Loading...
[X] Đóng lại
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Tư vấn lớp học
HOTLINE: Mr. Nam
0987.026.515
0987 026 515
Đăng ký học
Đang trực tuyến: 48
Tổng truy cập:   88180777
Quảng cáo
Mẫu Chứng Từ Tiền Lương

Giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN Mẫu 02/UQ-QTT-TNCN


Mẫu 02/UQ-QTT-TNCN Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2019 - 2020 mới nhất; Mẫu danh sách ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho nhiều lao động sử dụng khi cá nhân ủy quyền cho DN quyết toán thuế thay.Quy định về việc ủy quyền Quyết toán thuế TNCN:


Căn cứ theo điều 21 Thông tư  92/2015/TT-BTC quy định:

b.2.2) Đối với cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay

- Cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thay theo mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC, kèm theo bản chụp hóa đơn, chứng từ chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học (nếu có).


Căn cứ theo Công văn 801/TCT- TNCN ngày 02/3/2016 của Tổng cục thuế:
"Trường hợp tổ chức trả thu nhập có số lượng lớn người lao động ủy quyền quyết toán thuế thì tổ chức trả thu nhập có thể lập danh sách các cá nhân ủy quyền trong đó phản ánh đầy đủ các nội dung tại mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính, đồng thời cam kết tính chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu, nội dung trong danh sách."
 

Như vậy:
- Khi DN quyết toán thuế thay cho cá nhân thì DN phải yêu cầu cá nhân làm giấy ủy quyền theo Mẫu 02/UQ-QTT-TNCN để nộp cho DN (DN lưu tại DN để sau này giải trình).

- Trường hợp có nhiều người lao động ủy quyền quyết toán thuế TNCN thì có thể lập Danh sách các cá nhân ủy quyền.

 

giấy ủy quyền quyết toán thuế tncn mới nhất


--------------------------------------------------------------------------------------------


Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN của 1 người lao động:
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

GIẤY UỶ QUYỀN

QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Năm ...

         Tên tôi là: Tống Văn Mạnh. Quốc tịch: Việt Nam

         Mã số thuế: 01236549872

X
 Năm ... tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi là Công ty kế toán Thiên Ưng

 
 Năm ............... tôi có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị….................. và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng /tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ tại nguồn.

    Đề nghị Công ty kế toán Thiên Ưng .(Mã số thuế: 0106206569) thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm .... với cơ quan thuế.

    Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi có thu nhập chịu thuế ở nơi khác thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

  ......, ngày ....... tháng ....... năm .......
                                                             NGƯỜI UỶ QUYỀN
  (Ký, ghi rõ họ tên)

 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tải Mẫu ủy quyền quyết toán thuế TNCN tại đây:
 

 

Nếu bạn không tải về được thì có thể làm theo cách sau:

Bước 1: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới

Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail: ketoanthienung@gmail.com (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------


Mẫu Danh sách ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho nhiều lao động:
 

                                                                                  
Mẫu số: 02/UQ-QTT-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư s 92/2015/TT-BTC ngày15/6/2015 của Bộ Tài chính)

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
MST: Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


DANH SÁCH ỦY QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN NĂM 2020
 

STT Họ tên Mã số thuế Trường hợp 1 Trường hợp 2 (Ký, ghi rõ họ tên)
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          


1. Trường hợp 1: Năm ..... tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi là Công ty/đơn vị ......................................

2. Trường hợp 2: Năm ........ tôi có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị ………………...............  và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng /tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ tại nguồn.

    Đề nghị Công ty/đơn vị ............................................. (Mã số thuế:……….) thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm ........... với cơ quan thuế.

    Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi có thu nhập chịu thuế ở nơi khác thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

  Hà Nội, ngày....tháng .... năm 2020
Xác nhận của đơn vị Người lập 

 


--------------------------------------------------------------------------------------------------


Tải Mẫu danh sách ủy quyền Quyết toán thuế TNCN file Excel:Nếu bạn không tải về được thì có thể làm theo cách sau:

Bước 1: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới

Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail: ketoanthienung@gmail.com (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)------------------------------------------------------------------------------

Xem thêm: Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN

----------------------------------------------------------------------------

Chia sẻ:
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
Các mẫu biểu khác
Mẫu 20-ĐK-TCT Tờ khai đăng ký người phụ thuộc năm 2024
Mẫu 20-ĐK-TCT Tờ khai đăng ký người phụ thuộc năm 2024
Tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh Mẫu 20-ĐK-TCT theo Thông tư 105/2020/TT-BTC mới nhất 2024. Thay thế Mẫu 20-ĐK-TCT theo Thông tư 95.
Mẫu TK1-TS Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN mới nhất
Mẫu TK1-TS Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN mới nhất
Tờ khai tham gia Bảo hiểm xã hội Mẫu TK1-TS theo Quyết định 490/QĐ-BHXH, đây là Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2024 mới nhất
Mẫu D02-LT Báo cáo lao động tham gia BHXH theo Quyết định 1040
Mẫu D02-LT Báo cáo lao động tham gia BHXH theo Quyết định 1040
Mẫu D02-LT file Excel theo Quyết định 1040/QĐ-BHXH - Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia BHXH. Cách điền Mẫu D02-LT.
Mẫu Tờ khai đơn vị tham gia BHXH Mẫu TK3-TS theo QĐ 490
Mẫu Tờ khai đơn vị tham gia BHXH Mẫu TK3-TS theo QĐ 490
Mẫu TK3-TS theo Quyết định 490 mới nhất - Tờ khai đơn vị tham gia BHXH, BHYT; Tờ khai điều chỉnh Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Tải Mẫu TK3-TS tại đây
Mẫu 01/PLI báo cáo sử dụng lao động theo Nghị định 145
Mẫu 01/PLI báo cáo sử dụng lao động theo Nghị định 145
Mẫu 01/PLI Nghị định 145/2020/NĐ-CP - Báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm và cuối năm; Tải Mẫu số 01/PLI file Excel miễn phí tại đây
Mẫu 20-ĐK-TH-TCT theo Thông tư 105 mới nhất năm 2021
Mẫu 20-ĐK-TH-TCT theo Thông tư 105 mới nhất năm 2021
Mẫu 20-ĐK-TH-TCT năm 2021 mới nhất theo Thông tư 105/2020/TT-BTC Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công.
Mẫu 06/TNCN Tờ khai thuế TNCN từ đầu tư vốn
Mẫu 06/TNCN Tờ khai thuế TNCN từ đầu tư vốn
Tờ khai thuế TNCN từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn Mẫu 06/TNCN đối với thu nhập từ trúng thưởng, chuyển nhượng chứng khoán theo Thông tư 80/2021/TT-BTC
Mẫu quyết định cử đi công tác trong nước, nước ngoài
Mẫu quyết định cử đi công tác trong nước, nước ngoài
Mẫu quyết định cử đi công tác trong nước và nước ngoài mới nhất; Tải mẫu lệnh điều đi công tác, mẫu Giấy quyết định đi công tác miễn phí tại đây.
Tìm chúng tôi trên
Quảng cáo
Phần mềm kê khai thuế htkk 5.1.9
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
Tuyển kế toán
 
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online