Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
Đang trực tuyến: 18
Tổng truy cập:     1114852
Mẫu bảng thanh toán tiền lương theo QĐ 48 và 15

 

Mẫu bảng thanh toán tiền lương theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính

 

1. Mẫu bảng thanh toán tiền lương theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC:

 

bảng thanh toán tiền lương

 

Tải về tại đây: Mẫu bảng thanh toán tiền lương theo quyết định 48

 

2. Mẫu bảng thanh toán tiền lương theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC:

 

Tải về tại đây: Mẫu bảng thanh toán tiền lương theo quyết định 15

 

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế

Hotline: 0984.322.539 – 046.269.7586

Email: hainam188801@gmail.com

Website: ketoanthienung.org

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các mẫu biểu khác
Mẫu bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội theo QĐ 48 và 15
Mẫu bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo QĐ 48 và 15
Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng theo QĐ 48 và 15
Mẫu hợp đồng giao khoán theo QĐ 48 và 15
Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo QĐ 48 và 15
Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo QĐ 48 và 15
Mẫu phiếu xác nhận sản phẩm, công việc hoàn thành theo QĐ 48 và 15
Mẫu giấy đi đường theo QĐ 48 và 15