Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Tư vấn lớp học
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Đăng ký học
Đang trực tuyến: 41
Tổng truy cập:   36855758
Quảng cáo
KẾ TOÁN THUẾ

Cách lập hóa đơn GTGT kèm bảng kê có mẫu bảng kê kèm theo

 

Bài viết này Kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách viết hóa đơn GTGT kèm bảng kê chi tiết và mẫu bảng kê xuất kèm theo hóa đơn khi bán hàng có nhiều mặt hàng không thể viết hết trên 1 hóa đơn.


 

Theo khoản 2 điều 19 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định:

- Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ nếu danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn, người bán hàng có thể sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn.
 

1) Nội dung ghi trên hóa đơn kèm bảng kê:

- Hóa đơn phải ghi rõ “kèm theo bảng kê số..., ngày..., tháng.... năm...”. Mục “tên hàng” trên hóa đơn chỉ ghi tên gọi chung của mặt hàng.

- Các tiêu thức khác ghi trên hóa đơn như bình thường.
 

2) Nội dung ghi trên bảng kê kèm theo hóa đơn:
 
- Bảng kê do người bán hàng tự thiết kế phù hợp với đặc điểm, mẫu mã, chủng loại của các loại hàng hóa nhưng phải đảm bảo các nội dung chính như sau:
 

       + Tên người bán hàng, địa chỉ liên lạc, mã số thuế
 
       + Tên hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền. Trường hợp người bán hàng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì bảng kê phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng”, “tiền thuế giá trị gia tăng”. Tổng cộng tiền thanh toán (chưa có thuế giá trị gia tăng) đúng với số tiền ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.

- Bảng kê phải ghi rõ “
kèm theo hóa đơn số... Ngày... tháng.... năm” và có đầy đủ các chữ ký của người bán hàng, chữ ký của người mua hàng như trên hóa đơn.

- Trường hợp bảng kê có hơn một (01) trang thì các bảng kê phải được đánh số trang liên tục và phải đóng dấu giáp lai. Trên bảng kê cuối cùng phải có đầy đủ chữ ký của người bán hàng, chữ ký của người mua hàng như trên hóa đơn.
 
- Số bảng kê phát hành phù hợp với số liên hóa đơn. Bảng kê được lưu giữ cùng với hóa đơn để cơ quan thuế kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.
- Người bán hàng và người mua hàng thực hiện quản lý và lưu giữ bảng kê kèm theo hóa đơn theo quy định.Xem thêm: Theo Công văn 63354/CT-TTHT ngày 21/9/2017 của Cục thuế TP Hà Nội:

cách viết bảng kê kèm theo hóa đơn


Ví dụ:

- Ngày 11/12/2018 Công ty kế toán Thiên Ưng bán 15 chiếc máy tính các  loại cho Công ty TNHH Hải Nam, thuế suất thuế GTGT đều là 10%.
- Vì số lượng là 15 chiếc mỗi loại 1 chiếc (Không đủ số dòng trên hóa đơn GTGT) nên Công ty lập hóa đơn GTGT kèm bảng kê (Số hóa đơn là 0000638, ngày 11/12/2018) cụ thể như sau:

 

1. Cách viết hóa đơn GTGT kèm bảng kê như sau:
 

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

01

Máy tính xách tay các loại

\

\

\

225.000.00

 

(kèm theo bảng kê số 011 ngày 11/12/2018)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng tiền hàng:                                                                                        225.000.000

Thuế suất GTGT:  10 %  , Tiền thuế GTGT:                                            22.500.000

Tổng cộng tiền thanh toán:                                                                       247.500.000

Số tiền viết bằng chữ: Hai trăm bốn mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng.


2. Cách viết bảng kê kèm theo hóa đơn GTGT:
 

BẢNG KÊ SỐ 011
Ngày 11 Tháng 12 Năm 2018
Kèm theo hóa đơn số 0000638 ngày 11/12/2018


Đơn vị bán hàng: Công ty kế toán Thiên Ưng          
Địa chỉ: A5 Đường Nguyễn cảnh Dị, KĐT đại kim, Hà Nội

Mã số thuế: 0101465369

 

Đơn vị mua hàng: Công ty TNHH Hải Nam
Địa chỉ: 173 Xuân thuỷ, cầu giấy, Hà nội
Mã số thuế: 01012582568

STT

TÊN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

ĐƠN VỊ
TÍNH

SỐ LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

THUẾ SUẤT

TIỀN
THUẾ GTGT

THÀNH TIỀN

1

Máy tính HP Pavilion H14-NF7Q82PA

chiếc

1

15.000.000

10%

1.500.000

16.500.000

2

MTXT Asus P550LDV-XO516D

chiếc

1

15.000.000

10%

1.500.000

16.500.000

3

MTXT Asus Flip TP550LA-CJ040H

chiếc

1

15.000.000

10%

1.500.000

16.500.000

4

MTXT Dell Inspiron N3442 Haswell i3

chiếc

1

15.000.000

10%

1.500.000

16.500.000

5

MTXT Asus K451LA-WX092D

chiếc

1

15.000.000

10%

1.500.000

16.500.000

6

MTXT Dell Inspiron N3542A

chiếc

1

15.000.000

10%

1.500.000

16.500.000

7

MTXT HP 15-r042TU

chiếc

1

15.000.000

10%

1.500.000

16.500.000

8

MTXT HP New Pavilion P14-V022TU

chiếc

1

15.000.000

10%

1.500.000

16.500.000

9

MTXT Dell Inspiron N5447 Haswell i3

chiếc

1

15.000.000

10%

1.500.000

16.500.000

10

MTXT Dell Inspiron N3542 Haswell i5

chiếc

1

15.000.000

10%

1.500.000

16.500.000

11

MTXT HP 14 NEW-r041TU

chiếc

1

15.000.000

10%

1.500.000

16.500.000

12

MTXT Asus Flip TP550LD-CJ020H

chiếc

1

15.000.000

10%

1.500.000

16.500.000

13

MTXT Dell Vostro V5560 i5

chiếc 1 15.000.000 10% 1.500.000 16.500.000
14

MTXT Asus K551LN-XX235D

chiếc 1 15.000.000 10% 1.500.000 16.500.000
15

MTXT Asus PU401LA-WO111D

chiếc 1 15.000.000 10% 1.500.000 16.500.000

 

Tổng cộng

 

15

225.000.000

 

22.500.000

247.500.000

 

Người mua hàng

Người bán hàng

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

( Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên )


 

Tải về: tại đây:

 

-> Mẫu bảng kê xuất kèm hóa đơn

 


Trường hợp bạn không tải về được thì làm theo cách sau:
Bước 1: Comment mail vào phần bình luận bên dưới
Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail: 
ketoanthienung@gmail.com (Tiêu đề ghi rõ Mẫu sổ muốn tải)


Chú ý:

- Nếu các mặt hàng có thuế suất thuế GTGT khác nhau, thì phải lập riêng hoá đơn GTGT cho từng loại thuế suất.

VD: Thuế suất 10% có 10 mặt hàng, thuế suất 5% có 20 mặt hàng, thì phải lập riêng 2 hóa đơn GTGT và 2 bảng kê khác nhau.
 

-----------------------------------------------------------
 

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế

-----------------------------------------------------------
cách lập hóa đơn gtgt kèm bảng kê

Chia sẻ:
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
học phí kế toán thiên ưng
Các tin tức khác
Những nội dung bắt buộc trên hóa đơn GTGT và bán hàng
Những nội dung bắt buộc trên hóa đơn GTGT và bán hàng
Những nội dung bắt buộc ghi trên hóa đơn GTGT và hóa đơn bán hàng, các nội dung không bắt buộc trên hóa đơn, những trường hợp không nhất thiết có đầy đủ các nội dung bắt buộc
Cách viết hình thức thanh toán trên hoá đơn GTGT
Cách viết hình thức thanh toán trên hoá đơn GTGT
Hướng dẫn cách viết hình thức thanh toán trên hoá đơn Giá trị gia tăng như: Nếu thanh toán tiền mặt (TM), nếu thanh toán Chuyển khoản (CK), nếu chưa xác định được (TM/CK)
Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng - theo quý. Trường hợp nào phải báo cáo sử dụng hóa đơn theo quý hoặc theo tháng. Thời hạn nộp báo cáo khi chuyển địa điểm kinh doanh.
Nội dung KHÔNG bắt buộc có trên hóa đơn GTGT
Nội dung KHÔNG bắt buộc có trên hóa đơn GTGT
Những nội dung không bắt buộc trên hóa đơn GTGT - bán hàng và những trường hợp hóa đơn không nhất thiết có đầy đủ các nội dung bắt buộc theo Thông tư 39/2014/TT-BTC.
Các loại hóa đơn hiện nay trong Doanh nghiệp
Các loại hóa đơn hiện nay trong Doanh nghiệp
Các loại hóa đơn hiện nay theo Thông tư 39/2014/TT-BTC gồm: Hóa đơn giá trị gia tăng (hóa đơn đỏ, VAT); Hoá đơn bán hàng; Hóa đơn khác: tem; vé; thẻ; phiếu thu tiền bảo hiểm
Xử lý hóa đơn khi chuyển địa điểm Công ty
Xử lý hóa đơn khi chuyển địa điểm Công ty
Hướng dẫn cách xử lý hóa đơn khi thay đổi tên Công ty, thay đổi địa chỉ công ty, chuyển địa điểm kinh doanh đối với những hóa đơn đã đặt in nhưng muốn sử dụng tiếp, mẫu thông báo thay đổi phát hành hóa đơn GTGT.
Cách viết hóa đơn thu tiền bằng ngoại tệ
Cách viết hóa đơn thu tiền bằng ngoại tệ
Quy định về điều kiện được bán hàng thu ngoại tệ. Hướng dẫn cách viết hóa đơn GTGT bằng ngoại tệ, cách viết hóa đơn bán hàng có tiền ngoại tệ theo quy định pháp luật.
Phân biệt Xóa bỏ và Hủy hóa đơn trên báo cáo sử dụng hóa đơn
Phân biệt Xóa bỏ và Hủy hóa đơn trên báo cáo sử dụng hóa đơn
Hướng dẫn cách phân biệt cột hủy và xóa bỏ trong báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, cách ghi Cột xóa bỏ - Hủy trên báo cáo sử dụng hóa đơn theo Thông tư 39/2014/TT-BTC
Tìm chúng tôi trên
Quảng cáo
Phần mềm kê khai thuế htkk 4.0.8
phần mềm đăng ký mst cá nhân 3.3.1
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
Tuyển kế toán
 
Học phí kế toán thiên ưng
Học phí kế toán thiên ưng