Loading...
[X] Đóng lại
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Tư vấn lớp học
HOTLINE: Mr. Nam
0987.026.515
0987 026 515
Đăng ký học
Đang trực tuyến: 12
Tổng truy cập:   88035672
Quảng cáo
KẾ TOÁN THUẾ

Không phát sinh thuế TNCN có phải nộp tờ khai Thuế TNCN?

 

Không phát sinh thuế TNCN có phải nộp tờ khai tháng/Quý không? Không phát sinh lương có phải nộp quyết toán thuế TNCN cuối năm không? Kế toán Thiên Ưng xin trích các văn bản hiện hành quy định về việc đó:


 

1. Không phát sinh thuế TNCN có phải nộp tờ khai không?


Theo Điều 7 Nghị định 126/2022/NĐ-CP quy định:

"Điều 7. Hồ sơ khai thuế
3. Người nộp thuế
không phải nộp hồ sơ khai thuế trong các trường hợp sau đây:"

Kể từ ngày 30/10/2022 theo Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP quy định:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

2.
Bổ sung điểm e khoản 3 Điều 7 như sau:
“e) Người khai thuế thu nhập cá nhân là tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc trường hợp khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý mà trong tháng quý đó
không phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của đối tượng nhận thu nhập.”

Như vậy:
Kể từ ngày 30/10/2022 Người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế trong các trường hợp sau đây:
e) Người khai thuế thu nhập cá nhân là tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc trường hợp khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý mà trong tháng quý đó không phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của đối tượng nhận thu nhập

KẾT LUẬN:
Quy định về việc kê khai thuế TNCN như sau:

- Nếu tháng/quý nào 
Có khấu trừ thuế TNCN -> Thì tháng/quý đó phải nộp tờ khai thuế TNCN.

- Nếu tháng/quý nào 
Không khấu trừ thuế TNCN -> Thì tháng/quý đó Không phải nộp tờ khai thuế TNCN.
    -> Nghĩa là nếu trong tháng/quý đó không có bất kỳ 1 người lao động nào phải nộp thuế TNCN -> Thì Không phải nộp Tờ khai tháng/quý đó.

Chi tiết hơn:
- Tháng/quý nào có người lao động phải nộp thuế TNCN -> Thì phải nộp tờ khai thuế TNCN tháng/quý đó.
Tháng/quý nào Không có bất kỳ 1 người lao động nào phải nộp thuế TNCN -> Thì Không phải nộp tờ khai thuế TNCN tháng/quý đó.

Ví dụ:
- Tháng 10/2022 Công ty kế toán Thiên Ưng có trả lương cho 5 nhân viên (giả sử cty kê khai theo tháng) => Và trong 5 nhân viên này không có ai phải nộp thuế TNCN -> Như vậy Cty Không phải nộp tờ khai thuế TNCN tháng 10/2022 (vì không phát sinh khấu trừ thuế TNCN).

- Tháng 11/2022 Cty có trả lương cho 5 nhân viên -> Nhưng có 1 nhân viên phải nộp thuế TNCN => Thì Cty phải nộp Tờ khai thuế TNCN tháng 11/2022 (vì có phát sinh khấu trừ thuế TNCN).

Xem thêm: Hướng dẫn lập Tờ khai thuế TNCN.


Lời khuyên:
Đối các bạn chưa biết cách tính thuế TNCN chính xác thì nên nộp Tờ khai dù không có nhân viên nào phải nộp thuế TNCN -> Vì không may các bạn tính sai, sau này tính lại thì phải nộp thuế TNCN -> Đồng nghĩa là phải nộp Tờ khai tháng/quý đó, như vậy là bị phật chậm nộp Tờ khai thuế.

- Để xác định xem DN mình kê khai theo tháng hay quý, các bạn có thể xem chi tiết tại đây nhé:

==> Hướng dẫn kê khai thuế thu nhập cá nhân.


----------------------------------------------------------------------------------
 

Giải thích thêm:
Phát sinh khấu trừ thuế TNCN  Phát sinh trả thu nhập chịu thuế TNCN là 
khác nhau nhé:

  - Khấu trừ thuế TNCN: Hiểm nôm na là nếu trong tháng/quý có nhân viên 
phải nộp thuế TNCN thì DN có trách nhiệm trừ vào thu nhập (lương) trước khi trả lương cho người lao động.
  - Trả thu nhập chịu thuế: Hiểu nôm na là trong tháng/quý DN 
có trả tiền lương cho người lao động (Thu nhập đó là thu nhập chịu thuế TNCN)


----------------------------------------------------------------------------------------
 

2. Không trả lương có phải nộp Tờ khai Quyết toán năm không?


Căn cứ theo Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định:

d.1) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền do tổ chức, cá nhân trả thu nhập chi trả, không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
 
Như vậy:
- Dù
có phát sinh hay không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì cuối năm DN vẫn phải nộp Tờ khai quyết toán thuế TNCN.

-> Chỉ trường hợp DN
không phát sinh trả thu nhập (Tức là không trả lương cho bất kỳ 1 nhân viên nào): => Thì không phải nộp Tờ khai quyết toán thuế TNCN cuối năm.


Xem thêm: Hướng dẫn lập Tờ khai Quyết toán thuế TNCN.


-------------------------------------------------------------------------

 

3. Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế TNCN


Căn cứ theo Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, cụ thể như sau:
 
1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngàycó tình tiết giảm nhẹ.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 30 ngày, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 60 ngày.

4. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
  a) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 61 ngày đến 90 ngày;
  b) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;
  c) Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;
  d) Không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.


5. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 11 Điều 143 Luật Quản lý thuế.
    - Trường hợp số tiền phạt nếu áp dụng theo khoản này lớn hơn số tiền thuế phát sinh trên hồ sơ khai thuế thì số tiền phạt tối đa đối với trường hợp này bằng số tiền thuế phát sinh phải nộp trên hồ sơ khai thuế nhưng không thấp hơn mức trung bình của khung phạt tiền quy định tại khoản 4 Điều này.
 
6. Biện pháp khắc phục hậu quả:
  a) Buộc nộp đủ số tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này trong trường hợp người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế dẫn đến chậm nộp tiền thuế;
  b) Buộc nộp hồ sơ khai thuế, phụ lục kèm theo hồ sơ khai thuế đối với hành vi quy định tại điểm c, d khoản 4 Điều này.

Xem thêm: Mức phạt chậm nộp tiền thuế TNCN.

 

---------------------------------------------------------
Kế toán Thiên Ưng xin chúc các bạn làm tốt công việc kế toán!
 
Các bạn muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn về thuế TNCN, cách tính thuế, kê khai thuế TNCN tháng/quý, cách quyết toán thuế TNCN cuối năm … có thể tham gia:
Khóa học kế toán thuế thực tế chuyên sâu.

---------------------------------------------------------

không phát sinh thuế tncn có phải nộp tờ khai không

Chia sẻ:
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Giảm 25% học phí khóa học kế toán online
Các tin tức khác
Lịch nộp các loại tờ khai thuế năm 2024 chi tiết
Lịch nộp các loại tờ khai thuế năm 2024 chi tiết
Quy định về Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2024: Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, thuế môn bài; Thời hạn nộp báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN.
Không đăng ký tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư
Không đăng ký tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư
DN phải thông báo tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế khấu trừ thuế GTGT; Bãi bỏ quy định đăng ký tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư.
Hạch toàn tiền đặt cọc – nhận tiền đặt cọc
Hạch toàn tiền đặt cọc – nhận tiền đặt cọc
Nhận tiền đặt cọc có phải xuất hóa đơn? Cách hạch toán tiền đặt cọc, hạch toán nhận tiền đặt cọc theo hợp đồng, đặt cọc thuê văn phòng, thuê nhà, đặt cọc trước tiền hàng.
Quy định về hàng biếu tặng cho khách hàng, công nhân viên
Quy định về hàng biếu tặng cho khách hàng, công nhân viên
Xuất hàng quà biếu tặng khách hàng, công nhân viên có phải xuất hóa đơn? Chi phí quà tặng khách hàng, nhân viên có được đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN
Tạm ngừng kinh doanh có phải nộp thuế môn bài, BCTC, Quyết toán thuế
Tạm ngừng kinh doanh có phải nộp thuế môn bài, BCTC, Quyết toán thuế
Tạm ngừng kinh doanh có phải nộp Báo cáo tài chính và có phải quyết toán thuế TNDN, TNCN không? Có phải nộp Lệ phí môn bài, Có phải đóng BHXH? Trường hợp nào thì phải nộp
Thuế GTGT vãng lai có được khấu trừ? Khi nào phải nộp
Thuế GTGT vãng lai có được khấu trừ? Khi nào phải nộp
Thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh có được khấu trừ? Khi nào phải nộp thuế GTGT vãng lai, các trường hợp không phải kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh
Xử lý tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế
Xử lý tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế
Phạt tiền vi phạm hợp đồng có tính vào chi phí? Có xuất hóa đơn không? Cách hạch toán toán tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế, hạch toán tiền bồi thường chi tiết các trường hợp.
Các Tờ khai Báo cáo thuế phải nộp theo Qúy cho cơ quan thuế
Các Tờ khai Báo cáo thuế phải nộp theo Qúy cho cơ quan thuế
Hàng quý phải nộp những gì cho cơ quan thuế? Các loại tờ khai, báo cáo phải nộp theo quý cho cơ quan thuế, thời hạn nộp các loại báo cáo thuế hàng quý.
Tìm chúng tôi trên
Quảng cáo
Phần mềm kê khai thuế htkk 5.1.9
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
Tuyển kế toán
 
Giảm 25% học phí khóa học kế toán online
Giảm 25% học phí khóa học kế toán online