại

       Có TK: 632: Giảm giá vốn.

       Có TK: 1331: Giảm số thuế đã được khấu trừ.

 

+ Nếu hàng đó đã sử dụng cho hoạt động xây dựng cơ bản thì ghi giảm chi phí xây dựng cơ bản.

Nợ TK 111, 112, 331....: Số tiền Chiết khấu thương mại

       Có TK: 241: Giảm chi phí xây dựng cơ bản.

       Có TK: 1331: Giảm số thuế đã được khấu trừ.

 

+ Nếu hàng đó đã sử dụng cho Sản xuất kinh doanh, quản lý ... thì ghi Giảm chi phí đó xuống:

Nợ TK  111, 112, 331....: Số tiền Chiết khấu thương mại

       Có TK: 154, 642... : Giảm chi phí xây dựng cơ bản.

       Có TK: 1331: Giảm số thuế đã được khấu trừ.

 

2. Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:

- Căn cứ vào hoá đơn bán hàng, kế toán phản ánh số chiết khấu thương mại:

Nợ TK 521- Chiết khấu thương mại (Nếu theo Thông tư 200)

Nợ TK 511 (Nếu theo Thông tư 133)

       Có TK 131- Phải thu của khách hàng

- Căn cứ váo hoá đơn bán hàng, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng

Nợ TK 131- Phải thu của khách hàng

       Có TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

 

Chú ý:

- Chiết khấu thương mại là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn

- Giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ cho người mua do hàng hóa kém phẩm chất, sai quy cách hoặc lạc hậu thị hiếu.

 

Nếu chiết khấu cho cá nhân, đại lý là cá nhân:

 

a. Trường hợp Giảm bằng tiền (Không giảm trực tiếp trên hóa đơn)

 

Theo Công văn 1615/TCT-CS ngày 25/4/2017 của Tổng cục Thuế:

"1. Về thuế TNCN: Trường hợp cá nhân là đại lý bán hàng hóa nếu được Công ty chi trả các khoản “chiết khấu thương mại” bằng tiền (không giảm trừ trực tiếp trên hóa đơn) thì khoản tiền này thuộc diện chịu thuế TNCN."

 

b. Trường hợp Giảm trực tiếp trên hóa đơn

 

Theo Công văn 4447/TCT-TNCN ngày 27/10/2015 của Tổng cục thuế
 
"Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty EH ký hợp đồng mua bán hàng hóa với cá nhân, trong hợp đồng có thỏa thuận về khoản chiết khấu thương mại (giảm trừ trực tiếp trên hóa đơn), không phải là hoa hồng đại lý hoặc thưởng khuyến mại theo quy định tại Điều 92 và Điều 171 Luật Thương mại thì khoản chiết khấu thương mại nêu trên không thuộc diện điều chỉnh của Luật thuế thu nhập cá nhân. Công ty EH 
không phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khi thực hiện khoản chiết khấu thương mại này theo hợp đồng, không phân biệt cá nhân là đại lý hay không phải đại lý."

Nếu chiết khấu thương mại cho hộ cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán:


Theo Công văn 346/TCT-DNNCN ngày 09/02/2022 của Tổng cục thuế

Chiết khấu thương mại cho hộ cá nhân kinh

 

Ngoài ra các bạn nên xem thêm: Cách kê khai thuế chiết khấu thương mại

 

-------------------------------------------

hạch toán chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán

Chia sẻ:
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Giảm 25% học phí khóa học kế toán online
Các tin tức khác
Cách xác định và hạch toán chênh lệch tỷ giá TK 413
Cách xác định và hạch toán chênh lệch tỷ giá TK 413
Hướng dẫn cách xác định chênh lệch tỷ giá hối đoái, cách hạch toán tỷ giá hàng nhập khẩu, xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái theo Thông tư 200 và 133
Cách hạch toán tiền mặt - TK 111
Cách hạch toán tiền mặt - TK 111
Cách hạch toán tiền mặt - Tài khoản 111, hạch toán tiền mặt, ngoại tệ nhập quỹ, hạch toán xuất quỹ tiền mặt, Rút tiền gửi Ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt
Cách hạch toán thuế GTGT được khấu trừ - Tài khoản 133
Cách hạch toán thuế GTGT được khấu trừ - Tài khoản 133
Cách hạch toán thuế giá trị gia tăng (GTGT) được khấu từ - Tài khoản 133, hạch toán thuế GTGT được khấu trừ và không được khấu trừ, kết chuyển thuế GTGT cuối kỳ
Cách hạch toán phải thu của khách hàng - TK 131
Cách hạch toán phải thu của khách hàng - TK 131
Cách hạch toán phải thu của khách hàng - Tài khoản 131, hạch toán khách hàng trả trước tiền, số tiền khách hàng đã trả nợ, số tiền thừa trả lại cho khách hàng
Cách hạch toán tiền gửi ngân hàng - Tài khoản 112
Cách hạch toán tiền gửi ngân hàng - Tài khoản 112
Cách hạch toán tiền gửi ngân hàng - Tài khoản 112, hạch toán gửi tiền vào ngân hàng, hạch toán rút tiền gửi ngân hàng, các khoản tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng của doanh nghiệp
Cách hạch toán khoản phải thu khác - Tài khoản 138
Cách hạch toán khoản phải thu khác - Tài khoản 138
Cách hạch toán phải thu khác- Tài khoản 138, cách hạch toán khoản chi hộ, ủy thác xuất - nhập khẩu, tài sản thiếu chờ xử lý, hạch toán tiền lãi cho vay, tiền đặt cọc, ký cược
Cách hạch toán nguyên vật liệu - Tài khoản 152
Cách hạch toán nguyên vật liệu - Tài khoản 152
Cách hạch toán nguyên vật liệu - Tài khoản 152, hạch toán mua nguyên vật liệu chính, phụ về nhập kho, khi xuất NVL sử dụng, gia công, thanh lý nguyên vật liệu
Cách hạch toán các khoản tạm ứng - Tài khoản 141
Cách hạch toán các khoản tạm ứng - Tài khoản 141
Cách hạch toán khoản tạm ứng - Tài khoản 141, hạch toán Các khoản tiền, vật tư đã tạm ứng cho người lao động, hạch toán nhập lại khoản tạm ứng
Tìm chúng tôi trên
Quảng cáo
Phần mềm kê khai thuế htkk 5.1.9
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
Tuyển kế toán
 
Giảm 25% học phí khóa học kế toán online
Giảm 25% học phí khóa học kế toán online