Loading...
[X] Đóng lại
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Tư vấn lớp học
HOTLINE: Mr. Nam
0987.026.515
0987 026 515
Đăng ký học
Đang trực tuyến: 90
Tổng truy cập:   81853180
Quảng cáo
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN

Cách ghi nhớ hệ thống tài khoản kế toán nhanh nhất

 

Hướng dẫn cách ghi nhớ hệ thống tài khoản kế toán nhanh nhất, chia sẻ các mẹo nhớ hệ thống tài khoản kế toán chính xác nhất cho từng khoản kế toán theo Thông tư 200 và Thông tư 133

 

Tài khoản kế toán là phương tiện để phản ánh các Nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo từng đối tượng kế toán riêng biệt. Để phản ánh được hết các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thì cần 1 hệ thống tài khoản kế toán.

 

Tuy hệ thống tài khoản kế toán có rất nhiều tài khoản nhưng chúng cũng được sắp xếp theo thứ tự và bản chất của từng tài khoản. Say đây Công ty kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách nhớ nhanh hệ thống tài khoản kế toán:

 

1. Đầu tiên các bạn cần phải nhớ:

 

- Loại tài khoản đầu 1 và 2 - Là loại tài khoản “Tài sản

VD: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, phải thu khách hàng, thuế GTGT được khấu trừ, Nguyên vật liệu, thành phẩm, hàng hóa, Công cụ dụng cụ, TSCĐ ...

 

- Loại tài khoản đầu 3 - Là loại tài khoản “Nợ phải trả

VD: Phải trả người bán, Các khoản thuế phải nộp, Phải trả người lao động, phải trả khác, vay nợ thuê tài chính ...

 

- Loại tài khoản đầu 4 - Là loại tài khoản “Vốn chủ sở hữu

VD: Vốn đầu tư của Chủ sở hữu, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ...

 

- Loại tài khoản đầu 5 - Là loại tài khoản “Doanh thu

VD: Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ; Doanh thu bán thành phẩm ...

 

- Loại tài khoản đầu 6 - Là loại tài khoản “Chi phí sản xuất, kinh doanh

VD: Chi phí mua hàng; Chi phí sản xuất; Chi phí giá vốn; Chi phí bán hàng; Chi phí quản lý Doanh nghiệp ... (Thông tư 133 và Thông tư 200 khác biệt chủ yếu ở Loại tài khoản này. Thông tư 200 quy định chi tiết từng loại Tài khoản chi phí)

 

- Loại tài khoản đầu 7 - Là loại tài khoản “Thu nhập khác

VD: Thu nhập khác gồm: Thanh lý, nhượng bán TSCĐ; Khoản tiền phạt thu được; Các khoản cho biếu, tặng mà DN nhận được...

 

- Loại tài khoản đầu 8 - Là loại tài khoản “Chi phí khác

VD: Chi phí thuế TNDN phải nộp; Khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế, vi phạm hành chính ...

 

- Loại tài khoản đầu 9 -  Là loại tài khoản “Xác định kết quả kinh doanh(Cuối kỳ sẽ Tập hợp toàn bộ CP và DT vào TK này)   

 

Tuy có nhiều tài khoản như vậy nhưng các bạn chỉ cần chú ý cho mình 5 loại TK như sau:

 

Tài khoản Tài sản gồm: TK đầu 1 + 2.

Tài khoản Nguồn vốn gồm: TK đầu 3 + 4.

Tài khoản Doanh thu gồm: TK đầu 5 + 7.

Tài khoản Chi Phí gồm: TK đầu 6 + 8.

Tài khoản xác định kết quả kinh doanh: TK 911.

 

Chú ý:

- TK đầu 5 + 7 mang tính chất NGUỒN VỐN

- TK đầu 6 + 8 mang tính chất TÀI SẢN

 

Kết luận:

Tài khoản Tài sản gồm: Tài khoản đầu 1 + 2 + 6 + 8

Tài khoản Nguồn Vốn gồm: Tài khoản đầu 3 + 4 + 5 +7

Tài khoản Xác định kết quả kinh doanh: Tài khoản 911

 

2. Cách định khoản tài khoản kế toán khi có phát sinh:

 

a, Những loại tài khoản Tài sản gồm: (1,2,6,8):

          Khi phát sinh tăng: Ghi bên Nợ

                   Khi phát sinh giảm: Ghi bên

 

VD: Thanh toán tiền mua hàng hóa là 10.000.000

- Mua hàng (là hàng hóa-> Tăng hàng hóa lên, ghi bên NỢ)

- Thành toán bằng tiền mặt (là tiền mặt -> Giảm tiền mặt, ghi bên CÓ)

Nợ TK 156 : 10.000.000đ

         Có TK 111 : 10.000.000đ

 

b, Những loại tài khoản Nguồn vốn gồm: (3,4,5,7):

      Khi phát sinh tăng: Ghi bên

             Khi phát sinh giảm: Ghi bên Nợ

 

VD: Trả tiền hàng cho người bán 20.000.000đ bằng tiền mặt

- Trả tiền cho người bán (-> Giảm 1 khoản phải trả (Loai TK Nguồn vốn), ghi bên NỢ)

- Thành toán bằng tiền mặt (-> Giảm tiền mặt (Loại TK Tải sản, ghi bên CÓ)

Nợ TK 331: 20.000.000đ

       Có TK 111: 20.000.000đ

 

Tài khoản 911 là tài khoản tập hợp chi phí và doanh thu (xác định kết quả kinh doanh)

 

cách ghi nhớ hệ thống tài khoản kế toán

 

Để hiểu rõ hơn về tài khoản kế toán mời các bạn xem thêm:

Bài tập định khoản kế toán có lời giải

 

---------------------------------------

Chia sẻ:
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
Các tin tức khác
Cách xác định và hạch toán chênh lệch tỷ giá TK 413
Cách xác định và hạch toán chênh lệch tỷ giá TK 413
Hướng dẫn cách xác định chênh lệch tỷ giá hối đoái, cách hạch toán tỷ giá hàng nhập khẩu, xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái theo Thông tư 200 và 133
Hướng dẫn cách hạch toán Chiết khấu thương mại khi mua - bán
Hướng dẫn cách hạch toán Chiết khấu thương mại khi mua - bán
Hướng dẫn cách hạch toán Giảm giá hàng bán, Hạch toán chiết khấu thương mại khi mua hàng (nhận được chiết khấu thương mại) và khi bán hàng theo Thông tư 133 và 200 của Bộ tài chính
Cách hạch toán tiền mặt - TK 111
Cách hạch toán tiền mặt - TK 111
Cách hạch toán tiền mặt - Tài khoản 111, hạch toán tiền mặt, ngoại tệ nhập quỹ, hạch toán xuất quỹ tiền mặt, Rút tiền gửi Ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt
Cách hạch toán thuế GTGT được khấu trừ - Tài khoản 133
Cách hạch toán thuế GTGT được khấu trừ - Tài khoản 133
Cách hạch toán thuế giá trị gia tăng (GTGT) được khấu từ - Tài khoản 133, hạch toán thuế GTGT được khấu trừ và không được khấu trừ, kết chuyển thuế GTGT cuối kỳ
Cách hạch toán phải thu của khách hàng - TK 131
Cách hạch toán phải thu của khách hàng - TK 131
Cách hạch toán phải thu của khách hàng - Tài khoản 131, hạch toán khách hàng trả trước tiền, số tiền khách hàng đã trả nợ, số tiền thừa trả lại cho khách hàng
Cách hạch toán tiền gửi ngân hàng - Tài khoản 112
Cách hạch toán tiền gửi ngân hàng - Tài khoản 112
Cách hạch toán tiền gửi ngân hàng - Tài khoản 112, hạch toán gửi tiền vào ngân hàng, hạch toán rút tiền gửi ngân hàng, các khoản tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng của doanh nghiệp
Cách hạch toán khoản phải thu khác - Tài khoản 138
Cách hạch toán khoản phải thu khác - Tài khoản 138
Cách hạch toán phải thu khác- Tài khoản 138, cách hạch toán khoản chi hộ, ủy thác xuất - nhập khẩu, tài sản thiếu chờ xử lý, hạch toán tiền lãi cho vay, tiền đặt cọc, ký cược
Cách hạch toán nguyên vật liệu - Tài khoản 152
Cách hạch toán nguyên vật liệu - Tài khoản 152
Cách hạch toán nguyên vật liệu - Tài khoản 152, hạch toán mua nguyên vật liệu chính, phụ về nhập kho, khi xuất NVL sử dụng, gia công, thanh lý nguyên vật liệu
Tìm chúng tôi trên
Quảng cáo
Phần mềm kê khai thuế htkk 5.1.1
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
Tuyển kế toán
 
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online