Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Tư vấn lớp học
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Đăng ký học
Đang trực tuyến: 529
Tổng truy cập:   28103092
Quảng cáo
học kế toán thiên ưng tphcm
KẾ TOÁN THUẾ

Quy định về hàng biếu tặng cho khách hàng, công nhân viên

 

Tổng hợp những quy định về chi phí quà biếu, tặng cho khách hàng, công nhân viên: Như quà tặng khách hàng, nhân viên có phải xuất hóa đơn? Chi phí quà tặng cho khách hàng, nhân viên có được đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN? Cách hạch toán hàng cho, biếu, tặng.

 

 

1. Qùa tặng cho khách hàng có phải xuất hóa đơn:

 

Theo khoản 7 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC (Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC)

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

 

Chi tiết hơn: Theo khoản 9 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC:

“2.4. Sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

- Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơn bán hàng), trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng.
 

cách viết hoá đơn hàng cho biếu tặng kh nv
(Theo Công văn 5483/TCT-DNL ngày 28/11/2017 của Tổng cục thuế)

 

KẾT LUẬN:

- Khi xuất hàng cho biếu tặng (khách, hàng, công nhân viên ...) Thì phải lập hóa đơn như bán hàng bình thường.

Xem thêm: Cách viết hóa đơn hàng cho biếu tặng

 

2. Giá tính thuế GTGT đối với hàng cho biếu tặng:

 

Theo Khoản 3, Điều 7 Thông tư số 219/2012/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT:

“3. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.

Ví dụ 22: Đơn vị A sản xuất quạt điện, dùng 50 sản phẩm quạt để trao đổi với cơ sở B lấy sắt thép, giá bán (chưa có thuế) là 400.000 đồng/chiếc. Giá tính thuế GTGT là 50 x 400.000 đồng = 20.000.000 đồng."

 

KẾT LUẬN:

- Giá tính thuế đối với hàng cho, biếu, tặng là GIÁ BÁN hoặc Giá của hàng hóa tương đương

 

3. Chi phí quà cho, biếu, tặng khách hàng, công nhân viên có được đưa vào chi phí khi tính thuế TNDN:

 

a. Nếu cho biếu tặng nhân viên:


"Trường hợp Công ty mua hàng hóa làm quà tặng cho nhân viên nhân dịp Tết Nguyên đán thì khi phát quà tặng, Công ty phải lập hóa đơn tính thuế GTGT như bán hàng hóa cho khách hàng (trước đây Công ty tặng quà cho nhân viên nhưng chưa lập hóa đơn thì nay được lập hóa đơn bổ sung theo quy định). Chi phí mua quà tặng cho nhân viên thuộc khoản chi có tính chất phúc lợi nếu có hóa đơn, chứng từ hợp pháp và tổng số chi có tính chất phúc lợi không vượt quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm 2015 thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập thuế TNDN (hóa đơn có giá trị thanh toán từ 20 triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt)." 

(Theo Công văn 9648/CT-TTHT ngày 26/10/2015 của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh)

 

b. Nếu cho biếu tặng khách hàng:

 

- Theo khoản 4 điều 1 Luật số 71/2014/QH13:

"4. Bãi bỏ điểm m khoản 2 Điều 9."

- Mới nhất theo Thông tư 96/2015/TT-BTC ban hành ngày 22/6/2015 cũng không quy định việc khống chế đối với khoản chi quà biếu, tặng, cho khách hàng.

 

Như vậy:

- Năm 2014: Chi phí quà cho, biếu, tặng khách hàng không được vượt quá 15% tổng số chi phí được trừ.

- Từ Năm 2015: Chi phí quà cho, biếu, tặng không bị khống chế mức 15% nữa. (Được trừ toàn bộ nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ)

 

c. Nếu cho, tặng khách hàng là cá nhân:

- Căn cứ vào các quy định trên, trường hợp Công ty cho, tặng hiện vật cho khách hàng không thu tiền mà hiện vật là tài sản phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng với cơ quan quản lý nhà nước thì thu nhập mà khách hàng nhận được thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân từ quà tặng.

- Trường hợp Công ty thực hiện chương trình khuyến mại theo quy định tại khoản 5, khoản 6 Điều 92 của Luật Thương mại thì khoản tiền/hiện vật cá nhân nhận được từ hoạt động trúng thưởng vượt trên 10 triệu đồng thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân từ trúng thưởng.

(Theo Công văn 3929/TCT- TNCN ngày 23/09/2015 của Tổng cục thuế)

 

4. Cách hạch toán hàng cho, biếu, tặng:

 

a. Bên cho, biếu, tặng:

 

+) Nếu mua về cho biếu tặng ngay khách hàng bên ngoài DN, không nhập kho:

 

Nợ TK 641 (theo Thông tư 200); 642 (theo Thông tư 133)

Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

       Có TK: 111, 112, 331:

       Có TK 3331:

 

+) Nếu mua về nhập kho, sau đó xuất cho biếu tặng khách hàng bên ngoài DN

 

- Khi mua hàng về:

Nợ TK 152, 153, 156...

Nợ TK 1331: Thuế GTGT được khấu trừ.

          Có 111, 112, 331...

 

- Khi xuất cho biếu tặng:

Nợ TK 641 (theo Thông tư 200); 642 (theo Thông tư 133)

         Có các TK 152, 153, 155, 156.

         Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp.

 

Thuế GTGT đầu vào của hàng cho biếu tặng được khấu trừ:

"5. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa (kể cả hàng hóa mua ngoài hoặc hàng hóa do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ."

(Theo điều 14 Thông tư 219)

 

b. Bên nhận:

Nợ TK 156, 142, 642 ... (Tổng giá trị + Thuế GTGT).

       Có TK 711.

 

- Vì không phải trả tiền nên DN bên nhận sẽ không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo Công văn 633/TCT-CS ngày 13/2//2015 của Tổng cục thuế gửi Chi cục thuế Hải phòng.

 

 

Công ty kế toán Thiên Ưng xin chúc các bạn thành công!

quy định về hàng cho biếu tặng khách hàng nhân viên

Chia sẻ:
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
học phí kế toán thiên ưng
học kế toán thiên ưng tphcm
Các tin tức khác
Nhận tiền bồi thường, hỗ trợ có phải xuất hóa đơn?
Nhận tiền bồi thường, hỗ trợ có phải xuất hóa đơn?
Nhận tiền bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền khuyễn mãi, quảng cáo, bảo hành, sửa chữa có phải xuất hóa đơn, bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ có phải lập hóa đơn
Thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh, thay đổi tên công ty
Thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh, thay đổi tên công ty
Thủ tục Chuyển địa điểm kinh doanh, thay đổi tên công ty, thủ tục thay đổi vốn điều lệ, chủ sở hữu, thay đổi thông tin đăng ký thuế theo Thông tư 95/2016/TT-BTC.
Tạm ngừng kinh doanh có phải nộp thuế môn bài, BCTC, Quyết toán thuế
Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có phải nộp lệ phí môn bài, Báo cáo tài chính và có nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN, TNCN không? trường hợp nào thì phải nộp
Cách hạch toán hàng hóa hết hạn sử dụng, bị hư hỏng
Hướng dẫn cách xử lý hàng hóa bị hư hỏng, hết hạn sử dụng để đưa vào chi phí hợp lý, cách hạch toán hàng hóa hết hạn sử dụng, bị hư hỏng
Tiêu chuẩn, điều kiện để bổ nhiệm kế toán trưởng tại Công ty
Quy định tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng tại Công ty, Doanh nghiệp, những người không được làm kế toán theo NĐ 174/2016/NĐ-CP và Luật 88/2015/QH13
Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2017 mới nhất
Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2017 mới nhất
Thời hạn nộp các loại báo cáo thuế năm 2017 mới nhất theo Thông tư 156/2016 như: Lịch nộp tờ khai thuế môn bài, thuế GTGT tháng và quý, thuế TNCN, thuế TNDN
Xử lý tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế
Hướng dẫn cách xử lý tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế, cách hạch toán tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN theo TT 78
Có được bán hàng thấp hơn giá vốn không?
Giá bán trên hóa đơn có được thấp hơn giá vốn. Nếu xuất hóa đơn hàng bán ra thấp hơn giá vốn có bị phạt không, căn cứ vào thông tư nào?
Tìm chúng tôi trên
Quảng cáo
Phần mềm kê khai thuế htkk 3.8.1
phần mềm đăng ký mst cá nhân 3.3.1
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
 
học kế toán thiên ưng tphcm
học kế toán thiên ưng tphcmHọc phí kế toán thiên ưng