Loading...
[X] Đóng lại
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Tư vấn lớp học
HOTLINE: Mr. Nam
0987.026.515
0987 026 515
Đăng ký học
Đang trực tuyến: 62
Tổng truy cập:   86895421
Quảng cáo
KẾ TOÁN THUẾ

Cách xử lý khi viết sai hóa đơn GTGT Các trường hợp

 

Hóa đơn Giá trị gia tăng viết sai xử lý như thế nào? Hướng dẫn cách xử lý khi viết sai hóa đơn GTGT như: Viết sai ngày tháng năm, sai tên công ty, địa chỉ, mã số thuế, sai tên hàng hóa, sai đơn giá, sai thuế suất, sai tiền thuế, sai thành tiền, sai số tiền bằng chữ ... 


 

Theo Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định xử lý đối với hoá đơn đã lập (có các trường hợp như sau):

 

I. Xử lý hóa đơn GTGT viết sai chưa xé khỏi cuống:

 

Lỗi sai: Trường hợp chưa xé khỏi cuống thì dù là sai gì thì cũng đều xử lý như sau các bạn nhé.

 

Cách xử lý:

- Các bạn chỉ cần gạch chéo các liên (Nhớ là phải lưu giữ tại cuống để sau này giải trình với thuế nhé)

- Xuất lại hóa đơn mới là xong.


VD: Ngày 21/12/2018 Kế toán Thiên Ưng xuất hóa đơn cho Công ty A -> Nhưng ngay lúc đó phát hiện hóa đơn bị sai số lượng nhưng chưa xé khỏi cuống -> Chỉ cần gạch chéo 3 liên (Không xé) -> Xuất hóa đơn mới cùng ngày là xong.

 

II. Xử lý hoá đơn viết sai đã xé khỏi cuống

- Trường hợp này sẽ có 2 trường hợp nữa xảy ra đó là: Đã xé nhưng chưa giao cho khách hàng và Đã xé cũng đã giao cho khách hàng -> Xử lý từng trường hợp như sau:
 

1. Hóa đơn viết sai đã xé nhưng chưa giao cho khách hàng:

 

Lỗi sai: Lỗi sai nào các bạn cũng xử lý như sau nhé.

 

Cách xử lý:

- Kẹp liên 2 đã xé vào vị trí cũ vừa xé.

- Gạch chéo các liên của hóa đơn viết sai

- Xuất lại hóa đơn mới là xong.

Chú ý: Trường hợp này xử lý trong cùng 1 ngày nhé, hóa đơn thu hồi và  hóa đơn phải cùng 1 ngày.

VD: Ngày 21/12/2018 Kế toán Thiên Ưng xuất hóa đơn cho Công ty A -> Nhưng ngay lúc đó phát hiện hóa đơn bị sai số tiền đã xé khỏi cuống nhưng chưa giao cho khách hàng.
-> Xử lý: Kẹp liên 2 vừa xé vào chỗ cũ -> Gạch chéo cả 3 liên -> Xuất hóa đơn mới cùng ngày (21/12/2018)

 

2. Hóa đơn viết sai đã xé và đã giao cho khách hàng.

- Trong trường hợp 2 này lại cũng có 2 trường hợp khác đó là: Hóa đơn viết sai đã giao nhưng chưa kê khai và Đã giao đã kê khai. -> Xử lý từng trường hợp như sau:
 

    a. Nếu hóa đơn viết sai đã giao cho khách nhưng chưa kê khai (Chưa bên nào kê khai nhé).


Lỗi sai: Lỗi sai nào các bạn cũng xử lý như sau nhé.
 

Cách xử lý:

- Hai bên lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai.

          + Biên bản thu hồi hóa đơn phải có chữ ký, đóng dấu xác nhận của 2 bên, ghi rõ lý do thu hồi.

Mẫu các bạn có thể tải về tại đây: Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn

- Người bán gạch chéo các liên và phải lưu giữ số hóa đơn đã lập sai đó.

- Xuất lại Hoá đơn mới (đúng)Hai bên dung hóa đơn mới để khai thuế.


VD: Ngày 21/10/2018 Kế toán Thiên Ưng xuất hóa đơn cho Công ty A -> Nhưng đến ngày 2/11/2018 phát hiện hóa đơn bị sai tiền thuế (Chưa kê khai)
-> Xử lý: Lập biên bản thu hồi hóa đơn của ngày 21/10 (Ngày trên biên bản là 2/11) -> Gạch chéo cả 3 liên (kẹp vào vị trí cũ trên quyển hóa đơn) -> Xuất hóa đơn mới vào ngày 2/11.

 

    b. Nếu hóa đơn viết sai đã kê khai (Dù 1 hoặc cả 2 bên đã kê khai)

    - Trường hợp này cũng lại có 2 trường hợp xảy ra là: Sai sót ảnh hưởng đến số tiền, tiền thuế và sai sót không ảnh hưởng đến tiền, tiền thuế.
 

    b.1) Nếu hóa đơn viết sai không ảnh hưởng đến số tiền:

Các lỗi sai như:

- Viết sai ngày tháng, tên công ty, địa chỉ, mã số thuế, sai tên hàng hóa, sai số lượng, sai đơn vị tính, sai dòng số tiền bằng chữ ... (Nói chung là sai không ảnh hưởng đến số tiền và tiền thuế)

 

Cách xử lý:

- Lập biên bản điều chỉnh hoá đơn viết sai.

- Bên bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót:

     + Trên hoá đơn điều chỉnh phải ghi rõ: Nội dung điều chỉnh của hoá đơn số…, ký hiệu…Mẫu hóa đơn điều chỉnh như bên dưới.


VD: Ngày 21/10/2018 Kế toán Thiên Ưng xuất hóa đơn cho Công ty A -> Nhưng đến ngày 2/12/2018 phát hiện hóa đơn bị sai Mã số thuế (Đã kê khai và Tờ khai tháng 10/2018)
-> Xử lý: Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn của ngày 21/10 (Ngày trên biên bản là 2/12) -> Xuất hóa đơn điều chỉnh vào ngày 2/12 như sau:

 

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
                                                                                           Ký hiệu: TU/18P
                                                         Liên 1: Lưu                  Số:  0000895
Ngày 2 tháng 12 năm 2018
 
Đơn vị bán hàng: CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Mã số thuế: 0106208569
Địa chỉ: 181, Đường Xuân Thủy, Q. Cầu giấy, TP. Hà Nội
Điện thoại:..0984.322.539 .Số tài khoản..711A26950578
Họ tên người mua hàng: Đinh mạnh Ninh
Tên đơn vị: Công ty TNHH Hải Nam
Mã số thuế: 0106236368 (Ghi mã số thuế đúng)
Địa chỉ: Số 170, Đường Tây Sơn, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội
Hình thức thanh toán:..CK..........Số tài khoản: ...711A26956789
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính
Số
lượng
Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4x5
01  Điều chỉnh mã số thuế công ty mua hàng 
của hóa đơn số: 0000463, ký hiệu: TU/18P, ngày: 21/10/2018 từ 0106236365 
thành
 0106236368
\ \ \ \
           
           
                                                    Cộng tiền hàng:                                          \
Thuế suất GTGT:    \     %  , Tiền thuế GTGT:                            \
Tổng cộng tiền thanh toán:                                                \
Số tiền viết bằng chữ:                                                \

 

Cách kê khai: Không cần kê khai những hóa đơn điều chỉnh này (Vì không ảnh hưởng gì đến giá trị và tiền thuế) -> Chỉ cần kẹp cùng với hóa đơn cũ và biên bản điều chỉnh để sau này giải trình.

 

Chú ý: Kể từ ngày 1/1/2015 theo khoản 7 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC:

- Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.


Chi tiết xem tại đây: Xử lý hóa đơn viêt sai địa chỉ, mã số thuế

 

    b.2) Nếu hóa đơn viết sai ảnh hưởng đến tiền:

 

Các lỗi sai như:

- Sai đơn giá, thuế suất, tiền thuế, tổng tiền .... (Nói chung là sai ảnh hưởng đến số tiền và tiền thuế)

 

Cách xử lý:

- Lập biên bản điều chỉnh hoá đơn viết sai.

- Người bán Lập hoá đơn điều chỉnh sai sót.

          + Trên hoá đơn điều chỉnh phải ghi rõ (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu…

Chú ý: Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).


VD: Ngày 21/10/2018 Kế toán Thiên Ưng xuất hóa đơn cho Công ty A -> Nhưng đến ngày 2/12/2018 phát hiện hóa đơn bị sai Thuế suất, Số tiền thuế (Đã kê khai và Tờ khai tháng 10/2018)
-> Xử lý: Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn của ngày 21/10 (Ngày trên biên bản là 2/12) -> Xuất hóa đơn điều chỉnh vào ngày 2/12 như sau:

 

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
                                                                                           Ký hiệu: TU/18P
                                                         Liên 1: Lưu                  Số:  0000895
Ngày 2 tháng 12 năm 2018
 
Đơn vị bán hàng: CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Mã số thuế: 0106208569
Địa chỉ: 181, Đường Xuân Thủy, Q. Cầu giấy, TP. Hà Nội
Điện thoại:..0984.322.539 .Số tài khoản..711A26950578
Họ tên người mua hàng: Đinh mạnh Ninh
Tên đơn vị: Công ty TNHH Hải Nam
Mã số thuế: 0106236368
Địa chỉ: Số 170, Đường Tây Sơn, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội
Hình thức thanh toán:..CK..........Số tài khoản: ...711A26956789
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính
Số
lượng
Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4x5
01  Điều chỉnh tăng thuế suất, tiền thuế của hóa đơn số: 0000463, ký hiệu: TU/18P, ngày: 21/10/2018 từ 0% thành 10% \ \ \ \
           
           
                                                    Cộng tiền hàng:                                        \
Thuế suất GTGT:    10    %  , Tiền thuế GTGT:                                    100.000
Tổng cộng tiền thanh toán:                                                                    100.000
Số tiền viết bằng chữ:          Một trăm nghìn đồng chẵn

 

Cách kê khai: Kê khai hoá đơn điều chỉnh đó vào kỳ hiện tại (tháng 12/2018), kê khai như hóa đơn bình thường thôi nhé.

- Bên bán: kê khai vào chỉ tiêu thuế GTGT: 100.000. Cột doanh thu ghi bằng 0

- Bên mua: kê khai vào chỉ tiêu thuế GTGT: 100.000. Cột giá trị hàng mua vào ghi bằng 0.

 

CHÚ Ý: Nếu hóa đơn điều chỉnh giảm:
- Cùng ví dụ như trên nhưng là điều chỉnh số tiền thuế, cách viết hóa đơn và kê khai như sau:

 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính
Số
lượng
Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4x5
01  Điều chỉnh giảm số tiền thuế của hóa đơn số: 0000463, ký hiệu: TU/18P, ngày: 21/10/2018 từ 1.100.000 thành 1.000.000 \ \ \ \
           
           
                                                    Cộng tiền hàng:                                          \
Thuế suất GTGT:      %  , Tiền thuế GTGT:                                      100.000
Tổng cộng tiền thanh toán:                                                                  100.000
Số tiền viết bằng chữ:          Một trăm nghìn đồng chẵn

 

Chú ý: Đối với những hoá đơn điều chỉnh giảm (Tức là phải kê khai giảm số tiền), thì:

- Người bán: Kê khai âm (-) vào Chỉ tiêu “Thuế GTGT” ghi: -100.000. Cột Doanh thu ghi bằng 0

- Người mua: ghi âm (-) vào Chỉ tiêu thuế GTGT ghi: -100.000. Cột giá trị mua vào ghi bằng 0.

- Nếu trong kỳ có nhiều hóa đơn khác thì sau khi kê khai xong các hóa đơn đó, các bạn lấy số tiền thuế đó trừ đi số tiền thuế trên hóa đơn điều chỉnh

Chi tiết xem tại đây: Xử lý hoá đơn viết sai thuế suất và số tiền

-------------------------------------------------------------------------------

 

Ngoài ra các bạn có thể xem thêm cách viết các trường hợp điều chỉnh hóa đơn: Cách viết hóa đơn điều chỉnh

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Công ty kế toán Thiên Ưng xin chúc các bạn thành công. Để hiểu rõ hơn và biết cách xử lý các tình huống liên quan đến hóa đơn GTGT cũng như kê khai thuế, các bạn có thể tham gia: Lớp học thực hành kế toán thuế trên phần mềm HTKK bằng hóa đơn thực tế

-------------------------------------------------------

cách xử lý hoa don GTGT viet sai

Chia sẻ:
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
học phí kế toán thiên ưng
Các tin tức khác
Cách làm tròn số khi viết hóa đơn, sổ sách kế toán
Cách làm tròn số khi viết hóa đơn, sổ sách kế toán
Cách làm tròn số khi viết hóa đơn GTGT điện tử; Quy định về làm tròn số trên hóa đơn GTGT theo nguyên tắc làm tròn số trong kế toán tại Nghị định 174/2016/NĐ-CP.
Cách viết hóa đơn kèm bảng kê có mẫu bảng kê kèm theo
Cách viết hóa đơn kèm bảng kê có mẫu bảng kê kèm theo
Hướng dẫn cách viết hóa đơn kèm theo bảng kê chi tiết và mẫu bảng kê xuất kèm theo hóa đơn GTGT khi bán hàng có nhiều mặt hàng theo Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ tài chính.
Những nội dung bắt buộc trên hóa đơn GTGT và bán hàng
Những nội dung bắt buộc trên hóa đơn GTGT và bán hàng
Những nội dung bắt buộc ghi trên hóa đơn GTGT và hóa đơn bán hàng, các nội dung không bắt buộc trên hóa đơn, những trường hợp không nhất thiết có đầy đủ các nội dung bắt buộc
Cách viết hình thức thanh toán trên hoá đơn GTGT
Cách viết hình thức thanh toán trên hoá đơn GTGT
Hướng dẫn cách viết hình thức thanh toán trên hoá đơn Giá trị gia tăng như: Nếu thanh toán tiền mặt (TM), nếu thanh toán Chuyển khoản (CK), nếu chưa xác định được (TM/CK)
Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng - theo quý. Trường hợp nào phải báo cáo sử dụng hóa đơn theo quý hoặc theo tháng. Thời hạn nộp báo cáo khi chuyển địa điểm kinh doanh.
Nội dung KHÔNG bắt buộc có trên hóa đơn GTGT
Nội dung KHÔNG bắt buộc có trên hóa đơn GTGT
Những nội dung không bắt buộc trên hóa đơn GTGT - bán hàng và những trường hợp hóa đơn không nhất thiết có đầy đủ các nội dung bắt buộc theo Thông tư 39/2014/TT-BTC.
Các loại hóa đơn hiện nay trong Doanh nghiệp
Các loại hóa đơn hiện nay trong Doanh nghiệp
Các loại hóa đơn hiện nay theo Thông tư 39/2014/TT-BTC gồm: Hóa đơn giá trị gia tăng (hóa đơn đỏ, VAT); Hoá đơn bán hàng; Hóa đơn khác: tem; vé; thẻ; phiếu thu tiền bảo hiểm
Xử lý hóa đơn khi chuyển địa điểm Công ty
Xử lý hóa đơn khi chuyển địa điểm Công ty
Hướng dẫn cách xử lý hóa đơn khi thay đổi tên Công ty, thay đổi địa chỉ công ty, chuyển địa điểm kinh doanh đối với những hóa đơn đã đặt in nhưng muốn sử dụng tiếp, mẫu thông báo thay đổi phát hành hóa đơn GTGT.
Tìm chúng tôi trên
Quảng cáo
Phần mềm kê khai thuế htkk 5.1.7
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
Tuyển kế toán
 
Học phí kế toán thiên ưng
Học phí kế toán thiên ưng