Loading...
[X] Đóng lại
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Tư vấn lớp học
HOTLINE: Mr. Nam
0987.026.515
0987 026 515
Đăng ký học
Đang trực tuyến: 44
Tổng truy cập:   88180773
Quảng cáo
Mẫu Chứng Từ Tiền Lương

Mẫu 06/TNCN Tờ khai thuế TNCN từ đầu tư vốn

Tờ khai thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn, đầu tư vốn, trúng thưởng, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền... Mẫu 06/TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính áp dụng cho DN trả thu nhập.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

 (Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú)

    

[01] Kỳ tính thuế: 

Tháng .... năm .... /Quý...... năm ....

[02] Lần đầu:                                     [03] Bổ sung lần thứ: …


[04] Tên người nộp thuế:………….……………………………………......

     [05] Mã số thuế:

                   

-

     

[06] Địa chỉ: ………………………...…………….........................................

[07] Quận/huyện: ..................... [08] Tỉnh/thành phố: ...................................

[09] Điện thoại:……..[10] Fax:........................[11] Email: ......................

[12] Tên tổ chức khai thay (nếu có):………………………........................

  [13] Mã số thuế:

                   

-

     

[14] Địa chỉ: …………….…………………………………………………

[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/Thành phố: .................................

[17] Điện thoại: ...................  [18] Fax: ................. [19] Email: .................

[20] Tên đại lý thuế (nếu có):…..………………………..........................

          [21] Mã số thuế:

                   

-

     

[22] Hợp đồng đại lý thuế: Số: .............................Ngày:............................


Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam 

STT

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Số phát sinh

Số luỹ kế

I

Thu nhập từ đầu tư vốn

 

1

Tổng số cá nhân có thu nhập

[23]

   

2

Tổng thu nhập tính thuế

[24]

   

3

Tổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đã khấu trừ 

[25]

   

II

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

 

1

Tổng số cá nhân có thu nhập

[26]

   

2

Tổng giá trị chuyển nhượng chứng khoán

[27]

   

3

Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ

[28]

   

III

Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại

 

1

Tổng số cá nhân có thu nhập

[29]

   

2

Tổng thu nhập tính thuế

[30]

   

3

Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ 

[31]

   

IV

Thu nhập từ trúng thưởng

 

1

Tổng số cá nhân có thu nhập

[32]

   

2

Tổng thu nhập tính thuế

[33]

   

3

Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ

[34]

   

V

Doanh thu từ kinh doanh của cá nhân không cư trú 

 

1

Tổng số cá nhân có thu nhập

[35]

   

2

Tổng doanh thu tính thuế trả cho cá nhân

[36]

   

3

Tổng số thuế đã khấu trừ

[37]

   

VI

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú

 

1

Tổng số cá nhân có thu nhập

[38]

   

2

Tổng giá chuyển nhượng vốn

[39]

   

3

Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ

[40]

   

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.


NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ………………

Chứng chỉ hành nghề số:.....


…, ngày ... tháng … năm …

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc TỔ CHỨC KHAI THAY

(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)

---------------------------------------------------------------------

Tải Mẫu 06/TNCN về tại đây:
 

Trường hợp bạn không tải về được thì làm theo cách sau:
Bước 1: Comment mail vào phần bình luận bên dưới
Bước 2: Liên hệ qua mail: 
ketoanthienung@gmail.com (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)

Xem thêm: Cách tính thuế TNCN từ đầu tư vốn.

----------------------------------------------------------------------------------

Xem thêm: Điều kiện để chi phí lãi vay cá nhân hợp lý

-----------------------------------------------------------------------
Chia sẻ:
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
Các mẫu biểu khác
Mẫu 20-ĐK-TCT Tờ khai đăng ký người phụ thuộc năm 2024
Mẫu 20-ĐK-TCT Tờ khai đăng ký người phụ thuộc năm 2024
Tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh Mẫu 20-ĐK-TCT theo Thông tư 105/2020/TT-BTC mới nhất 2024. Thay thế Mẫu 20-ĐK-TCT theo Thông tư 95.
Mẫu TK1-TS Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN mới nhất
Mẫu TK1-TS Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN mới nhất
Tờ khai tham gia Bảo hiểm xã hội Mẫu TK1-TS theo Quyết định 490/QĐ-BHXH, đây là Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2024 mới nhất
Mẫu D02-LT Báo cáo lao động tham gia BHXH theo Quyết định 1040
Mẫu D02-LT Báo cáo lao động tham gia BHXH theo Quyết định 1040
Mẫu D02-LT file Excel theo Quyết định 1040/QĐ-BHXH - Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia BHXH. Cách điền Mẫu D02-LT.
Mẫu Tờ khai đơn vị tham gia BHXH Mẫu TK3-TS theo QĐ 490
Mẫu Tờ khai đơn vị tham gia BHXH Mẫu TK3-TS theo QĐ 490
Mẫu TK3-TS theo Quyết định 490 mới nhất - Tờ khai đơn vị tham gia BHXH, BHYT; Tờ khai điều chỉnh Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Tải Mẫu TK3-TS tại đây
Mẫu 01/PLI báo cáo sử dụng lao động theo Nghị định 145
Mẫu 01/PLI báo cáo sử dụng lao động theo Nghị định 145
Mẫu 01/PLI Nghị định 145/2020/NĐ-CP - Báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm và cuối năm; Tải Mẫu số 01/PLI file Excel miễn phí tại đây
Mẫu 20-ĐK-TH-TCT theo Thông tư 105 mới nhất năm 2021
Mẫu 20-ĐK-TH-TCT theo Thông tư 105 mới nhất năm 2021
Mẫu 20-ĐK-TH-TCT năm 2021 mới nhất theo Thông tư 105/2020/TT-BTC Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công.
Mẫu quyết định cử đi công tác trong nước, nước ngoài
Mẫu quyết định cử đi công tác trong nước, nước ngoài
Mẫu quyết định cử đi công tác trong nước và nước ngoài mới nhất; Tải mẫu lệnh điều đi công tác, mẫu Giấy quyết định đi công tác miễn phí tại đây.
Bảng kê thông tin Mẫu D01-TS theo quyết định 595/BHXH
Bảng kê thông tin Mẫu D01-TS theo quyết định 595/BHXH
Bảng kê thông tin Mẫu D01-TS theo Quyết định 595 của BHXH. Cách lập Mẫu D01-TS Bảng kê thông tin, trách nhiệm lập, thời gian lập và căn cứ lập Mẫu D01-TS.
Tìm chúng tôi trên
Quảng cáo
Phần mềm kê khai thuế htkk 5.1.9
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
Tuyển kế toán
 
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online