Loading...
[X] Đóng lại
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Tư vấn lớp học
HOTLINE: Mr. Nam
0987.026.515
0987 026 515
Đăng ký học
Đang trực tuyến: 23
Tổng truy cập:   88180831
Quảng cáo
KẾ TOÁN THUẾ

Cách viết hóa đơn kèm bảng kê có mẫu bảng kê kèm theo

 

Bài viết này Kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách viết hóa đơn GTGT kèm bảng kê chi tiết và mẫu bảng kê xuất kèm theo hóa đơn khi bán hàng có nhiều mặt hàng không thể viết hết trên 1 hóa đơn.


 

Theo khoản 2 điều 19 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định:

- Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ nếu danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn, người bán hàng có thể sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn.
 

1) Nội dung ghi trên hóa đơn kèm bảng kê:

- Hóa đơn phải ghi rõ “kèm theo bảng kê số..., ngày..., tháng.... năm...”. Mục “tên hàng” trên hóa đơn chỉ ghi tên gọi chung của mặt hàng.

- Các tiêu thức khác ghi trên hóa đơn như bình thường.
 

2) Nội dung ghi trên bảng kê kèm theo hóa đơn:
 
- Bảng kê do người bán hàng tự thiết kế phù hợp với đặc điểm, mẫu mã, chủng loại của các loại hàng hóa nhưng phải đảm bảo các nội dung chính như sau:

       + Tên người bán hàng, địa chỉ liên lạc, mã số thuế
       + Tên hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền. Trường hợp người bán hàng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì bảng kê phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng”, “tiền thuế giá trị gia tăng”. Tổng cộng tiền thanh toán (chưa có thuế giá trị gia tăng) đúng với số tiền ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.

- Bảng kê phải ghi rõ “
kèm theo hóa đơn số... Ngày... tháng.... năm” và có đầy đủ các chữ ký của người bán hàng, chữ ký của người mua hàng như trên hóa đơn.

- Nếu bảng kê có nhiều trang thì các bảng kê phải được đánh số trang liên tục và phải đóng dấu giáp lai. Trên bảng kê cuối cùng phải có đầy đủ chữ ký của người bán hàng, chữ ký của người mua hàng như trên hóa đơn.

- Số bảng kê phát hành phù hợp với số liên hóa đơn. Bảng kê được lưu giữ cùng với hóa đơn để cơ quan thuế kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết. Người bán hàng và người mua hàng thực hiện quản lý và lưu giữ bảng kê kèm theo hóa đơn theo quy định.

------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Theo Công văn 63354/CT-TTHT ngày 21/9/2017 của Cục thuế TP Hà Nội:

"Trường hợp Công ty TNHH INABATA Việt Nam bán hàng hóa dịch vụ có danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của hóa đơn thì Công ty được lập bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ kèm theo hóa đơn. Nội dung trên bảng kê phải đảm bảo đầy đủ các nội dung theo quy định tại tiết b khoản 2 Điều 19 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính .
 
Các chỉ tiêu “
Số thứ tự, tên hàng hóa, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiềnphải ghi đầy đủ trên bảng kêkhông nhất thiết phải ghi trên hóa đơn."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Ví dụ:

- Ngày 11/12/2019 Công ty kế toán Thiên Ưng bán 25 chiếc máy tính các  loại cho Công ty TNHH Hải Nam, thuế suất thuế GTGT đều là 10%.
- Vì số lượng là 25 chiếc, có loại có 1 chiếc, có loại có nhiều chiếc (Không đủ số dòng trên hóa đơn GTGT) nên Công ty lập hóa đơn GTGT kèm bảng kê (Số hóa đơn là 0000638, ngày 11/12/2019) cụ thể như sau:

 

1. Cách viết hóa đơn GTGT kèm bảng kê như sau:
 

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

01

Máy tính xách tay các loại

\

\

\

300.000.00

 

(kèm theo bảng kê số 011 ngày 11/12/2019)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng tiền hàng:                                                                                        300.000.000

Thuế suất GTGT:  10 %  , Tiền thuế GTGT:                                            30.000.000

Tổng cộng tiền thanh toán:                                                                       330.000.000

Số tiền viết bằng chữ: Ba trăm ba mươi triệu đồng.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


Có ít mặt hàng có thể lập hóa đơn kèm bảng kê:

viết hóa đơn kèm bảng kê

(Công văn 63655/CT-TTHT ngày 17/9/2018 của Cục thuế Hà Nội)

--------------------------------------------------------------------------------------------------


2. Cách viết bảng kê kèm theo hóa đơn GTGT:
 

BẢNG KÊ SỐ 011
Ngày 11 Tháng 12 Năm 2019
Kèm theo hóa đơn số 0000638 ngày 11/12/2019


Đơn vị bán hàng: Công ty kế toán Thiên Ưng          
Địa chỉ: Số 96 Định công, Hoàng mai, Hà Nội

Mã số thuế: 0101465369

 

Đơn vị mua hàng: Công ty TNHH Hải Nam
Địa chỉ: 181 Xuân thuỷ, Cầu giấy, Hà nội
Mã số thuế: 01012582568

 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Thuế suất GTGT Tiền thuế GTGT Tổng cộng tiền thanh toán
1 Máy tính HP Pavilion H14-NF7Q82PA chiếc 2 12,000,000 24,000,000 10% 2,400,000 26,400,000
2 MTXT Asus P550LDV-XO516D chiếc 3 12,000,000 36,000,000 10% 3,600,000 39,600,000
3 MTXT Asus Flip TP550LA-CJ040H chiếc 1 12,000,000 12,000,000 10% 1,200,000 13,200,000
4 MTXT Dell Inspiron N3442 Haswell i3 chiếc 4 12,000,000 48,000,000 10% 4,800,000 52,800,000
5 MTXT Asus K451LA-WX092D chiếc 1 12,000,000 12,000,000 10% 1,200,000 13,200,000
6 MTXT Dell Inspiron N3542A chiếc 1 12,000,000 12,000,000 10% 1,200,000 13,200,000
7 MTXT HP 15-r042TU chiếc 1 12,000,000 12,000,000 10% 1,200,000 13,200,000
8 MTXT HP New Pavilion P14-V022TU chiếc 1 12,000,000 12,000,000 10% 1,200,000 13,200,000
9 MTXT Dell Inspiron N5447 Haswell i3 chiếc 1 12,000,000 12,000,000 10% 1,200,000 13,200,000
10 MTXT Dell Inspiron N3542 Haswell i5 chiếc 1 12,000,000 12,000,000 10% 1,200,000 13,200,000
11 MTXT HP 14 NEW-r041TU chiếc 1 12,000,000 12,000,000 10% 1,200,000 13,200,000
12 MTXT Asus Flip TP550LD-CJ020H chiếc 1 12,000,000 12,000,000 10% 1,200,000 13,200,000
13 MTXT Dell Vostro V5560 i5 chiếc 1 12,000,000 12,000,000 10% 1,200,000 13,200,000
14 MTXT Asus K551LN-XX235D chiếc 1 12,000,000 12,000,000 10% 1,200,000 13,200,000
15 MTXT Asus PU401LA-WO111D chiếc 5 12,000,000 60,000,000 10% 6,000,000 66,000,000
  Tổng cộng   25 180,000,000 300,000,000 2 30,000,000 330,000,000

Người mua hàng

Người bán hàng

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

( Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên )

----------------------------------------------------------------------------------------------------
 


Tải mẫu bảng kê kèm hóa đơn tại đây:
 

 

tải bảng kê kèm hóa đơn

 

Trường hợp bạn không tải về được thì làm theo cách sau:
Bước 1: Comment mail vào phần bình luận bên dưới
Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail: 
ketoanthienung@gmail.com (Tiêu đề ghi rõ Mẫu sổ muốn tải)

--------------------------------------------------------------------------------------------
 

Có 2 chú ý quan trọng


1. Nếu các mặt hàng có thuế suất thuế GTGT khác nhau, thì phải lập riêng hoá đơn GTGT cho từng loại thuế suất.

Ví dụ: Thuế suất 10% có 10 mặt hàng, thuế suất 5% có 20 mặt hàng, thì phải lập riêng 2 hóa đơn GTGT và 2 bảng kê khác nhau.

2. Hóa đơn điện tử không được sử dụng bảng kê đính kèm:

- Căn cứ công văn số 820/TCT-DNL ngày 13/3/2017 của Tổng cục Thuế hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử có hướng dẫn về việc lập hóa đơn điện tử có số dòng nhiều hơn một trang.

- Căn cứ quy định nêu trên, khi bán hàng hóa công ty xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng thì Công ty phải lập đầy đủ danh mục hàng hóa bán ra đảm bảo nguyên tắc thông tin chứa trong hóa đơn điện tử có thể truy cập, sử dụng được
dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính.
    Công ty không được lập hóa điện tử không có danh mục hàng hóa mà lại kèm theo bảng kê hàng hóa bản giấy cho khách hàng.

(Theo Công văn 83917/CT-TTHT ngày 24/12/2018 của Cục thuế Hà Nội)


------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế

-----------------------------------------------------------
cách lập hóa đơn gtgt kèm bảng kê

Chia sẻ:
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
Các tin tức khác
Cách làm tròn số khi viết hóa đơn, sổ sách kế toán
Cách làm tròn số khi viết hóa đơn, sổ sách kế toán
Cách làm tròn số khi viết hóa đơn GTGT điện tử; Quy định về làm tròn số trên hóa đơn GTGT theo nguyên tắc làm tròn số trong kế toán tại Nghị định 174/2016/NĐ-CP.
Những nội dung bắt buộc trên hóa đơn GTGT và bán hàng
Những nội dung bắt buộc trên hóa đơn GTGT và bán hàng
Những nội dung bắt buộc ghi trên hóa đơn GTGT và hóa đơn bán hàng, các nội dung không bắt buộc trên hóa đơn, những trường hợp không nhất thiết có đầy đủ các nội dung bắt buộc
Cách viết hình thức thanh toán trên hoá đơn GTGT
Cách viết hình thức thanh toán trên hoá đơn GTGT
Hướng dẫn cách viết hình thức thanh toán trên hoá đơn Giá trị gia tăng như: Nếu thanh toán tiền mặt (TM), nếu thanh toán Chuyển khoản (CK), nếu chưa xác định được (TM/CK)
Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng - theo quý. Trường hợp nào phải báo cáo sử dụng hóa đơn theo quý hoặc theo tháng. Thời hạn nộp báo cáo khi chuyển địa điểm kinh doanh.
Nội dung KHÔNG bắt buộc có trên hóa đơn GTGT
Nội dung KHÔNG bắt buộc có trên hóa đơn GTGT
Những nội dung không bắt buộc trên hóa đơn GTGT - bán hàng và những trường hợp hóa đơn không nhất thiết có đầy đủ các nội dung bắt buộc theo Thông tư 39/2014/TT-BTC.
Các loại hóa đơn hiện nay trong Doanh nghiệp
Các loại hóa đơn hiện nay trong Doanh nghiệp
Các loại hóa đơn hiện nay theo Thông tư 39/2014/TT-BTC gồm: Hóa đơn giá trị gia tăng (hóa đơn đỏ, VAT); Hoá đơn bán hàng; Hóa đơn khác: tem; vé; thẻ; phiếu thu tiền bảo hiểm
Xử lý hóa đơn khi chuyển địa điểm Công ty
Xử lý hóa đơn khi chuyển địa điểm Công ty
Hướng dẫn cách xử lý hóa đơn khi thay đổi tên Công ty, thay đổi địa chỉ công ty, chuyển địa điểm kinh doanh đối với những hóa đơn đã đặt in nhưng muốn sử dụng tiếp, mẫu thông báo thay đổi phát hành hóa đơn GTGT.
Cách viết hóa đơn thu tiền bằng ngoại tệ
Cách viết hóa đơn thu tiền bằng ngoại tệ
Quy định về điều kiện được bán hàng thu ngoại tệ. Hướng dẫn cách viết hóa đơn GTGT bằng ngoại tệ, cách viết hóa đơn bán hàng có tiền ngoại tệ theo quy định pháp luật.
Tìm chúng tôi trên
Quảng cáo
Phần mềm kê khai thuế htkk 5.1.9
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
Tuyển kế toán
 
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online