Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Tư vấn lớp học
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Đăng ký học
Đang trực tuyến: 124
Tổng truy cập:   48176907
Quảng cáo
Công ty kế toán thiên ưng tuyển dụng
NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN

Cách viết Mẫu C70a-HD thai sản, ốm đâu dưỡng sức sau sinh

 

Hướng dẫn cách ghi Mẫu C70a-HD theo Quyết định 636/QĐ-BHXH năm 2019 mới nhất: Viết Mẫu C70a-HD chế độ thai sản, ốm đâu, dưỡng sức sau sinh, thai sản cho nam khi vợ sinh con ...CHÚ Ý: Kể từ ngày 1/5/2019Mẫu 01B-HSB theo QĐ 166 sẽ thay thế cho Mẫu C70a-HD theo QĐ 636. Chi tiết xem tại đây: Cách mẫu 01B-HSB chế độ thai sản
 

--------------------------------------------------------------------------
 

1. Mục đích Mẫu C70a-HD Danh sách hưởng chế độ thai sản: 
- Là căn cứ đề nghị giải quyết trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe đối với người lao động trong đơn vị;
 
2. Hướng dẫn lập Mẫu C7a-HD:

- Danh sách này do Doanh nghiệp sử dụng lao động lập cho từng đợt. 
- Tùy thuộc vào số người hưởng trợ cấp phát sinh, đơn vị có thể đề nghị làm
nhiều đợt trong tháng, theo tháng hoặc theo quý.
- Trường hợp danh sách có nhiều tờ thì giữa các tờ phải có dấu giáp lai.


Chú ý:
- Khi lập danh sách này phải phân loại chế độ phát sinh theo trình tự ghi trong danh sách (Như: Chế độ ốm đâu, chế độ thai sản, dưỡng sức sau sinh ...)
- Những nội dung không phát sinh chế độ thì không cần hiển thị;
- Đơn vị tập hợp hồ sơ đề nghị hưởng chế độ của người lao động để nộp cho cơ quan BHXH theo trình tự ghi trong danh sách.

----------------------------------------------------------------------------------------------
 

- Góc trên, bên trái của danh sách: Ghi rõ tên đơn vị sử dụng lao động, mã số đơn vị đăng ký tham gia BHXH.

Phần đầu: Ghi rõ đợt trong tháng thuộc quý, năm đề nghị xét duyệt; số hiệu tài khoản, nơi đơn vị mở tài khoản để làm cơ sở cho cơ quan BHXH chuyển tiền.

- Cơ sở để lập Mẫu C70a-HD này là hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe theo quy định như: 
    - Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH,
    - Giấy khám chữa bệnh của con, bản sao sổ y bạ của con. 
    - Phiếu hội chẩn, giấy khám thai
    - Bản sao giấy chứng sinh, bản sao giấy khai sinh, giấy ra viện
    - Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi...
    - và Danh sách được cơ quan BHXH duyệt của đợt trước.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 

PHẦN 1: DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ MỚI PHÁT SINH

- Phần này gồm danh sách người lao động đề nghị giải quyết hưởng chế độ mới phát sinh trong đợt.
 
Cột A, B: 
Ghi số thứ tự, họ và tên đầy đủ của người lao động trong đơn vị đề nghị giải quyết trợ cấp BHXH mới phát sinh.
 
Cột 1: 
Ghi số sổ BHXH hoặc số định danh của người lao động trong đơn vị đề nghị giải quyết trợ cấp BHXH.
 

Cột 2 Tình trạng: Ghi điều kiện tính hưởng trợ cấp BHXH về tình trạng, cụ thể từng chế độ như sau:

 -------------------------------------------------------------------------------------------
 

- Đối với người hưởng chế độ ốm đau:

    +
Trường hợp người lao động bị bệnh thông thường thì để trống và mặc nhiên được hiểu là bị bệnh thông thường;
    + Trường hợp ngày
nghỉ hàng tuần của đơn vị thực hiện theo quy định chung thì không phải ghi và mặc nhiên được hiểu là ngày thứ Bảy và Chủ nhật hoặc ngày Chủ nhật tùy theo quy định đối với từng loại hình đơn vị; 
    - Trường hợp cá biệt ngày nghỉ hàng tuần của người lao động
không rơi vào ngày nghỉ hàng tuần theo quy định chung thì cần ghi rõ.
Ví dụ: Ngày nghỉ hàng tuần vào thứ Hai hoặc thứ Ba thì ghi: T2 hoặc T3;
    + Trường hợp bản thân người lao động bị bệnh cần chữa trị dài ngày thì ghi: 
BDN.

 ------------------------------------------------------------------------------------
 

- Đối với chế độ thai sản:


+ Đối với khám thai: 
- Ghi ngày nghỉ hàng tuần
giống như trường hợp đối với người hưởng chế độ ốm đau;
- Để trống nếu thai bình thường
- Thai bệnh lý thì ghi: BL


+ Đối với sảy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu
- Ghi số tuần của thai.
Ví dụ: thai 02 tuần tuổi thì ghi: 
02T;

+ Đối với
sinh con, nhận nuôi con nuôi: 
- Trường hợp
thông thường: Ghi sinh con (SC) hoặc nuôi con nuôi(NCN)/số con được sinh hoặc số con được nhận nuôi con nuôi/số tháng tuổi của con (trong trường hợp con dưới 6 tháng tuổi bị chết);

- Trường hợp
sinh một con hoặc nhận một con làm con nuôi thì không phải ghi và mặc nhiên được hiểu là sinh một con hoặc nhận một con làm con nuôi;
    - Nếu
con dưới hai tháng tuổi chết thì ghi -2,
    - Nếu
con từ hai tháng tuổi trở lên chết thì ghi 2,

- Trường hợp sinh từ
hai con trở lên mà vẫn còn có con sống thì không phải ghi thông tin này
ví dụ sinh hai con thì ghi: 
SC/2, nhận một con làm con nuôi thì ghi NCN,
    - Sinh hai con mà các con đều bị chết khi dưới 2 tháng tuổi thì ghi 
SC/2/-2);

- Trường hợp
mẹ phải nghỉ dưỡng thai (khoản 3 Điều 31 Luật BHXH): Ghi tương tự như trường hợp thông thường.

- Trường hợp
mẹ chết sau khi sinh (khoản 4 Điều 34) là trường hợp mẹ có tham gia BHXH mà cha hưởng chế độ để chăm con thì ghi: số con được sinh/số chứng minh thư hoặc số hộ chiếu hoặc số thẻ căn cước của người mẹ trong trường hợp giấy khai sinh, giấy chứng sinh, giấy chứng tử không thể hiện số chứng minh thư hoặc số hộ chiếu hoặc số thẻ căn cước của người mẹ;
   - Trường hợp
sinh một con thì không cần ghi số con và mặc nhiên được hiểu là sinh một con
(Ví dụ: Vợ sinh hai con, số chứng minh thư của vợ là 021753293 thì ghi: 
2/CMT021753293
     Nếu là số hộ chiếu thì ghi: 2/HC......( sau HC là số hộ chiếu);
     Nếu là thẻ căn cước thì ghi: 
2/CC.....(sau CC là số căn cước);
    - Trường hợp người cha không nghỉ việc thì ghi thông tin của người cha như trên trong danh sách tại đơn vị của người vợ;

- Trường hợp mẹ chết sau khi sinh hoặc mẹ gặp rủi ro không còn đủ sức khỏe để chăm con (khoản 6 Điều 34) là trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH mà cha hưởng chế độ để chăm con thì ghi tương tự như trường hợp mẹ chết sau khi sinh (khoản 4 Điều 34);

+ Đối với
lao động nữ mang thai hộ sinh: Ghi số trẻ được sinh/số ngày tuổi của con (trong trường hợp con dưới 6 tháng tuổi bị chết);
- Trường hợp
sinh một đứa trẻ thì không phải ghi và mặc nhiên được hiểu là sinh một đứa trẻ;
- Nếu đứa trẻ
dưới 60 ngày tuổi chết thì ghi -60,
- Nếu đứa trẻ
từ 60 ngày tuổi trở lên chết thì ghi 60,
- Trường hợp sinh từ
hai đứa trẻ trở lên mà vẫn còn có đứa trẻ sống thì không phải ghi thông tin này
(ví dụ sinh hai đứa trẻ thì ghi:
 2, sinh hai đứa trẻ mà các đứa trẻ đều bị chết khi dưới 60 ngày tuổi thì ghi 2/-60).

+ Đối với
lao động nữ nhờ mang thai hộ nhận con: Ghi số con/số tháng tuổi của con (trong trường hợp con dưới 6 tháng tuổi bị chết); trường hợp có một con thì không phải ghi và mặc nhiên được hiểu là có một con; nếu con dưới hai tháng tuổi chết thì ghi -2, nếu con từ hai tháng tuổi trở lên chết thì ghi 2, trường hợp có từ hai con trở lên mà vẫn còn có con sống thì không phải ghi thông tin này (ví dụ có hai con thì ghi: 2, có hai con mà các con đều bị chết khi dưới 2 tháng tuổi thì ghi 2/-2);

+ Đối với lao động nam nghỉ việc khi vợ sinh con: 
- Ghi ngày nghỉ hàng tuần
giống như trường hợp đối với người hưởng chế độ ốm đau;
- Và ghi thêm
số con được sinh/số chứng minh thư hoặc số hộ chiếu hoặc số thẻ căn cước của người mẹ (trong trường hợp giấy khai sinh, giấy chứng sinh, giấy chứng tử không thể hiện số chứng minh thư hoặc số hộ chiếu hoặc số thẻ căn cước của người mẹ cách ghi theo hướng dẫn đã nêu trên)/phương thức sinh con hoặc số tuần tuổi của con;
- Nếu sinh con
phải phẫu thuật thì ghi thêm: PT;
- Nếu sinh con
dưới 32 tuần tuổi thì ghi thêm: 32,
- Nếu sinh một con
dưới 32 tuần tuổi mà phải phẫu thuật thì chỉ cần ghi thêm hoặc PT hoặc 32;

- Trường hợp vợ
sinh thường một con từ 32 tuần tuổi trở lên thì không phải ghi thêm số con, phương thức sinh con và số tuần tuổi của con và mặc nhiên được hiểu là sinh thường một con từ 32 tuần tuổi trở lên;
- Nếu vợ sinh
một lần từ hai con trở lên thì ghi thêm theo số con được sinh;
- Trường hợp sinh từ hai con trở lên và phải phẫu thuật thì chỉ cần ghi thêm đầy đủ số con và phương thức sinh
(Ví dụ: Vợ sinh ba con phải phẫu thuật và ngày nghỉ hàng tuần thì ghi: 
3/PT);
(Ví dụ: vợ sinh ba con phải phẫu thuật, số chứng minh thư của vợ là 021753293 thì ghi: 
3/CMT021753293/PT);
 

+ Đối với lao động nam hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con: 
- Ghi
số con được sinh/số chứng minh thư hoặc số hộ chiếu hoặc số thẻ căn cước của vợ;
- Nếu
vợ sinh một con thì không phải ghi số con và mặc nhiên được hiểu là vợ sinh 1 con
(Ví dụ: Vợ sinh hai con và số chứng minh thư của vợ là 021753293 thì ghi: 
2/021753293); 


- Đối với thực hiện các biện pháp tránh thai: 
- Nếu đặt vòng tránh thai ghi: ĐV;
- Nếu thực hiện biện pháp triệt sản thì ghi: 
TS;
 
- Đối với nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe
+ Đối với nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau: 
- Trường hợp ốm đau do mắc bệnh thông thường thì để trống và mặc nhiên được hiểu là bị bệnh thông thường; 
- Nếu ốm đau phải phẫu thuật thì ghi: PT; 
- Nếu ốm đau do mắc các bệnh cần chữa trị dài ngày thì ghi: BDN; 
- Đối với trường hợp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe phát sinh theo quy định của Luật BHXH năm 2006, thì sau đó ghi tiếp hình thức nghỉ, nếu nghỉ tại gia đình thì không phải ghi và mặc nhiên được hiểu là nghỉ tại gia đình, nếu nghỉ tập trung thì ghi: TT (Ví dụ: Nghỉ dưỡng sức tập trung do mắc bệnh thông thường nhưng phải phẫu thuật thì ghi: PT/TT); 


+ Đối với nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản: 
- Trường hợp nghỉ sau khi sinh thường một con thì để trống;
- Nghỉ sau khi sảy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu thì ghi: 
ST;
- Nếu nghỉ do sinh con phải phẫu thuật thì ghi: 
PT;
- Nếu sinh một lần từ 2 con trở lên thì ghi 
SC02,

- Đối với trường hợp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe phát sinh theo quy định của Luật BHXH năm 2006, thì sau đó ghi tiếp hình thức nghỉ, nếu nghỉ tại gia đình thì không phải ghi và mặc nhiên được hiểu là nghỉ tại gia đình, nếu nghỉ tập trung thì ghi: 
TT. Cách thức ghi như ví dụ nêu trên. 


+ Đối với nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: 
- Ghi tỷ lệ suy giảm khả năng lao động; trường hợp nghỉ tại gia đình thì để trống và mặc nhiên được hiểu là nghỉ tại gia đình, nếu nghỉ tại cơ sở tập trung thì ghi: TT (Ví dụ: Nghỉ do suy giảm khả năng lao động 35% tại gia đình thì ghi: 35, cũng trường hợp này nếu nghỉ tại cơ sở tập trung thì ghi: 35/TT......); nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ ngày 01/7/2016 trở đi thì không phài ghi hình thức nghỉ dưỡng sức. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------
 

Cột 3: Điều kiện tính hưởng về thời điểm

- Trường hợp nghỉ việc để chăm sóc con ốm mà Giấy ra viện, Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH không thể hiện ngày, tháng, năm sinh của con thì ghi ngày, tháng, năm sinh của con. 
Ví dụ: Con sinh ngày 08 tháng 7 năm 2015 thì ghi: 
08/07/2015

- Ghi ngày, tháng, năm trở lại làm việc sau ốm đau, thai sản đối với trường hợp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản. Cách thức ghi như ví dụ nêu trên;

- Ghi ngày, tháng, năm Hội đồng Giám định y khoa kết luận mức suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Cách thức ghi như ví dụ nêu trên.

Các trường hợp khác để trống

 ---------------------------------------------------------------------------
 

Cột 4: Ghi ngày, tháng, năm đầu tiên người lao động thực tế nghỉ việc hưởng chế độ theo quy định. Cách thức ghi như ví dụ nêu tại Cột 3;
 
Cột 5:
Ghi ngày, tháng, năm cuối cùng người lao động thực tế nghỉ hưởng chế độ theo quy định. Cách thức ghi như ví dụ nêu tại Cột 3;
 
Cột 6
Ghi tổng số ngày thực tế người lao động nghỉ việc trong kỳ đề nghị giải quyết. Cộng tổng ở từng loại chế độ.

---------------------------------------------------------------------------------------
 

Cột C: Ghi hình thức người lao động đăng ký nhận tiền trợ cấp:
-
Nếu để trống thì mặc nhiên được hiểu là nhận tiền mặt thông qua người sử dụng lao động;
- Nếu nhận tiền
qua tài khoản tiền gửi thì ghi số tài khoản, tên ngân hàng, chi nhánh nơi người lao động mở tài khoản;
- Nếu nhận tiền trực tiếp tại cơ quan BHXH thì ghi:
BHXH;
- Nếu nhận tiền trực tiếp tại tổ chức dịch vụ được cơ quan BHXH ủy quyền thì ghi:
DVBH.
Ví Dụ: Ông Nguyễn Văn A, Số tài khoản 12345678xxx, ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Thăng Long

 ---------------------------------------------------------------------------------------
 

PHẦN 2: DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH SỐ ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT

- Phần danh sách này được lập đối với người lao động đã được cơ quan BHXH giải quyết hưởng trợ cấp trong các đợt trước nhưng do tính sai mức hưởng hoặc phát sinh về hồ sơ, về chế độ hoặc tiền lương... làm thay đổi mức hưởng, phải điều chỉnh lại theo quy định.
 
Cột A, B, 1
Ghi như hướng dẫn tại Phần I.
 
Cột 2:
 Ghi Đợt …tháng…..năm ….. cơ quan BHXH đã xét duyệt được tính hưởng trợ cấp trước đây trên Danh sách giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe (mẫu C70b-HD tương ứng đợt xét duyệt lần trước của cơ quan BHXH) mà ở có tên người lao động được đề nghị điều chỉnh trong đợt này. Ví dụ: Đợt 3 tháng 02 năm 2016
 
Cột 3: Diễn giải nội dung đề nghị  điều chỉnh như:
+ Điều chỉnh tăng mức hưởng trợ cấp: Các trường hợp đề nghị điều chỉnh tăng mức hưởng trợ cấp thông thường là: tăng mức đóng BHXH do tăng lương nhưng đơn vị chưa báo tăng kịp thời, người lao động bổ sung hồ sơ, đơn vị sử dụng lập hồ sơ nhầm chế độ hưởng (Ví dụ: Thai sản nhầm thành Ốm đau), lập thiếu hồ sơ, tính thiếu mức trợ cấp...
 + Điều chỉnh giảm mức hưởng trợ cấp: Các trường hợp đề nghị điều chỉnh giảm mức hưởng trợ cấp thông thường là: Giảm mức đóng BHXH nhưng đơn vị chưa báo giảm kịp thời, đơn vị lập nhầm chế độ hưởng, lập trùng hồ sơ; tính thừa mức trợ cấp... 

 

Cột 4: Lý do điều chỉnh: Căn cứ diễn giải nội dung đề nghị điều chỉnh ở cột 3 để ghi rõ lý do điều chỉnh.
Ví dụ: Do đơn vị chưa kịp thời báo tăng hoặc báo giảm tiền lương đóng BHXH, do người lao động mới nộp thêm giấy ra viện; do đơn vị lập hồ sơ đề nghị nhầm chế độ, sai số con, nhầm số sổ BHXH/số định danh; do cơ quan BHXH duyệt nhầm chế độ, tính sai mức trợ cấp, do Thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, do cơ quan BHXH rà soát phát hiện....
 
Cột C: 
Trong trường hợp chi trả trực tiếp vào tài khoản cá nhân của người lao động, có thu hồi tiền thì trừ vào tiền duy trì tài khoản do ngân hàng bảo lãnh bằng tín chấp.

 

Ghi hình thức người lao động đăng ký nhận tiền trợ cấp:
- Nếu để trống thì mặc nhiên được hiểu là nhận tiền mặt thông qua người sử dụng lao động; nếu nhận tiền qua tài khoản tiền gửi thì ghi số tài khoản, tên ngân hàng, chi nhánh nơi người lao động mở tài khoản; nếu nhận tiền trực tiếp tại cơ quan BHXH thì ghi: BHXH; nếu nhận tiền trực tiếp tại tổ chức dịch vụ được cơ quan BHXH ủy quyền thì ghi: DVBH    

 
Cuối cùng:

- Phần cuối danh sách phải có đầy đủ xác nhận của người lập, ngày tháng năm, Thủ trưởng của đơn vị sử dụng lao động và đóng dấu (trường hợp theo quy định người sử dụng lao động không có con dấu thì không phải đóng dấu). Nếu trong danh sách có người hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe thì có thêm phần xác nhận của người đại diện có thẩm quyền của công đoàn cơ sở (trường hợp đơn vị chưa có tổ chức công đoàn thì ghi không có).

- Danh sách này được lập trên giấy khổ A3 hoặc A4, nộp cho cơ quan BHXH nơi đơn vị đóng BHXH 01 bản kèm theo bản điện tử cơ sở dữ liệu (định dạng theo quy định của BHXH Việt Nam) và toàn bộ hồ sơ theo quy định. Đơn vị sử dụng lao động chịu trách nhiệm về các thông tin nêu trong danh sách

 

Xem thêm: Điểm mới cần chú ý về BHXH, BHYT, BHTN


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kế toán Thiên Ưng xin chúc các bạn thành công!

Cách viết mẫu c70a-hd thai sản

Chia sẻ:
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
học phí kế toán thiên ưng
Các tin tức khác
Cách viết Mẫu 01B-HSB thai sản, ốm đau dưỡng sức sau sinh
Cách viết Mẫu 01B-HSB thai sản, ốm đau dưỡng sức sau sinh
Hướng dẫn cách ghi Mẫu 01B-HSB chế độ thai sản, ốm đau, dưỡng sức sau sinh, thai sản cho chồng khi vợ sinh theo Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019 mới nhất.
Chế độ thai sản cho chồng 2019 khi vợ sinh con
Chế độ thai sản cho chồng 2019 khi vợ sinh con
Chế độ thai sản của chồng có vợ sinh con năm 2019 mới nhất: Điều kiện hưởng, thời gian hưởng, mức hưởng Chế độ thai sản cho nam giới khi vợ sinh con.
Cách hạch toán kinh phí công đoàn trích nộp - truy thu
Cách hạch toán kinh phí công đoàn trích nộp - truy thu
Cách hạch toán kinh phí công đoàn khi trích nộp; Tiền truy thu kinh phí công đoàn có được đưa vào chi phí hợp lý, hạch toán truy thu kinh phí công đoàn.
Mức đóng bảo hiểm y tế năm 2019
Mức đóng bảo hiểm y tế năm 2019
Mức đóng bảo hiểm y tế năm 2019 mới nhất; Tỷ lệ đóng BHYT đối với Doanh nghiệp và người lao động theo quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ
Những điểm mới về BHXH năm 2019
Những điểm mới về BHXH năm 2019
Những điểm mới của Bảo hiểm xã hội năm 2019, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: Đối tượng tham gia bắt buộc, mức tiền lương đóng BHXH, tỷ lệ đóng, phương thức đóng.
Quy định kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn 2019
Quy định kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn 2019
Mức đóng kinh phí công đoàn năm 2019 theo quy định về kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn. Đối tượng đóng, tỷ lệ trích nộp kinh phí công đoàn.
Cách ghi Danh sách tham gia BHXH Mẫu D02-TS theo QĐ 595
Cách ghi Danh sách tham gia BHXH Mẫu D02-TS theo QĐ 595
Cách điền Mẫu D02-TS Danh sách tham gia BHXH theo Quyết định 595/QĐ-BHXH mới nhất 2019, hướng dẫn lập Mẫu D02-TS thai sản, báo tăng giảm tiền lương, lao động.
Quy định về bảo hiểm thất nghiệp mới nhất năm 2019
Quy định về bảo hiểm thất nghiệp mới nhất năm 2019
Quy định về bảo hiểm thất nghiệp năm 2019 mới nhất: Mức đóng, điều kiện – mức hưởng trợ cấp thất nghiệp, thủ tục hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo Luật làm việc 38/2013/QH13
Tìm chúng tôi trên
Quảng cáo
Phần mềm kê khai thuế htkk 4.3.1
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
Tuyển kế toán
 
Học phí kế toán thiên ưng
Học phí kế toán thiên ưng