Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Tư vấn lớp học
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Đăng ký học
Đang trực tuyến: 259
Tổng truy cập:   51407074
Quảng cáo
Công ty kế toán thiên ưng tuyển dụng
Mẫu Chứng Từ Tiền Lương

Giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN Mẫu 02/UQ-QTT-TNCN


Mẫu 02/UQ-QTT-TNCN Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2019 - 2020 mới nhất; Mẫu danh sách ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho nhiều lao động sử dụng khi cá nhân ủy quyền cho DN quyết toán thuế thay.Quy định về việc ủy quyền Quyết toán thuế TNCN:


Căn cứ theo điều 21 Thông tư  92/2015/TT-BTC quy định:

b.2.2) Đối với cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay

- Cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thay theo mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC, kèm theo bản chụp hóa đơn, chứng từ chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học (nếu có).


Căn cứ theo Công văn 801/TCT- TNCN ngày 02/3/2016 của Tổng cục thuế:
"Trường hợp tổ chức trả thu nhập có số lượng lớn người lao động ủy quyền quyết toán thuế thì tổ chức trả thu nhập có thể lập danh sách các cá nhân ủy quyền trong đó phản ánh đầy đủ các nội dung tại mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính, đồng thời cam kết tính chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu, nội dung trong danh sách."
 

Như vậy:
- Khi DN quyết toán thuế thay cho cá nhân thì DN phải yêu cầu cá nhân làm giấy ủy quyền theo Mẫu 02/UQ-QTT-TNCN để nộp cho DN (DN lưu tại DN để sau này giải trình).

- Trường hợp có nhiều người lao động ủy quyền quyết toán thuế TNCN thì có thể lập Danh sách các cá nhân ủy quyền.

 

giấy ủy quyền quyết toán thuế tncn mới nhất


--------------------------------------------------------------------------------------------


Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN của 1 người lao động:
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

GIẤY UỶ QUYỀN

QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Năm ...

         Tên tôi là: Tống Văn Mạnh. Quốc tịch: Việt Nam

         Mã số thuế: 01236549872

X
 Năm ... tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi là Công ty kế toán Thiên Ưng

 
 Năm ............... tôi có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị….................. và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng /tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ tại nguồn.

    Đề nghị Công ty kế toán Thiên Ưng .(Mã số thuế: 0106206569) thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm .... với cơ quan thuế.

    Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi có thu nhập chịu thuế ở nơi khác thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

  ......, ngày ....... tháng ....... năm .......
                                                             NGƯỜI UỶ QUYỀN
  (Ký, ghi rõ họ tên)

 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tải Mẫu ủy quyền quyết toán thuế TNCN tại đây:
 

 

Nếu bạn không tải về được thì có thể làm theo cách sau:

Bước 1: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới

Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail: ketoanthienung@gmail.com (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------


Mẫu Danh sách ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho nhiều lao động:
 

                                                                                  
Mẫu số: 02/UQ-QTT-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư s 92/2015/TT-BTC ngày15/6/2015 của Bộ Tài chính)

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
MST: Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


DANH SÁCH ỦY QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN NĂM 2020
 

STT Họ tên Mã số thuế Trường hợp 1 Trường hợp 2 (Ký, ghi rõ họ tên)
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          


1. Trường hợp 1: Năm ..... tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi là Công ty/đơn vị ......................................

2. Trường hợp 2: Năm ........ tôi có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị ………………...............  và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng /tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ tại nguồn.

    Đề nghị Công ty/đơn vị ............................................. (Mã số thuế:……….) thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm ........... với cơ quan thuế.

    Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi có thu nhập chịu thuế ở nơi khác thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

  Hà Nội, ngày....tháng .... năm 2020
Xác nhận của đơn vị Người lập 

 


--------------------------------------------------------------------------------------------------


Tải Mẫu danh sách ủy quyền Quyết toán thuế TNCN file Excel:Nếu bạn không tải về được thì có thể làm theo cách sau:

Bước 1: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới

Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail: ketoanthienung@gmail.com (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)------------------------------------------------------------------------------

Xem thêm: Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN

----------------------------------------------------------------------------

Chia sẻ:
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
học phí kế toán thiên ưng
Các mẫu biểu khác
Mẫu 01B-HSB theo Quyết định 166 mới nhất
Mẫu 01B-HSB theo Quyết định 166 mới nhất
Mẫu Danh sách đề nghị hưởng chế độ thai sản, ốm đau, dưỡng sức phục hồi sức khỏe - Mẫu 01B-HSB file Excel theo Quyết định 166/QĐ-BHXH mới nhất năm 2020.
Mẫu D02-TS Danh sách tham gia BHXH theo QĐ 595 file Excel
Mẫu D02-TS Danh sách tham gia BHXH theo QĐ 595 file Excel
Mẫu D02-TS Danh sách lao động tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp mới nhất; Tải Mẫu D02-TS theo Quyết định 595 file Excel.
Công văn đề nghị đăng ký thang bảng lương năm 2020
Công văn đề nghị đăng ký thang bảng lương năm 2020
Công văn đăng ký thang bảng lương năm 2020, download mẫu công văn đề nghị đăng ký thang bảng lương với Phòng lao động thương binh xã hội mới nhất hiện nay.
Bảng quy định tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng chức danh 2020
Bảng quy định tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng chức danh 2020
Mẫu bảng quy định tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng chức danh 2020: Quy định nhóm chức danh công việc, nghề nghiệp trong hệ thống thang bảng lương khi xây dựng thang bảng lương.
Biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương 2020
Biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương 2020
Mẫu biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương năm 2020. Tải mẫu biên bản thông qua thang bảng lương mới nhất, là kết quả của cuộc họp giữa doanh nghiệp và toàn thể cán bộ công nhân viên về thang bảng lương.
Quyết định ban hành hệ thống thang bảng lương trong DN
Quyết định ban hành hệ thống thang bảng lương trong DN
Mẫu quyết định ban hành thang bảng lương năm 2020, là Quyết định ban hành hệ thống thang bảng lương trong doanh nghiệp của Giám đốc để đăng ký thang bảng lương với Phòng LĐTBXH.
Mẫu TK1-TS - Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN mới nhất
Mẫu TK1-TS - Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN mới nhất
Tờ khai tham gia Bảo hiểm xã hội Mẫu TK1-TS theo Quyết định 595/QĐ-BHXH sửa đổi bởi QĐ 888/QĐ-BHXH, đây là Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN mới nhất hiện nay.
Mẫu bản cam kết mẫu 02/CK-TNCN theo Thông tư 92
Mẫu bản cam kết mẫu 02/CK-TNCN theo Thông tư 92
Bản cam kết mẫu 02/CK-TNCN kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính. Áp dụng cho cá nhân chưa đến mức thu nhập chịu thuế TNCN
Tìm chúng tôi trên
Quảng cáo
Phần mềm kê khai thuế htkk 4.4.0
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
Tuyển kế toán
 
Học phí kế toán thiên ưng
Học phí kế toán thiên ưng