Loading...
[X] Đóng lại
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Tư vấn lớp học
HOTLINE: Mr. Nam
0987.026.515
0987 026 515
Đăng ký học
Đang trực tuyến: 22
Tổng truy cập:   88180405
Quảng cáo
NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN

Cách điền Mẫu TK3-TS theo Quyết định 490/QĐ-BHXH mới nhất

Hướng dẫn cách ghi Mẫu TK3-TS theo Quyết định 490/QĐ-BHXH Tờ khai đơn vị tham gia BHXH, BHYT - Tờ khai điều chỉnh BHXH, BHYT năm 2024 mới nhất của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

1. Hướng dẫn lập Mẫu TK3-TS Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT:

[01]. Tên đơn vị: ghi đầy đủ tên đơn vị.
[02]. Mã số đơn vị: ghi mã số đơn vị do cơ quan BHXH cấp, trường hợp chưa được cấp mã thì để trống.
[03]. Mã số thuế: ghi mã số thuế của đơn vị, trường hợp đơn vị chưa được cấp mã số thuế thì để trống.
Lưu ý:
- Mã đơn vị lấy theo mã số thuế.
- Đối với đơn vị đã được cấp mã số đơn vị và mã số thuế thì ghi cả hai mã số vào chỉ tiêu tương ứng (đối với đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến; khi có thay đổi thông tin của đơn vị).
- Trường hợp đơn vị chưa được cấp mã số thuế thì mã đơn vị được cấp theo quy định.
- Trường hợp đã được cấp mã số đơn vị, sau khi được bổ sung mã số thuế thì mã đơn vị được điều chỉnh theo mã số thuế.
[04]. Địa chỉ đăng ký kinh doanh: ghi địa chỉ theo quyết định thành lập, giấy phép kinh doanh. 
[05]. Loại hình đơn vị: ghi các loại hình đơn vị như: Cơ quan hành chính, Đảng, đoàn; Sự nghiệp công lập; Sự nghiệp ngoài công lập; Doanh nghiệp nhà nước; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Doanh nghiệp ngoài nhà nước (ghi cụ thể như: công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân); Hợp tác xã; Tổ hợp tác; Hộ kinh doanh cá thể; cá nhân có sử dụng lao động; Văn phòng đại diện, tổ chức quốc tế.
[06]. Ngành nghề sản xuất, kinh doanh chính: ghi cụ thể ngành nghề đơn vị sản xuất, kinh doanh chính.
[07]. Địa chỉ giao dịch hoặc liên hệ: ghi đầy đủ số nhà, đường phố, thôn xóm; xã, phường, thị trấn; quận, huyện thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố nơi đơn vị đóng trụ sở.
[08]. Số điện thoại liên hệ: ghi số điện thoại của đơn vị. 
[09]. Địa chỉ email: ghi địa chỉ email của đơn vị.
[10]. Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh:
[10.1]. Số: ghi số Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh.
[10.2]. Nơi cấp: ghi cơ quan cấp Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh cho đơn vị.
[11]. Phương thức đóng khác (chỉ áp dụng đối với Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh cá thể, Tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán):
- Nếu chọn phương thức đóng 03 tháng một lần thì đánh dấu x với ô [11.1];
- Nếu chọn phương thức đóng 06 tháng một lần thì đánh dấu x với ô [11.2].
[12]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: ghi nội dung yêu cầu thay đổi như: tên đơn vị, địa chỉ đơn vị, loại hình đơn vị...
[13]. Hồ sơ kèm theo: kê chi tiết, số lượng các loại giấy tờ gửi kèm.
[14]. Lựa chọn hình thức nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính (điện tử hoặc giấy)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Mục đích, trách nhiệm lập và thời gian lập Mẫu TK3-TS:

- Mục đích: kê khai các thông tin của đơn vị khi đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN và khi thay đổi thông tin của đơn vị.
- Trách nhiệm lập: đơn vị tham gia BHXH, BHYT.
- Thời gian lập: đơn vị BHXH, BHYT tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến; khi có thay đổi thông tin của đơn vị.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Mẫu TK3-TS đã viết nội dung: 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
 

TỜ KHAI
ĐƠN VỊ THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ
Kính gửi: Cơ quan Bảo hiểm xã hội Quận Thanh xuân
 
[01]. Tên đơn vị: Công ty TNHH KẾ TOÁN THIÊN ƯNG 
[02]. Mã số đơn vị:  
[03]. Mã số thuế: 0106265569 
[04]. Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 9A, ngõ 181 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 
[05]. Loại hình đơn vị: Công ty trách nhiệm hữu hạn 
[06]. Ngành nghề sản xuất, kinh doanh chính: Đào tạo kế toán thực hành thực tế  
[07]. Địa chỉ giao dịch hoặc liên hệ: Số 9A, ngõ 181 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 
[08]. Số điện thoại liên hệ: 0987026515 
[09]. Địa chỉ email: ketoanthienung@gmail.com 
[10]. Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh:
[10.1]. Số: 0106265569 ; [10.2]. Nơi cấp: Thành phố Hà Nội 
[11]. Phương thức đóng khác: [11.1]. 03 tháng một lần. [v] [11.2]. 06 tháng một lần □
[12]. Nội dung thay đổi, yêu cầu:  
[13]. Hồ sơ kèm theo (nếu có): 
[14]. Đăng ký nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính:
[14.1] Nhận kết quả bản điện tử: □
[14.2]. Nhận kết quả bản giấy: [v]

  ……….., ngày ……. tháng …… năm ………..
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên)

---------------------------------------------------------------------

Chú ý:
- Khi
thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN thì chỉ cần ghi mã số thuế đơn vị và chỉ tiêu [01], [02], [10], [11];

Đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc lập hồ sơ; lưu trữ hồ sơ tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

-----------------------------------------------------

Tải mẫu TK3-TS tại đây:

Mẫu TK3-TS Tờ khai đơn vị tham gia BHXH

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chi tiết về thủ tục tham gia BHXH mới nhất xem thêm:

 Cách đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN

hướng dẫn viết mẫu TK3-TS theo quyết định 490

Kế toán Thiên Ưng chúc các bạn thành công!

Chia sẻ:
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
Các tin tức khác
Thủ tục đăng ký tham gia Bảo Hiểm Xã Hội lần đầu 2024
Hướng dẫn thủ tục đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc, BHYT, BHTN lần đầu cho Doanh nghiệp năm 2023. Hồ sơ điều chỉnh mức đóng BHXH, cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT.
Quy định kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn 2024
Quy định kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn 2024
Mức đóng kinh phí công đoàn năm 2024 theo quy định về kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn. Đối tượng đóng, tỷ lệ trích nộp kinh phí công đoàn.
Quy định về bảo hiểm thất nghiệp mới nhất năm 2024
Quy định về bảo hiểm thất nghiệp mới nhất năm 2024
Quy định về Bảo hiểm thất nghiệp năm 2024 mới nhất: Mức đóng BHTN, điều hiện hưởng, mức hưởng, hồ sơ thủ tục hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp theo Luật số 38/2013/QH13, Nghị định 28/2015/NĐ-CP, Điều 50 Luật Việc làm 2013
Mức lương, phụ cấp phải đóng BHXH năm 2024
Mức lương, phụ cấp phải đóng BHXH năm 2024
Mức lương đóng BHXH năm 2024, các khoản phụ cấp phải đóng BHXH, các khoản phụ cấp không phải đóng BHXH như phụ cấp chuyên cần, tiền thưởng lương tháng 13 theo quy định mới nhất
Cách viết Mẫu TK1-TS Tờ khai tham gia BHXH
Cách viết Mẫu TK1-TS Tờ khai tham gia BHXH
Hướng dẫn viết Mẫu TK1-TS Tờ khai tham gia BHXH theo Quyết định 490/QĐ-BHXH. Cách ghi Tờ khai tham gia BHXH mới nhất năm 2024
Tỷ lệ đóng BHXH năm 2024 của Doanh nghiệp và NLĐ
Tỷ lệ đóng BHXH năm 2024 của Doanh nghiệp và NLĐ
Quy định mức lương đóng Bảo hiểm xã hội năm 2024 mới nhất. Tỷ lệ đóng BHXH của DN và người lao động (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ) qua các năm.
Cách viết Mẫu 01B-HSB thai sản, ốm đau dưỡng sức sau sinh
Cách viết Mẫu 01B-HSB thai sản, ốm đau dưỡng sức sau sinh
Hướng dẫn cách ghi Mẫu 01B-HSB chế độ thai sản, ốm đau, dưỡng sức sau sinh, thai sản cho chồng khi vợ sinh theo Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2024 mới nhất.
Cách viết Mẫu C70a-HD thai sản, ốm đâu dưỡng sức sau sinh
Cách viết Mẫu C70a-HD thai sản, ốm đâu dưỡng sức sau sinh
Hướng dẫn cách điền Mẫu C70a-HD chế độ thai sản, ốm đau, dưỡng sức sau sinh, thai sản cho nam khi vợ sinh theo Quyết định 636/QĐ-BHXH mới nhất.
Tìm chúng tôi trên
Quảng cáo
Phần mềm kê khai thuế htkk 5.1.9
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
Tuyển kế toán
 
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online