Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Tư vấn lớp học
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Đăng ký học
Đang trực tuyến: 124
Tổng truy cập:   39384433
Quảng cáo
KẾ TOÁN THUẾ

Xử lý hóa đơn viết sai số tiền, tiền thuế, thuế suất thuế GTGT


Hóa đơn viết sai số tiền, sai thành tiền, sai tổng tiền, sai tiền thuế, sai thuế suất, sai đơn giá ... xử lý thế nào? Kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn xử lý khi viết sai hóa đơn chi tiết theo các trường hợp trên và theo từng tình huống cụ thể như sau:Trước tiên: Các bạn chú ý: Bài viết này sẽ hướng dẫn xử lý hóa đơn viết sai ảnh hưởng đến số tiền hoặc tiền thuế nhé như: Sai đơn giá, sai số tiền, sai thành tiền, sai tổng tiền, sai tiền thuế, sai thuế suất ...

      - Còn các trường hợp hóa đơn viết sai không ảnh hưởng đến số tiền, tiền thuế như: Sai số tiền bằng chữ, sai tên công ty, địa chỉ, mã số thuế ... thì các bạn xem tại đây nhé:
Xử lý hóa đơn sai tên công ty, địa chỉTiếp theo đó: Tùy vào từng thời điểm phát hiện ra hóa đơn viết sai mà cách xử lý cũng khác nhau.
Căn cứ theo quy định tại Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC, có 2 trường hợp khi phát hiện hoá đơn viết sai như sau:

 

1. Hoá đơn viết sai nhưng chưa xé khỏi cuống:

 

- Nếu hoá đơn viết sai chưa giao cho người mua (chưa xé ra khỏi cuống) thì người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

- Tiếp đó, lập lại hóa đơn mới.


Ví dụ: Ngày 12/10/2018 Kế toán Thiên Ưng xuất hóa đơn cho Công ty A -> Cả 2 bên đã ký xong nhưng ngay lúc đó phát hiện Hóa đơn viết sai số tiền.
Xử lý: -> Thì gạch chéo 3 liên hóa đơn đó (Không được xé) -> Xuất hóa đơn mới là xong.

 

2. Hoá đơn viết sai nhưng đã xé khỏi cuống:

- Trong trường hợp này lại có 3 trường hợp xảy ra đó là:
+) Hoá đơn viết sai đã xé nhưng chưa giao khách hàng;
+) Hóa đơn viết sai đã xé đã giao cho khách hàng nhưng chưa kê khai
+) Hóa đơn viết sai đã giao cho khách hàng nhưng đã kê khai.
=> Cách xử lý cụ thể như sau:

 

2.1. Hóa đơn viết sai đã xé nhưng chưa giao khách hàng:

- Bên bán: Kẹp lại hóa đơn viết sai đó vào quyền hóa đơn và Gạch chéo 3 liên hóa đơn viết sai đó.

- Tiếp đó: Lập lại hóa đơn mới đưa cho khách hàng.

Chú ý: Trường hợp này là xảy ra trong cùng 1 ngày.
 

Ví dụ: Ngày 12/10/2018 Kế toán Thiên Ưng xuất hóa đơn cho Công ty A -> Đã xé ra khỏi cuống nhưng chưa giao cho khách hàng-> Ngay lúc đó phát hiện Hóa đơn viết sai tiền thuế.

Xử lý: -> Kẹp lại vào ví trí cũ và gạch chéo 3 liên hóa đơn đó -> Xuất hóa đơn mới là xong.

 

2.2. Hoá đơn viết sai đã giao, chưa kê khai:

- Nếu người bán và người mua phát hiện hoá đơn GTGT viết sai nhưng chưa kê khai thuế (Cả 2 bên chưa kê khai nhé, Nếu 1 bên đã kê khai thì xử lý như Trường hợp bên dưới 2.3 nhé) thì xử lý như sau:

 

Bước 1: Hai bên lập biên bản thu hồi hóa đơn đã lập sai.

    - Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn và sẽ xuất hóa đơn mới thay thế là hóa đơn nào.
 

Bước 2: Người bán lập lại hóa đơn mới.

    - 2 bên kê khai theo hoá đơn mới (không kê khai hoá đơn đã thu hồi, hóa đơn thu hồi khi lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn sẽ cho vào Cột xóa bỏ).
 

Bước 3: Người bán gạch chéo các liên hóa đơn viết sai đã thu hồi về và lưu giữ số hóa đơn lập sai.


Ví dụ: Ngày 12/10/2018 Kế toán Thiên Ưng xuất hóa đơn cho Công ty A  -> Đã giao cho khách hàng -> Nhưng ngày 28/10/2018 thì phát hiện hóa đơn viết sai Tổng tiền.

Xử lý: -> Lập biên bản thu hồi hóa đơn viết sai của ngày 12/10/2018 (Ngày trên biên bản thu hồi là ngày hiện tại, túc là ngày: 28/10/2018) -> Tiếp đó: Xuất hóa đơn mới ngày hiện tại: 28/10/2018.
 

   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đ ộc lập - Tự do - Hạnh phúc

---oOo---

BIÊN BẢN THU HỒI HOÁ ĐƠN  ĐÃ LẬP.

Số 0011/BBTHHĐ

    - Căn cứ Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.

Hôm nay, ngày 28/10/2018, đại diện hai bên gồm có:
BÊN A :   CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Địa chỉ :  Số 9A - Ngõ 181 Xuân Thủy - Cầu giấy- Hà Nội
Điện thoại : 0984.322.539                       MST: 0106191658
Do Ông (Bà) : Nguyễn Mạnh Hải        Chức vụ : Giám đốc

BÊN B :  Công ty A
Địa chỉ :  Phòng 207 - Tòa nhà A5 - KĐT Đại Kim - Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại : 0963.133.042 . .             MST: 0101893683
Do Ông (Bà):..Đặng Hải Nam           Chức vụ : Giám đốc

Hai bên,thống nhất lập biên thu hồi (Liên 2) hóa đơn 01GTKT3/001 đã lập, có ký hiệu: HD/18P số 0034216 ngày 12/10/2018 để xóa bỏ theo qui định, và sẽ xuất thay thế bằng hóa đơn số 01GTKT3/001, ký hiệu: HD/18P số 003430 ngày 28/10/2018

Lý do thu hồi  : Viết sai Tổng tiền trên hóa đơn

- Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

- Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A
(Người đại diện pháp luật)
ĐẠI DIỆN BÊN B
(Người đại diện pháp luật)


Mẫu tải về tại đây: Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn)


2.3. Hoá đơn viết sai đã kê khai:

- Nếu người bán và người mua phát hiện hoá đơn GTGT viết sai nhưng đã kê khai thuế (Dù là 1 bên hay cả 2 bên đã kê khai thuế) thì xử lý như sau:

 

Bước 1: Lập biên bản điều chỉnh hoá đơn viết sai (hoặc có thỏa thuận bằng văn bản), phải có chữ ký và đóng dấu xác nhận của 2 bên.
 

Bước 2: Lập hoá đơn điều chỉnh (Nhớ là ghi ngày hiện tại nhé, ngày trên hóa dơn điều chỉnh và biên bản điều chỉnh cùng ngày nhé)

    - Hóa đơn điều chỉnh phải ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu…

    - Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).
 

Bước 3: Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

Chưa xong: Trường hợp này sẽ có 2 tình huống đó là: Điều chỉnh TĂNG và điều chỉnh GIẢM, cụ thể như sau:

Ví dụ 1: Tình huống hóa đơn điều chỉnh TĂNG.

Ngày 12/10/2018 Kế toán Thiên Ưng xuất hóa đơn số 0000356, ký hiệu NB/18P cho Công ty A  -> Đã giao cho khách hàng và đã kê khai thuế vào tháng 10/2018 -> Nhưng ngày 2/12/2018 thì phát hiện hóa đơn viết sai đơn giá -> dẫn đến sai thành tiền, tiền thuế.

- Số tiền đúng là: 11.700.000, thuế 10% là: 1.170.000. Tổng cộng là: 12.870.000

- Nhưng viết sai là 11.100.000, thuế 10%: 1.110.000. Tổng cộng là:  12.210.000

(Như vậy là thiếu 600.000, thuế 10%: 60.000. Tổng cộng là: 660.000). Ta phải lập hoá đơn điều chỉnh tăng lên cho đủ số tiền thiếu.


Xử lý: -> Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai số 0000356 ngày 12/10/2018 (Ngày trên biên bản điều chỉnh là ngày hiện tại, tức là ngày: 2/12/2018)
-> Tiếp đó: Xuất hóa đơn điều chỉnh (vd số: 0000389, ký hiệu NB/18P, ngày hiện tại: 2/12/2018) -> 
Đây là hoá đơn điều chỉnh tăng, cụ thể: Cộng tiền hàng: 600.000, thuế 10%: 60.000. Tổng cộng là: 660.000.

Mẫu Biên bản điều chỉnh hóa đơn:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---oOo---
 
BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN
Số 0001/BBĐCHĐ
 
       - Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
       - Căn cứ Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị  định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
       - Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP
 
     Hôm nay, ngày 02/12/2018, đại diện hai bên gồm có:
 
BÊN A: Bên giao hoá đơn:
Tên công ty: Công ty kế toán Thiên Ưng.
Địa chỉ : 181 Xuân Thuỷ, Cầu giấy, Hà Nội
MST: 0101365569
Do Ông (Bà): Hoàng Hải Nam.  Chức vụ: Giám đốc, làm đại diện
 
BÊN B:  Bên nhận hoá đơn:
Tên công ty: Công ty A.
Địa chỉ: Phòng 207, nhà A5, đường Nguyễn cảnh dị, KĐT Đại Kim, Hà Nội
MST: 0101258634
Do Ông (Bà): Nguyễn văn Hiếu.  Chức vụ: Giám đốc, làm đại diện


Hai bên, thống nhất lập biên bản điều chỉnh hóa đơn đã lập số 0000356, ký hiệu NB/18P, ngày 12/10/2018 và xuất hóa đơn điều chỉnh số 0000389, ký hiệu NB/18P, ngày 2/12/2018.

- Lý do điều chỉnh: Do ghi sai đơn giá, thành tiền và tiền thuế.
 
NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH:
 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4x5
01 Máy điều hoà LG 12U Bộ 1 11.100.000 11.100.000
           
 Cộng tiền hàng:                                                                                         11.100.000
Thuế suất GTGT:   10 % , Tiền thuế GTGT:                                               1.110.000
Tổng cộng tiền thanh toán:                                                                        12.210.000
Số tiền viết bằng chữ:..Mười hai triệu hai trăm mười nghìn đồng
 
NỘI DỤNG SAU KHI ĐIỀU CHỈNH:
 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4x5
01 Máy điều hoà LG 12U Bộ 1 11.700.000 11.700.000
           
Cộng tiền hàng:                                                                                         11.700.000
Thuế suất GTGT:   10 %  , Tiền thuế GTGT:                                             1.170.000
Tổng cộng tiền thanh toán:                                                                       12.870.000
Số tiền viết bằng chữ:..Mười hai triệu tám trawmg bảy mươi nghìn đồng.
 
- Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh và xuất hóa đơn hóa đơn để điều chỉnh này.
- Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.
 

ĐẠI DIỆN BÊN A    ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)  (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Tải mẫu tại đâyMẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT viết sai

 


Mẫu hóa đơn điều chỉnh TĂNG:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
                                                                                                               Ký hiệu: NB/18P
                                                         Liên 1: Lưu                                         Số:  0000389
Ngày 2 tháng 12 năm 2018
Đơn vị bán hàng: CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Mã số thuế: 0106208569
Địa chỉ: 181, Đường Xuân Thủy, Q. Cầu giấy, TP. Hà Nội
Điện thoại:..0984.322.539 .Số tài khoản..711A26950578
Họ tên người mua hàng: Đinh mạnh Ninh
Tên đơn vị: Công ty TNHH Hải Nam
Mã số thuế: 0106236368
Địa chỉ: Số 170, Đường Tây Sơn, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội
Hình thức thanh toán:..CK..........Số tài khoản: ...711A26956789
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính
Số
lượng
Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4x5
01 
Điều chỉnh tăng đơn giá của hoá đơn số 0000356, ký hiệu NB/18P, ngày 12/10/2018
từ 11.100.000 thành 11.700.000
Chiếc 1 600.000
(Ghi số tiền chênh lệch nhé)
600.000
           
           
Cộng tiền hàng:                                                                                              600.000
Thuế suất GTGT:    10    %  , Tiền thuế GTGT:                                              60.000
Tổng cộng tiền thanh toán:                                                                             660.000
Số tiền viết bằng chữ:    Sáu trăm sáu mươi nghìn đồng.
Chi tiết xem thêm: Cách viết hóa đơn điều chỉnh

Cách viết hóa đơn điều chỉnh: Sai tiêu thức nào các bạn điều chỉnh tiêu thức đó nhé, các tiêu thức không sai thì để trống hoặc gạch chéo nhé.


CÁCH KÊ KHAI hóa đơn điều chỉnh TĂNG các bạn kê khai như hoá đơn bình thường vào tờ khai kỳ hiện tại.

=> Dựa vào hoá đơn điều chỉnh trên (Ngày 02/12/2016) Các bạn kê khai vào tờ khai thuế GTGT của tháng 12/2018.

- Bên bán: Kê khai vào các Chi tiêu 29 - 33 theo thuế suất tương ứng trên Tờ khai 01/GTGT. (Kê khai như hóa đơn bán ra bình thường)

- Bên mua: Kê khai vào các Chỉ tiêu 23, 24, 25 trên Tờ khai 01/GTGT. (Kê khai như hóa đơn mua vào bình thường)

 

Nếu là hoá đơn điều chỉnh GIẢM thì:

- Bên bán: Kê khai ÂM vào Tờ khai 01/GTGT hoặc trừ đi số tiền và tiền thuế tương ứng của hóa đơn điều chỉnh của tờ khai kỳ hiện tại.

- Bên mua: Kê khai ÂM vào Tờ khai 01/GTGT hoặc trừ đi số tiền và tiền thuế tương ứng của hóa đơn điều chỉnh của kỳ hiện tại

 

Ví Dụ 2: Tình huống hóa đơn điều chỉnh GIẢM:
Cùng với ví dụ trên nhưng ngược lại như sau:

- Số tiền đúng là: 11.100.000, thuế 10%: 1.110.000. Tổng cộng là:  12.210.000

- Nhưng viết sai là :11.700.000, thuế 10% là: 1.170.000. Tổng cộng là: 12.870.000

(Như vậy là thừa 600.000, thuế 10%: 60.000. Tổng cộng là: 660.000). Ta phải viết hoá đơn điều chỉnh giảm xuống cho đủ số tiền ta thu được.

 

=> Dựa vào hoá đơn điều chỉnh giảm (Ngày 2/12/2018) Các bạn kê khai vào tờ khai thuế GTGT của tháng 12/2018.

- Bên bán: Kê khai ÂM vào vào Chỉ tiêu 32, 33 của Tờ khai 01/GTGT (Vì là thuế suất 10%)

   +) Nếu trong kỳ có phát sinh nhiều hóa đơn khác thì sau khi kê khai xong các hóa đơn đó, các bạn lấy số tiền trên Chỉ tiêu 32, 33 trừ đi số tiền và tiền thuế trên hóa đơn điều chỉnh, rồi mới nhập lại vào đây)

 

- Bên mua: Kê khai ÂM vào Chỉ tiêu 23, 24, 25 trên Tờ khai 01/GTGT.

   +) Nếu trong kỳ có phát sinh nhiều hóa đơn khác thì sau khi kê khai xong các hóa đơn đó, các bạn lấy số tiền trên Chỉ tiêu 23, 24, 25 trừ đi số tiền và tiền thuế trên hóa đơn điều chỉnh, rồi mới nhập lại vào đây)

 

Lưu ý: 

- Các bạn chỉ được lập biên bản thu hồi hóa đơn viết sai và xuất lại hóa đơn mới trong trường hợp chưa kê khai thuế.

- Nếu đã kê khai thuế thì không được hủy hóa đơn mà chỉ được phép viết hóa đơn điều chỉnh.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Để hiểu rõ hơn và biết cách xử lý các tình huống liên quan đến hóa đơn GTGT cũng như kê khai thuế, các bạn có thể tham gia: Lớp học thực hành kế toán thuế thực tế trên phần mềm HTKK bằng hóa đơn đỏ.

-----------------------------------------------------------------------------------------
xử lý hóa đơn viết sai số tổng tiền, tiền thuế

Chia sẻ:
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
học phí kế toán thiên ưng
Các tin tức khác
Cách lập hóa đơn GTGT kèm bảng kê có mẫu bảng kê kèm theo
Cách lập hóa đơn GTGT kèm bảng kê có mẫu bảng kê kèm theo
Hướng dẫn cách viết hóa đơn kèm theo bảng kê chi tiết và mẫu bảng kê xuất kèm theo hóa đơn GTGT khi bán hàng có nhiều mặt hàng theo Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ tài chính.
Những nội dung bắt buộc trên hóa đơn GTGT và bán hàng
Những nội dung bắt buộc trên hóa đơn GTGT và bán hàng
Những nội dung bắt buộc ghi trên hóa đơn GTGT và hóa đơn bán hàng, các nội dung không bắt buộc trên hóa đơn, những trường hợp không nhất thiết có đầy đủ các nội dung bắt buộc
Cách viết hình thức thanh toán trên hoá đơn GTGT
Cách viết hình thức thanh toán trên hoá đơn GTGT
Hướng dẫn cách viết hình thức thanh toán trên hoá đơn Giá trị gia tăng như: Nếu thanh toán tiền mặt (TM), nếu thanh toán Chuyển khoản (CK), nếu chưa xác định được (TM/CK)
Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng - theo quý. Trường hợp nào phải báo cáo sử dụng hóa đơn theo quý hoặc theo tháng. Thời hạn nộp báo cáo khi chuyển địa điểm kinh doanh.
Nội dung KHÔNG bắt buộc có trên hóa đơn GTGT
Nội dung KHÔNG bắt buộc có trên hóa đơn GTGT
Những nội dung không bắt buộc trên hóa đơn GTGT - bán hàng và những trường hợp hóa đơn không nhất thiết có đầy đủ các nội dung bắt buộc theo Thông tư 39/2014/TT-BTC.
Các loại hóa đơn hiện nay trong Doanh nghiệp
Các loại hóa đơn hiện nay trong Doanh nghiệp
Các loại hóa đơn hiện nay theo Thông tư 39/2014/TT-BTC gồm: Hóa đơn giá trị gia tăng (hóa đơn đỏ, VAT); Hoá đơn bán hàng; Hóa đơn khác: tem; vé; thẻ; phiếu thu tiền bảo hiểm
Xử lý hóa đơn khi chuyển địa điểm Công ty
Xử lý hóa đơn khi chuyển địa điểm Công ty
Hướng dẫn cách xử lý hóa đơn khi thay đổi tên Công ty, thay đổi địa chỉ công ty, chuyển địa điểm kinh doanh đối với những hóa đơn đã đặt in nhưng muốn sử dụng tiếp, mẫu thông báo thay đổi phát hành hóa đơn GTGT.
Cách viết hóa đơn thu tiền bằng ngoại tệ
Cách viết hóa đơn thu tiền bằng ngoại tệ
Quy định về điều kiện được bán hàng thu ngoại tệ. Hướng dẫn cách viết hóa đơn GTGT bằng ngoại tệ, cách viết hóa đơn bán hàng có tiền ngoại tệ theo quy định pháp luật.
Tìm chúng tôi trên
Quảng cáo
Phần mềm kê khai thuế htkk 4.1.3
phần mềm đăng ký mst cá nhân 3.3.1
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
Tuyển kế toán
 
Học phí kế toán thiên ưng
Học phí kế toán thiên ưng