Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Tư vấn lớp học
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Đăng ký học
Đang trực tuyến: 15
Tổng truy cập:   45690630
Quảng cáo
Công ty kế toán thiên ưng tuyển dụng
Mẫu Chứng Từ Tiền Lương

Thông báo kết quả đóng BHXH - BHYT Mẫu C12-TS

 

Thông báo kết quả đóng BHXH - BHYT Mẫu C12-TS ban hành kèm theo Quyết định Số 1111/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Mẫu C12-TS

(Ban hành kèm theo QĐ số:     /QĐ-BHXH ngày …/…/2011 của BHXH Việt Nam)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÓNG BHXH, BHYT

Tháng … năm….

Kính gửi: ………………………………………………

Địa chỉ:....................................................................................................................................

Mã số:…………………

BHXH:.....................................................................................................................................

Địa chỉ:....................................................................................................................................

Điện thoại:                           Số TK:                                    Tại:

Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN của đơn vị như sau:

STT

NỘI DUNG

BHXH

BHYT

BHTN

CỘNG

A

B

1

2

3

4 = 1+2+3

A

Kỳ trước mang sang

 

 

 

 

1

Số lao động

 

 

 

 

2

Phải đóng

 

 

 

 

2.1

Thừa

 

 

 

 

2.2

Thiếu

 

 

 

 

3

Lãi

 

 

 

 

3.1

Thừa

 

 

 

 

3.2

Thiếu

 

 

 

 

B

Phát sinh trong kỳ

 

 

 

 

1

Số lao động

 

 

 

 

1.1

Tăng

 

 

 

 

1.2

Giảm

 

 

 

 

2

Phải đóng

 

 

 

 

2.1

Tăng

 

 

 

 

2.2

Giảm

 

 

 

 

3

Điều chỉnh phải đóng kỳ trước

 

 

 

 

3.1

Tăng

 

 

 

 

3.2

Giảm

 

 

 

 

4

Lãi

 

 

 

 

4.1

Số tiền tính lãi

 

 

 

 

4.2

Tỷ lệ tính lãi

 

 

 

 

4.3

Tổng tiền lãi

 

 

 

 

5

2% BHXH bắt buộc để lại

 

 

 

 

C

Số tiền đã nộp trong kỳ

 

 

 

 

1

Số thực nộp

+ UNC số …, ngày …/../…

Trong đó lãi

+ UNC số …, ngày …/../…

Trong đó lãi

 

 

 

 

2

Ghi thu 2%

 

 

 

 

D

Chuyển kỳ sau

 

 

 

 

1

Số lao động

 

 

 

 

2

Phải đóng

 

 

 

 

2.1

Thừa

 

 

 

 

2.2

Thiếu

 

 

 

 

3

Lãi

 

 

 

 

3.1

Thừa

 

 

 

 

3.2

Thiếu

 

 

 

 

a. Kết quả đơn vị đã đóng BHXH bắt buộc cho ………. lao động đến hết tháng/năm…………….

b. Kết quả đơn vị đã đóng BHXH cho ………….. lao động đến hết tháng/năm……………….

c. Tổng số nộp thiếu là …………… đồng đề nghị đơn vị nộp cho cơ quan BHXH trước ngày ……

d. Đề nghị đơn vị kiểm tra số liệu trên, nếu chưa thống nhất yêu cầu đến cơ quan BHXH ……….. để kiểm tra điều chỉnh trước ngày   /   /      . Quá thời hạn trên nếu đơn vị không đến, số liệu trên là đúng.

 


Cán bộ thu

……….., ngày … tháng … năm ……
Giám đốc

 

 

Cùng chủ đề:
Chia sẻ:
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
học phí kế toán thiên ưng
Các mẫu biểu khác
Mẫu 01B-HSB theo Quyết định 166 mới nhất
Mẫu 01B-HSB theo Quyết định 166 mới nhất
Mẫu 01B-HSB - Danh sách đề nghị hưởng chế độ thai sản, ốm đau, dưỡng sức phục hồi sức khỏe file Excel theo Quyết định 166/QĐ-BHXH mới nhất năm 2019.
Giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN Mẫu 02/UQ-QTT-TNCN
Giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN Mẫu 02/UQ-QTT-TNCN
Giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN Mẫu 02/UQ-QTT-TNCN mới nhất năm 2018 – 2019. Mẫu danh sách ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho nhiều lao động
Bảng quy định tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng chức danh
Bảng quy định tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng chức danh
Mẫu bảng quy định tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng chức danh 2019: Quy định nhóm chức danh công việc, nghề nghiệp trong hệ thống thang bảng lương khi xây dựng thang bảng lương.
Biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương 2019
Biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương 2019
Mẫu biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương năm 2019. Tải mẫu biên bản thông qua thang bảng lương mới nhất, là kết quả của cuộc họp giữa doanh nghiệp và toàn thể cán bộ công nhân viên về thang bảng lương.
Quyết định ban hành hệ thống thang bảng lương trong DN
Quyết định ban hành hệ thống thang bảng lương trong DN
Mẫu quyết định ban hành thang bảng lương năm 2019, là Quyết định ban hành hệ thống thang bảng lương trong doanh nghiệp của Giám đốc để đăng ký thang bảng lương với Phòng LĐTBXH.
Công văn đề nghị đăng ký thang bảng lương năm 2019
Công văn đề nghị đăng ký thang bảng lương năm 2019
Công văn đăng ký thang bảng lương năm 2019, download mẫu công văn đề nghị đăng ký thang bảng lương với Phòng lao động thương binh xã hội mới nhất hiện nay.
Mẫu TK1-TS - Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN mới nhất
Mẫu TK1-TS - Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN mới nhất
Tờ khai tham gia Bảo hiểm xã hội Mẫu TK1-TS theo Quyết định 595/QĐ-BHXH sửa đổi bởi QĐ 888/QĐ-BHXH, đây là Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN mới nhất hiện nay.
Mẫu bản cam kết mẫu 02/CK-TNCN theo Thông tư 92
Mẫu bản cam kết mẫu 02/CK-TNCN theo Thông tư 92
Bản cam kết mẫu 02/CK-TNCN kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính. Áp dụng cho cá nhân chưa đến mức thu nhập chịu thuế TNCN
Tìm chúng tôi trên
Quảng cáo
Phần mềm kê khai thuế htkk 4.2.3
phần mềm đăng ký mst cá nhân 3.3.2
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
Tuyển kế toán
 
Học phí kế toán thiên ưng
Học phí kế toán thiên ưng