Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Quảng cáo
Đang trực tuyến: 61
Tổng truy cập:     20567477

Mẫu Tờ khai lệ phí môn bài theo Nghị định 139 mới nhất năm 2017

 

Mẫu Tờ khai lệ phí môn bài theo Nghị định 139 mới nhất năm 2017. Bãi bỏ Tờ khai thuế môn bài Mẫu 01/MBAI theo Thông tư 156/2013/TT-BTC của  Bộ Tài chính. Có hiệu lực từ ngày 1/1/2017

 

Tờ khai Lệ phí Môn bài theo Nghị định 139 (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2017)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

TỜ KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI

[01] Kỳ tính lệ phí: năm………………

 

[02] Lần đầu

[03] Bổ sung lần thứ

[04] Người nộp lệ phí: .................................................................................

[05] Mã số thuế: .............................................................................................

[06] Địa chỉ: .............................................................................................

[07] Quận/huyện:……………… [08] Tỉnh/Thành phố: ..........................................

[09] Điện thoại:………………… [10] Fax: ………… [11] Email: .................

[12] Đại lý thuế (nếu có): ........................................................................

[13] Mã số thuế: .....................................................................................

[14] Địa chỉ: ...........................................................................

[15] Quận/huyện: ……………………[16] Tỉnh/Thành phố: ............................

[17] Điện thoại: …………… [18] Fax: ……………… [19] Email: .....................

[20] Hợp đồng đại lý thuế số: …………… ngày .........................................

□ [21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Stt

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư, doanh thu

Mức lệ phí môn bài

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Người nộp lệ phí môn bài

…………………………………………

…………………………

[22]

 

 

2

Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương

(Ghi rõ tên, địa chỉ)

…………………………………………

…………………………………………

[23]

 

 

3

Tổng số lệ phí môn bài phải nộp

[24]

 

 

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.

 


NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số:

………, ngày……tháng……năm……
NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có))

 

Tải về tại đây:

Tờ khai lệ phí Môn bài theo Nghị định 139

 

Nếu bạn không tải về được thì có thể làm theo cách sau:

Bước 1: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới

Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail: ketoanthienung@gmail.com (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)

- Ngoài ra, khi có những Luật thuế mới các bạn sẽ gửi vào mail mà các bạn đăng ký

 

Bạn có thể xem thêm: Cách lập tờ khai thuế môn bài

---------------------------------------------------------------------------

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các mẫu biểu khác
Mẫu 08-MST Tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế 2016
Mẫu Phụ lục II-1 Thay thế mẫu 08 – MST theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT
Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu 05/QTT-TNCN
Mẫu 05/KK-TNCN Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
Mẫu 01-7/GTGT Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp
Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 01/GTGT theo TT 26
Tờ khai thuế TNDN theo tỷ lệ tính trên doanh thu Mẫu 04/TNDN
Mẫu 02/TNDN Bảng kê thanh toán tiền điện, nước
học phí học kế toán thiên ưng
 
Học phí học kế toán
Học phí học kế toán