Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Quảng cáo
Đang trực tuyến: 376
Tổng truy cập:     20658338

Cách ghi nhớ hệ thống tài khoản kế toán nhanh nhất

 

Hướng dẫn cách ghi nhớ hệ thống tài khoản kế toán nhanh nhất, chia sẻ các mẹo nhớ hệ thống tài khoản kế toán chính xác nhất cho từng khoản kế toán theo Thông tư 200 và Thông tư 133

 

Tài khoản kế toán là phương tiện để phản ánh các Nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo từng đối tượng kế toán riêng biệt. Để phản ánh được hết các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thì cần 1 hệ thống tài khoản kế toán.

 

Tuy hệ thống tài khoản kế toán có rất nhiều tài khoản nhưng chúng cũng được sắp xếp theo thứ tự và bản chất của từng tài khoản. Say đây Công ty kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách nhớ nhanh hệ thống tài khoản kế toán:

 

1. Đầu tiên các bạn cần phải nhớ:

 

- Loại tài khoản đầu 1 và 2 - Là loại tài khoản “Tài sản

VD: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, phải thu khách hàng, thuế GTGT được khấu trừ, Nguyên vật liệu, thành phẩm, hàng hóa, Công cụ dụng cụ, TSCĐ ...

 

- Loại tài khoản đầu 3 - Là loại tài khoản “Nợ phải trả

VD: Phải trả người bán, Các khoản thuế phải nộp, Phải trả người lao động, phải trả khác, vay nợ thuê tài chính ...

 

- Loại tài khoản đầu 4 - Là loại tài khoản “Vốn chủ sở hữu

VD: Vốn đầu tư của Chủ sở hữu, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ...

 

- Loại tài khoản đầu 5 - Là loại tài khoản “Doanh thu

VD: Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ; Doanh thu bán thành phẩm ...

 

- Loại tài khoản đầu 6 - Là loại tài khoản “Chi phí sản xuất, kinh doanh

VD: Chi phí mua hàng; Chi phí sản xuất; Chi phí giá vốn; Chi phí bán hàng; Chi phí quản lý Doanh nghiệp ... (Thông tư 133 và Thông tư 200 khác biệt chủ yếu ở Loại tài khoản này. Thông tư 200 quy định chi tiết từng loại Tài khoản chi phí)

 

- Loại tài khoản đầu 7 - Là loại tài khoản “Thu nhập khác

VD: Thu nhập khác gồm: Thanh lý, nhượng bán TSCĐ; Khoản tiền phạt thu được; Các khoản cho biếu, tặng mà DN nhận được...

 

- Loại tài khoản đầu 8 - Là loại tài khoản “Chi phí khác

VD: Chi phí thuế TNDN phải nộp; Khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế, vi phạm hành chính ...

 

- Loại tài khoản đầu 9 -  Là loại tài khoản “Xác định kết quả kinh doanh(Cuối kỳ sẽ Tập hợp toàn bộ CP và DT vào TK này)   

 

Tuy có nhiều tài khoản như vậy nhưng các bạn chỉ cần chú ý cho mình 5 loại TK như sau:

 

Tài khoản Tài sản gồm: TK đầu 1 + 2.

Tài khoản Nguồn vốn gồm: TK đầu 3 + 4.

Tài khoản Doanh thu gồm: TK đầu 5 + 7.

Tài khoản Chi Phí gồm: TK đầu 6 + 8.

Tài khoản xác định kết quả kinh doanh: TK 911.

 

Chú ý:

- TK đầu 5 + 7 mang tính chất NGUỒN VỐN

- TK đầu 6 + 8 mang tính chất TÀI SẢN

 

Kết luận:

Tài khoản Tài sản gồm: Tài khoản đầu 1 + 2 + 6 + 8

Tài khoản Nguồn Vốn gồm: Tài khoản đầu 3 + 4 + 5 +7

Tài khoản Xác định kết quả kinh doanh: Tài khoản 911

 

2. Cách định khoản tài khoản kế toán khi có phát sinh:

 

a, Những loại tài khoản Tài sản gồm: (1,2,6,8):

          Khi phát sinh tăng: Ghi bên Nợ

                   Khi phát sinh giảm: Ghi bên

 

VD: Thanh toán tiền mua hàng hóa là 10.000.000

- Mua hàng (là hàng hóa-> Tăng hàng hóa lên, ghi bên NỢ)

- Thành toán bằng tiền mặt (là tiền mặt -> Giảm tiền mặt, ghi bên CÓ)

Nợ TK 156 : 10.000.000đ

         Có TK 111 : 10.000.000đ

 

b, Những loại tài khoản Nguồn vốn gồm: (3,4,5,7):

      Khi phát sinh tăng: Ghi bên

             Khi phát sinh giảm: Ghi bên Nợ

 

VD: Trả tiền hàng cho người bán 20.000.000đ bằng tiền mặt

- Trả tiền cho người bán (-> Giảm 1 khoản phải trả (Loai TK Nguồn vốn), ghi bên NỢ)

- Thành toán bằng tiền mặt (-> Giảm tiền mặt (Loại TK Tải sản, ghi bên CÓ)

Nợ TK 331: 20.000.000đ

       Có TK 111: 20.000.000đ

 

Tài khoản 911 là tài khoản tập hợp chi phí và doanh thu (xác định kết quả kinh doanh)

 

cách ghi nhớ hệ thống tài khoản kế toán

 

Để hiểu rõ hơn về tài khoản kế toán mời các bạn xem thêm:

Bài tập định khoản kế toán có lời giải

 

---------------------------------------

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các tin tức khác
Hướng dẫn cách hạch toán Chiết khấu thương mại khi mua - bán
Cách hạch toán tiền cho cá nhân, công ty khác vay, mượn
Cách hạch toán doanh thu chưa thực hiện, trả trước
Cách xác định chênh lệch tỷ giá hối đoái
Cách hạch toán hàng gửi đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng
Các tài khoản lưỡng tính trong kế toán doanh nghiệp
Cách định khoản hạch toán tài sản cố định - Tài khoản 211
Cách hạch toán xác định kết quả kinh doanh - Tài khoản 911
Cách chuyển lỗ trên Tờ khai Quyết toán thuế 03/TNDN
Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2016 mới nhất
Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/QTT-TNCN
Bảng Hệ thống Tài khoản kế toán theo Thông tư 133
Hướng dẫn cách đăng ký Mã số thuế cá nhân cho nhân viên
Cách xây dựng thang bảng lương năm 2017 mới nhất
Mức lương tối thiểu vùng năm 2017 theo Nghị định 153
Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2017 mới nhất
Bảng hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200
Các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN
Tỷ lệ trích các khoản theo lương BHXH, BHYT, BHTN, KPCD năm 2017
Mẫu quy chế tiền lương tiền thưởng, phụ cấp cho người lao động
Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2017
Cách kiểm tra sổ sách kế toán, báo cáo trước khi lập BCTC
Quy định về tỷ lệ đóng BHXH – BHYT – BHTN năm 2017
Mức phạt nộp chậm tờ khai khai thuế GTGT, TNCN, TNDN
Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT
Thủ tục đăng ký tham gia BHXH – BHYT – BHTN lần đầu 2017
Hướng dẫn kê khai thuế môn bài năm 2017
Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017
Mẫu hệ thống thang bảng lương năm 2017 mới nhất
Hướng dẫn cách kê khai thuế TNCN theo quý và theo tháng
Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2017
Cách kê khai thuế GTGT theo quý và theo tháng
Cách xử lý khi viết sai hóa đơn GTGT (Các trường hợp)
Hướng dẫn cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Mẫu BC26-A trên HTKK
Tìm chúng tôi trên facebook
Quảng cáo
Phần mềm htkk 3.4.1
phần mềm đăng ký mst cá nhân 3.3.0
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
học phí học kế toán thiên ưng
 
Học phí học kế toán
Học phí học kế toán