Loading...
[X] Đóng lại
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Tư vấn lớp học
HOTLINE: Mr. Nam
0987.026.515
0987 026 515
Đăng ký học
Đang trực tuyến: 57
Tổng truy cập:   86895464
Quảng cáo
NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN
Quy định về điều chuyển TSCĐ cho chi nhánh.
Quy định về điều chuyển tài sản cố định giữa công ty mẹ và công ty con, quy định về điều chỉnh tài sản cố định cho chi nhánh hạch toán độc lập và phụ thuộc, có phải xuất hoá đơn và kê khai thuế GTGT không?
Cách hạch toán trích khấu hao TSCĐ theo Đường thẳng
Hướng dẫn cách tính khấu hao Tài sản cố định theo đường thẳng, cách hạch toán trích khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng, hạch toán chi phí khấu hao TSCĐ trong Doanh nghiệp
Quy định phương pháp trích khấu hao nhanh TSCĐ không quá 2 lần
Những TSCĐ được trích khấu hao nhanh, quy định về điều kiện phương pháp trích khấu hao nhanh Tài sản cố định, TSCĐ trích khấu hao nhanh không quá 2 lần.
Cách xác định nguyên giá TSCĐ hữu hình
Hướng dẫn cách xác định Nguyên giá TSCĐ hữu hình, cách tính nguyên giá TSCĐ mua sắm, tự xây dựng, sản xuất, được biếu, tặng, góp vốn, mua trả chậm, trả góp
Điều kiện ghi nhận tài sản cố định mới nhất
Điều kiện ghi nhận tài sản cố định hữu hình và vô hình mới nhất, cách nhận biết TSCĐ hữu hình, vô hình theo tiêu chuẩn tại Thông tư 45/2013/TT-BTC của Bộ tài chính
Khung thời gian khấu hao Tài sản cố định mới nhất
Khung khấu hao TSCĐ theo thông tư 45/2013/TT-BTC, đây là khung thời gian khấu hao Tài sản cố định mới nhất, quy định thời gian trích khấu hao các Tải sản cố định tại Doanh nghiệp.
Cách phân biệt TSCĐ và Công cụ dụng cụ
Hướng dẫn cách phân biệt Tài sản cố định với Công cụ dụng cụ, điều kiện và tiêu chuẩn để ghi nhận Tài sản cố định, điều kiện là Công cụ dụng cụ theo quy định
Cách tính khấu hao TSCĐ đã qua sử dụng
Hướng dẫn cách hạch toán tài sản cố định đã qua sử dụng, cách tính khấu hao TSCĐ đã qua sử dụng theo quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC
Các nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ trong DN
Quy tắc trích khấu hao tài sản cố định trong Doanh nghiệp, Tất cả TSCĐ hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao dù Không sử dụng theo quy định tại Thông tư 45
Các loại TSCĐ hữu hình và vô hình trong Doanh nghiệp
Các loại Tài sản cố định hữu hình và các loại tài sản cố định vô hình trong Doanh nghiệp được quy định chi tiết tại Thông tư 45 và 147/2016/TT-BTC mới nhất hiện nay
Thủ tục hồ sơ góp vốn bằng tài sản cố định
Hướng dẫn cách định khoản hạch toán góp vốn bằng tài sản cố định, thủ tục hồ sơ góp vốn bằng tài sản cố định của cá nhân và tổ chức để thành lập doanh nghiệp
Các phương pháp trích khấu hao TSCĐ mới nhất
Các phương pháp trích khấu hao TSCĐ theo Thông tư 45 gồm 3 Phương pháp khấu hao là: Phương pháp khấu hao theo đường thẳng, số dư giảm dần, số lượng khối lượng sản phẩm.
Cách tính khấu hao TSCĐ theo số dư giảm dần có điều chỉnh
Hướng dẫn cách tính khấu hao Tài sản cố định theo số dư giảm dần có điều chỉnh, đây là Phương pháp khấu hao TSCĐ theo số dư giảm dần áp dụng cho DN thuộc các lĩnh vực có công nghệ đòi hỏi phải thay đổi, phát triển nhanh.
Cách trích khấu hao TSCĐ số lượng, khối lượng sản phẩm
Hướng dẫn cách trích khấu hao TSCĐ theo số lượng, khối lượng sản phẩm, đây là phương pháp khấu hao tài sản cố định đối với các loại máy móc, thiết bị trong Doanh nghiệp sản xuất
Cách xác định Nguyên giá TSCĐ vô hình, Thuê tài chính
Hướng dẫn cách xác định Nguyên giá tài sản cố định vô hình, cách xác định nguyên giá TSCĐ thuê tài chính, TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất, phần mềm, quyền tác giả, quyền sở hữu…
Tìm chúng tôi trên
Quảng cáo
Phần mềm kê khai thuế htkk 5.1.7
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
Tuyển kế toán
 
Học phí kế toán thiên ưng
Học phí kế toán thiên ưng