Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Quảng cáo
Đang trực tuyến: 242
Tổng truy cập:     20519227

Mẫu TK3-TS Tờ khai đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN

 

Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT Mẫu TK3-TS ban hành kèm theo QĐ 959/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

 

 

Mẫu: TK3-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của BHXH Việt Nam)

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

     

 

TỜ KHAI CUNG CẤP VÀ THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐƠN VỊ THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

Kính gửi: Cơ quan Bảo hiểm xã hội Quận Thanh Xuân

Số định danh: (Ghi theo số cơ quan BHXH cấp, chưa có thì để trống)

[01]. Tên đơn vị bằng tiếng Việt:  Công ty kế toán Thiên Ưng

[02]. Tên đơn vị bằng tiếng Anh (nếu có): Không có thì để trống

[03]. Mã số thuế: .0106236536

[04]. Địa chỉ trụ sở: Số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

[05]. Loại hình đơn vị: Doanh nghiệp ngoài Nhà nước

[06]. Số điện thoại 0984 322 539. [07]. Địa chỉ email: ketoanthienung@gmail.com

[08]. Số Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh: 

[08.1]. Số: 0106236536.; [08.2]. Nơi cấp: Chi cục thuế Quận Thanh Xuân.

[09]. Thông tin về người đại diện theo pháp luật của đơn vị:

[09.1]. Họ và tên .Đặng Văn A

[09.2]. Ngày tháng năm sinh 18/12/1985 [09.3]. Giới tính Nam

[09.4]. Quốc tịch Việt Nam [09.5]. Số CMT/hộ chiếu: 164265365

[10]. Phương thức đóng khác: [10.1]. Hằng quý... [10.2]. 6 tháng một lần...

[11]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: Nếu tham gia lần đầu thì để trống, trường hợp thay đổi, điều chỉnh, bổ sung thì ghi vào đây.

[12]. Tài liệu kèm theo: .Kèm theo nếu có.

 

 

………., ngày … tháng …. năm …
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Tải mẫu TK3-TS về tại đây:

 

Mẫu TK3 - TS

 

 

 

Cách viết Mẫu TK3-TS xem tại đây nhé: Cách ghi tờ khai đơn vị tham gia BHXH Mẫu TK3-TS

 

 

Xem thêm: Thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN

 

Công ty kế toán Thiên Ưng chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế

Hotline: 0984.322.539 – 0963 133 042

Email: hainam188801@gmail.com

website: ketoanthienung.org

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các mẫu biểu khác
Mẫu 20-ĐK-TCT Tờ khai đăng ký người phụ thuộc năm 2016
Mẫu 20-ĐK-TH-TCT Bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc
Mẫu C70a-HD theo QĐ 636/QĐ-BHXH 2016 Danh sách chế độ thai sản
Mẫu 06/TNCN Tờ khai thuế TNCN từ đầu tư vốn
Mẫu bản cam kết mẫu 02/CK-TNCN theo Thông tư 92
Mẫu danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN Mẫu số D02-TS
Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN mẫu 07/CTKT-TNCN
Giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN Mẫu 02/UQ-QTT-TNCN
học phí học kế toán thiên ưng
 
Học phí học kế toán
Học phí học kế toán