Loading...
[X] Đóng lại
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Tư vấn lớp học
HOTLINE: Mr. Nam
0987.026.515
0987 026 515
Đăng ký học
Đang trực tuyến: 20
Tổng truy cập:   88180475
Quảng cáo
KẾ TOÁN THUẾ

Cách viết hóa đơn GTGT chiết khấu thương mại, giảm giá bán

 

Hướng dẫn cách viết hóa đơn Chiết khấu thương mại, cách viết hóa đơn giảm giá hàng bán theo Khoản 2.5 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, chi tiết từng trường hợp như: Chiết khấu từng lần, cuối kỳ, điều chỉnh kỳ sau ...


 

cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại

- Chiết khấu thương mại là khoản chiết khấu mà doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn theo thoả thuận về chiết khấu thương mại đã ghi trên hợp đồng kinh tế hoặc các cam kết mua, bán hàng.

- Khoản chiết khấu thương mại sẽ trừ vào giá trước thuế GTGT.

 

I. Có 3 trường hợp cụ thể như sau:

 

1. Nếu chiết khấu thương mại theo từng lần mua:

- Hàng hoá, dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.

 

VD: Ngày 20/11/2018 Công ty Kế toán Thiên Ưng tổ chức chương trình như sau: Mua máy tính ACER trị giá 10.000.000/1 chiếc (giá chưa có thuế), chiết khấu thương mại ngay 10%.

- Công ty B mua 1 máy tính ACER, theo hợp đồng thì được chiết khấu thương mại ngay 10%. (là 1.000.000)

=> Giá bán chưa thuế là: 10.000.000 – 1.000.000 = 9.000.000.

 

Cách viết hoá đơn chiết khấu thương mại cụ thể như sau:

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

01

Máy tính ACER

chiếc

10

9.000.000

9.000.000

 

 

 

 

 

 

 Cộng tiền hàng:                                                                                       9.000.000

Thuế suất GTGT:   .10 %  , Tiền thuế GTGT:                                           900.000

Tổng cộng tiền thanh toán                                                                      9.900.000

Số tiền viết bằng chữ:.....Chín triệu chín trăm nghìn đồng.

 

2. Nếu chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số:

- Nếu việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hoá, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hoá đã bán được tính điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau.

-> Trường hợp 2 này sẽ có 2 tính huống như sau:
a) Nếu số tiền chiết khấu thương mại Nhỏ hơn số tiền trên hoá đơn cuối cùng -> Sẽ trừ số tiền chiết khấu đó vào hoá đơn cuối cùng
b) Nếu số tiền chiết khấu thương mại Lớn hơn số tiền trên hoá đơn cuối cùng -> Sẽ phải lập 1 hoá đơn điều chỉnh giảm kèm bảng kế các hoá đơn trước đó.

Chi tiết 2 tình huống như sau:


Tình huống 1:

VD: Ngày 20/11/2018 Công ty A ký hợp đồng số 001/A với Công ty B: Nếu mua 10 máy tính ACER trị giá 10.000.000/1 chiếc (giá chưa có thuế) sẽ chiết khấu thương mại 5% = (10tr x 10 chiếc) x 5% = 5.000.000

- Ngày 20/11/2018: Công ty B mua 2 chiếc. (Lần này chưa đủ số lượng nên chưa được chiết khấu, vẫn xuất hoá đơn với giá 10.000.000 như bình thường)

- Ngày 25/11/2018: Công ty B mua 5 chiếc. (Lần này cũng chưa đủ số lượng nên chưa được chiết khấu, vẫn xuất hoá đơn với giá 10.000.000 như bình thường)

- Ngày 30/11/2018: Công ty B mua 3 chiếc (Lần này đã đủ 10 chiếc, như vậy là được chiết khấu thương mại 5%)

=> Vì số tiền chiết khấu thương mại là (5.000.000) Nhỏ hơn số tiền trên hoá đơn lần cuối cùng (30tr) -> Nên khi viết hoá đơn lần cuối cùng này sẽ trừ phần chiết khấu thương mại 5% của toàn bộ hợp đồng.
 

Cách viết hoá đơn chiết khấu thương mại lần cuối cùng như sau:

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

01

Máy tính ACER

chiếc

3

10.000.000

30.000.000

 

(Chiết khấu thương mại 5% theo hợp đồng số 001/A ngày 20/11/2018)

chiếc

10

500.000

5.000.000

 

 

 

 

 

 

 Cộng tiền hàng:                                                                                          25.000.000

Thuế suất GTGT:   .10 %  , Tiền thuế GTGT:                                              2.500.000

Tổng cộng tiền thanh toán                                                                         27.500.000

Số tiền viết bằng chữ: Hai mươi bảy triệu năm trăm nghìn triệu đồng.


Tình huống 2:
- Nếu số tiền chiết khấu thương mại Lớn hơn số tiền trên hoá đơn cuối cùng -> Sẽ phải lập 1 hoá đơn điều chỉnh giảm kèm bảng kế các hoá đơn trước đó => Tình huống này các bạn xử lý như phần 3 bên dưới nhé
 

3. Nếu kết thúc chương trình (kỳ) khuyến mãi mới lập hoá đơn:

 

- Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh.

- Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

 

VD: Ngày 20/11/2018 Công ty A ký hợp đồng số 001/A với Công ty B: Nếu mua 10 máy tính ACER trị giá 10.000.000/1 chiếc (giá chưa có thuế) sẽ chiết khấu thương mại 12% = (10tr x 10 chiếc) x 12% = 12.000.000

- Ngày 20/11/2018: Công ty B mua 4 chiếc. (Lần này chưa đủ số lượng nên chưa được chiết khấu, vẫn xuất hoá đơn với giá 10.000.000 như bình thường)

- Ngày 25/11/2018: Công ty B mua 5 chiếc. (Lần này cũng chưa đủ số lượng nên chưa được chiết khấu, vẫn xuất hoá đơn với giá 10.000.000 như bình thường)

- Ngày 30/11/2018: Công ty B mua 1 chiếc (Lần này đã đủ 10 chiếc, như vậy là được chiết khấu thương mại 12%)

=> Vì số tiền chiết khấu thương mại là (12.000.000) Lớn hơn số tiền trên hoá đơn lần cuối cùng (10tr)
-> Nên 
Công ty A sẽ viết hoá đơn lần cuối cùng ngày 30/11 theo giá chưa chiết khấu là 10tr.
-> Tiếp đó sẽ viết 1 hoá đơn điều chỉnh giảm số tiền, tiền thuế kèm bảng kê các số hoá đơn trước đó.

Cách viết hoá đơn điều chỉnh giảm như sau:

 

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

01

Điều chỉnh giảm số tiền, tiền thuế của các hoá đơn kèm bảng kê .... do chiết khấu thương mại 12% theo hợp đồng số 001/A ngày 20/11/2018)

chiếc

10

1.2000.000

12.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cộng tiền hàng:                                                                                          12.000.000

Thuế suất GTGT:   .10 %  , Tiền thuế GTGT:                                              1.200.000

Tổng cộng tiền thanh toán                                                                          13.200.000

 

II. Cách kê khai và hạch toán các bạn xem chi tiết tại đây:

 

Cách hạch toán chiết khấu thương mại

 

Cách kê khai thuế chiết khấu thương mại

 

 

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế

cách viết hoá đơn chiết khấu thương mại

Chia sẻ:
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
Các tin tức khác
Cách làm tròn số khi viết hóa đơn, sổ sách kế toán
Cách làm tròn số khi viết hóa đơn, sổ sách kế toán
Cách làm tròn số khi viết hóa đơn GTGT điện tử; Quy định về làm tròn số trên hóa đơn GTGT theo nguyên tắc làm tròn số trong kế toán tại Nghị định 174/2016/NĐ-CP.
Cách viết hóa đơn kèm bảng kê có mẫu bảng kê kèm theo
Cách viết hóa đơn kèm bảng kê có mẫu bảng kê kèm theo
Hướng dẫn cách viết hóa đơn kèm theo bảng kê chi tiết và mẫu bảng kê xuất kèm theo hóa đơn GTGT khi bán hàng có nhiều mặt hàng theo Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ tài chính.
Những nội dung bắt buộc trên hóa đơn GTGT và bán hàng
Những nội dung bắt buộc trên hóa đơn GTGT và bán hàng
Những nội dung bắt buộc ghi trên hóa đơn GTGT và hóa đơn bán hàng, các nội dung không bắt buộc trên hóa đơn, những trường hợp không nhất thiết có đầy đủ các nội dung bắt buộc
Cách viết hình thức thanh toán trên hoá đơn GTGT
Cách viết hình thức thanh toán trên hoá đơn GTGT
Hướng dẫn cách viết hình thức thanh toán trên hoá đơn Giá trị gia tăng như: Nếu thanh toán tiền mặt (TM), nếu thanh toán Chuyển khoản (CK), nếu chưa xác định được (TM/CK)
Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng - theo quý. Trường hợp nào phải báo cáo sử dụng hóa đơn theo quý hoặc theo tháng. Thời hạn nộp báo cáo khi chuyển địa điểm kinh doanh.
Nội dung KHÔNG bắt buộc có trên hóa đơn GTGT
Nội dung KHÔNG bắt buộc có trên hóa đơn GTGT
Những nội dung không bắt buộc trên hóa đơn GTGT - bán hàng và những trường hợp hóa đơn không nhất thiết có đầy đủ các nội dung bắt buộc theo Thông tư 39/2014/TT-BTC.
Các loại hóa đơn hiện nay trong Doanh nghiệp
Các loại hóa đơn hiện nay trong Doanh nghiệp
Các loại hóa đơn hiện nay theo Thông tư 39/2014/TT-BTC gồm: Hóa đơn giá trị gia tăng (hóa đơn đỏ, VAT); Hoá đơn bán hàng; Hóa đơn khác: tem; vé; thẻ; phiếu thu tiền bảo hiểm
Xử lý hóa đơn khi chuyển địa điểm Công ty
Xử lý hóa đơn khi chuyển địa điểm Công ty
Hướng dẫn cách xử lý hóa đơn khi thay đổi tên Công ty, thay đổi địa chỉ công ty, chuyển địa điểm kinh doanh đối với những hóa đơn đã đặt in nhưng muốn sử dụng tiếp, mẫu thông báo thay đổi phát hành hóa đơn GTGT.
Tìm chúng tôi trên
Quảng cáo
Phần mềm kê khai thuế htkk 5.1.9
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
Tuyển kế toán
 
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online