Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Quảng cáo
Đang trực tuyến: 328
Tổng truy cập:     20519529

Xử lý khi viết sai số tiền, tiền thuế, thuế suất thuế GTGT

 

Viết sai số tiền bằng chữ trên hóa đơn giá trị gia tăng phải xử lý thế nào? Bài viết này Kế toán Thiên Ưng sẽ hướng dẫn xử lý hóa đơn viết sai số tiền bằng chữ, sai tiền thuế, sai thuế suất thuế GTGT, sai đơn giá ... Những sai sót ảnh hưởng đến số tiền trên hoá đơn GTGT chi tiết theo từng trường hợp cụ thể:

 

Tùy vào từng thời điểm phát hiện ra hóa đơn viết sai mà cách xử lý cũng khác nhau. Căn cứ theo quy định tại Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC, có 2 trường hợp khi phát hiện hoá đơn viết sai như sau:

 

1. Hoá đơn viết sai nhưng chưa xé khỏi cuống:

 

- Nếu hoá đơn viết sai chưa giao cho người mua (chưa xé ra khỏi cuống) thì người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

- Tiếp đó, lập lại hóa đơn mới.

 

2. Hoá đơn viết sai nhưng đã xé khỏi cuống:

- Trong trường hợp này lại có 3 trường hợp xảy ra đó là: Hoá đơn viết sai đã xé nhưng chưa giao khách hàng; chưa kê khai và hoá đơn đã kê khai. Cách xử lý cụ thể như sau:

 

a. Hóa đơn viết sai đã xé nhưng chưa giao khách hàng:

- Bên bán: Gạch chéo 3 liên hóa đơn viết sai đó, kẹp lại vào quyển hóa đơn

- Tiếp đó: Lập lại hóa đơn mới đưa cho khách hàng.

Chú ý: Trường hợp này là xảy ra trong cùng 1 ngày

 

b. Hoá đơn viết sai đã giao, chưa kê khai:

- Nếu người bán và người mua phát hiện hoá đơn GTGT viết sai nhưng chưa kê khai thuế thì xử lý như sau:

 

Bước 1: Lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai.

- Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn.

Mẫu tải về tại đây: Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn)

 

Bước 2: Người bán lập lại hóa đơn mới.

- 2 bên kê khai theo hoá đơn mới (không kê khai hoá đơn đã thu hồi).

 

Bước 3: Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai.

 

c. Hoá đơn viết sai đã kê khai:

- Nếu người bán và người mua phát hiện hoá đơn GTGT viết sai nhưng đã kê khai thuế thì xử lý như sau:

 

Bước 1: Lập biên bản điều chỉnh hoá đơn viết sai (hoặc có thỏa thuận bằng văn bản), phải có chữ ký và đóng dấu xác nhận của 2 bên.

Tải mẫu tại đây: Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT viết sai

 

Bước 2: Lập hoá đơn điều chỉnh (Nhớ là ghi ngày hiện tại nhé)

- Hóa đơn điều chỉnh phải ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu…

- Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

Cách viết xem tại đây: Cách viết hóa đơn điều chỉnh

 

Bước 3: Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. cụ thể như sau:

 

+/ Nếu là hoá đơn điều chỉnh TĂNG thì các bạn kê khai như hoá đơn bình thường vào tờ khai kỳ hiện tại.

 

VD 1: Ngày 10/11/2016 phát hiện hoá đơn số 0000356, ký hiệu NB/12P, ngày 15/9/2016. Hoá đơn đó đã kê khai vào tờ khai thuế GTGT tháng 9/2016. Hoá đơn này sai số tiền:

- Số tiền đúng là: 11.700.000, thuế 10% là: 1.170.000. Tổng cộng là: 12.870.000

- Nhưng viết sai là 11.100.000, thuế 10%: 1.110.000. Tổng cộng là:  12.210.000

(Như vậy là thiếu 600.000, thuế 10%: 60.000. Tổng cộng là: 660.000). Ta phải lập hoá đơn điều chỉnh tang lên cho đủ số tiền thiếu.

 

Cách xử lý:

- Lập biên bản điều chỉnh và lập hoá đơn điều chỉnh (mẫu bên trên).

- Hoá đơn điều chỉnh viết ngày hiện tại là: 10/11/2016. Đây là hoá đơn điều chỉnh tăng, cụ thể: Cộng tiền hàng: 600.000, thuế 10%: 60.000. Tổng cộng là: 660.000.

 

=> Dựa vào hoá đơn điều chỉnh trên (Ngày 10/11/2016) Các bạn kê khai vào tờ khai thuế GTGT của tháng 11/2016.

- Bên bán: Kê khai vào các Chi tiêu 29 - 33 theo thuế suất tương ứng trên Tờ khai 01/GTGT. (Kê khai như hóa đơn bán ra bình thường)

- Bên mua: Kê khai vào các Chỉ tiêu 23, 24, 25 trên Tờ khai 01/GTGT. (Kê khai như hóa đơn mua vào bình thường)

 

+/ Nếu là hoá đơn điều chỉnh GIẢM thì:

- Bên bán: Kê khai ÂM vào Tờ khai 01/GTGT hoặc trừ đi số tiền và tiền thuế tương ứng của hóa đơn điều chỉnh của tờ khai kỳ hiện tại.

- Bên mua: Kê khai ÂM vào Tờ khai 01/GTGT hoặc trừ đi số tiền và tiền thuế tương ứng của hóa đơn điều chỉnh của kỳ hiện tại

 

VD 2: Cùng với ví dụ trên nhưng ngược lại như sau:

- Số tiền đúng là: 11.100.000, thuế 10%: 1.110.000. Tổng cộng là:  12.210.000

- Nhưng viết sai là :11.700.000, thuế 10% là: 1.170.000. Tổng cộng là: 12.870.000

(Như vậy là thừa 600.000, thuế 10%: 60.000. Tổng cộng là: 660.000). Ta phải viết hoá đơn điều chỉnh giảm xuống cho đủ số tiền ta thu được.

 

=> Dựa vào hoá đơn điều chỉnh giảm (Ngày 10/11/2016) Các bạn kê khai vào tờ khai thuế GTGT của tháng 11/2016.

- Bên bán: Kê khai ÂM vào vào Chỉ tiêu 32, 33 của Tờ khai 01/GTGT (Vì là thuế suất 10%)

   +) Nếu trong kỳ có phát sinh nhiều hóa đơn khác thì sau khi kê khai xong các hóa đơn đó, các bạn lấy số tiền trên Chỉ tiêu 32, 33 trừ đi số tiền và tiền thuế trên hóa đơn điều chỉnh, rồi mới nhập lại vào đây)

 

- Bên mua: Kê khai ÂM vào Chỉ tiêu 23, 24, 25 trên Tờ khai 01/GTGT.

   +) Nếu trong kỳ có phát sinh nhiều hóa đơn khác thì sau khi kê khai xong các hóa đơn đó, các bạn lấy số tiền trên Chỉ tiêu 23, 24, 25 trừ đi số tiền và tiền thuế trên hóa đơn điều chỉnh, rồi mới nhập lại vào đây)

 

Lưu ý: 

- Các bạn chỉ được lập biên bản thu hồi hóa đơn viết sai và xuất lại hóa đơn mới trong trường hợp chưa kê khai thuế.

- Nếu đã kê khai thuế thì không được hủy hóa đơn mà chỉ được phép viết hóa đơn điều chỉnh.

 

------------------------------------

Để hiểu rõ hơn và biết cách xử lý các tình huống liên quan đến hóa đơn GTGT cũng như kê khai thuế, các bạn có thể tham gia: Lớp học thực hành kế toán thuế thực tế trên phần mềm HTKK bằng hóa đơn đỏ.

---------------------------------------

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các tin tức khác
Hướng dẫn cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Mẫu BC26-A trên HTKK
Hướng dẫn cách viết hóa đơn giá trị gia tăng 2017
Cách xử lý khi viết sai hóa đơn GTGT (Các trường hợp)
Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn giá trị gia tăng qua mạng
Xử lý hóa đơn viết sai địa chỉ, MST, tên người mua hàng
Cách viết hóa đơn điều chỉnh tăng giảm thuế GTGT, số tiền
Thế nào là hóa đơn GTGT hợp pháp hợp lý hợp lệ
Cách viết hóa đơn GTGT chiết khấu thương mại - giảm giá bán
Cách chuyển lỗ trên Tờ khai Quyết toán thuế 03/TNDN
Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2016 mới nhất
Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/QTT-TNCN
Bảng Hệ thống Tài khoản kế toán theo Thông tư 133
Hướng dẫn cách đăng ký Mã số thuế cá nhân cho nhân viên
Cách xây dựng thang bảng lương năm 2017 mới nhất
Mức lương tối thiểu vùng năm 2017 theo Nghị định 153
Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2017 mới nhất
Bảng hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200
Các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN
Tỷ lệ trích các khoản theo lương BHXH, BHYT, BHTN, KPCD năm 2017
Mẫu quy chế tiền lương tiền thưởng, phụ cấp cho người lao động
Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2017
Cách kiểm tra sổ sách kế toán, báo cáo trước khi lập BCTC
Quy định về tỷ lệ đóng BHXH – BHYT – BHTN năm 2017
Mức phạt nộp chậm tờ khai khai thuế GTGT, TNCN, TNDN
Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT
Thủ tục đăng ký tham gia BHXH – BHYT – BHTN lần đầu 2017
Hướng dẫn kê khai thuế môn bài năm 2017
Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017
Mẫu hệ thống thang bảng lương năm 2017 mới nhất
Hướng dẫn cách kê khai thuế TNCN theo quý và theo tháng
Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2017
Cách kê khai thuế GTGT theo quý và theo tháng
Cách xử lý khi viết sai hóa đơn GTGT (Các trường hợp)
Hướng dẫn cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Mẫu BC26-A trên HTKK
Tìm chúng tôi trên facebook
Quảng cáo
Phần mềm htkk 3.4.1
phần mềm đăng ký mst cá nhân 3.3.0
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
học phí học kế toán thiên ưng
 
Học phí học kế toán
Học phí học kế toán