Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Quảng cáo
Đang trực tuyến: 49
Tổng truy cập:     19491423

Cách định khoản hạch toán tài sản cố định - Tài khoản 211

 

Hướng dẫn cách định khoản hạch toán tài sản cố định - Tài khoản 211

 

1. Tài khoản 211: dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm toàn bộ tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp và TSCĐ thuê tài chính theo nguyên giá.

 

2. Kết cấu TK 211: Thuộc nhóm tài sản:

 

hạch toán tài sản cố định

 

Có số dư đầu kỳ bên nợ; số phát tăng bên nợ, phát sinh giảm bên có; số dư cuối kỳ bên nợ.

 

Bên nợ

Bên có

- Nguyên giá của TSCĐ hữu hình tăng do XDCB hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, do mua sắm, do nhận vốn góp liên doanh, do được cấp, do được tặng biếu, tài trợ...

- Nguyên giá của TSCĐ hữu hình giảm do điều chuyển cho đơn vị khác, do nhượng bán, thanh lý hoặc đem đi góp vốn liên doanh,...

 

3. Một số nghiệp vụ  thường gặp trong doanh nghiệp:

 

Tính thuế theo phương pháp khấu trừ

Tính thuế theo phương pháp trực tiếp

1. Mua sắm TSCĐ hữu hình dùng vào sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ :

Nợ TK 211: TSCĐ hữu hình

Nợ TK 1332: Thuế GTGT được khấu trừ

         Có TK 111, 112,331: Tổng thanh toán

Nợ TK 211:                           

         Có TK 111, 112,331:/ Tổng thanh toán

2. Nhượng bán TSCĐ dùng vào sản xuất, kinh doanh:

a, Doanh thu nhượng bán TSCĐ:

 Nợ TK 111, 112, 131: Tổng thanh toán

       Có TK 711: Thu nhập khác (Giá bán chưa có thuế GTGT).

       Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp

Nợ TK 111, 112, 131      

         Có TK 711:  / Tổng giá thanh toán

b, Giảm TSCĐ đã nhượng bán:

Nợ TK 214: Giá trị đã hao mòn

Nợ TK 811: Giá trị còn lại

              Có TK 211: Nguyên giá của TSCĐ

3. Góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát bằng TSCĐ hữu hình:

a, Khi góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát bằng tài sản cố định, ghi:

    Nợ TK 222: Theo giá trị do các bên liên doanh đánh giá

    Nợ TK 214: Số khấu hao đã trích

    Nợ TK 811: Số chênh lệch giữa giá đánh giá lại nhỏ hơn giá trị còn lại của TSCĐ

            Có TK 211: Nguyên giá TSCĐ

            Có TK 3387: Doanh thu chưa thực hiện

            Có TK 711: Thu nhập khác

 

 b, Định kỳ, kế toán phân bổ doanh thu chưa thực hiện vào thu nhập khác trong kỳ, ghi:

        Nợ TK 3387:

                 Có TK 711:    

 

 Dạy thực hành kế toán tổng hợp thực tế tại Hà Nội

---------------------------------------------------------------

 

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các tin tức khác
Các loại tài sản cố định TSCĐ hữu hình theo quy định
Điều chuyển tài sản cố định cho chi nhánh có phải xuất hóa đơn
Thủ tục hồ sơ góp vốn bằng tài sản cố định
Cách tính khấu hao TSCĐ đã qua sử dụng
Tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định mới nhất
Khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố định
Các phương pháp trích khấu hao tài sản cố định
Cách phân biệt tài sản cố định và công cụ dụng cụ
Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/QTT-TNCN
Danh mục hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133 mới nhất
Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán DN nhỏ và vừa
Hướng dẫn cách đăng ký mã số thuế (MST) thu nhập cá nhân cho nhân viên
Cách xây dựng thang bảng lương năm 2017 mới nhất
Mức lương tối thiểu vùng năm 2017 theo Nghị định 153
Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2017 mới nhất
Danh mục hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200 mới nhất
Các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN
Tỷ lệ trích các khoản theo lương BHXH, BHYT, BHTN, KPCD năm 2017
Mẫu quy chế tiền lương tiền thưởng, phụ cấp cho người lao động
Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2017
Cách kiểm tra sổ sách kế toán, báo cáo trước khi lập BCTC
Quy định về tỷ lệ đóng BHXH – BHYT – BHTN năm 2017
Mức phạt nộp chậm tờ khai khai thuế GTGT, TNCN, TNDN
Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT
Thủ tục đăng ký tham gia BHXH – BHYT – BHTN lần đầu 2017
Hướng dẫn kê khai thuế môn bài năm 2017
Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017
Mẫu hệ thống thang bảng lương năm 2017 mới nhất
Hướng dẫn cách kê khai thuế TNCN theo quý và theo tháng
Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2017
Cách kê khai thuế GTGT theo quý và theo tháng
Cách xử lý khi viết sai hóa đơn GTGT (Các trường hợp)
Hướng dẫn cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Mẫu BC26-A trên HTKK
Tìm chúng tôi trên facebook
Quảng cáo
Phần mềm htkk 3.4.1
phần mềm đăng ký mst cá nhân 3.3.0
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
học phí học kế toán thiên ưng
 
Học phí học kế toán
Học phí học kế toán