Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Tư vấn lớp học
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Đăng ký học
Đang trực tuyến: 179
Tổng truy cập:   49665067
Quảng cáo
Công ty kế toán thiên ưng tuyển dụng
Mẫu Biểu Kê Khai Thuế

Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên mẫu số 02/TAIN

Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên mẫu số 02/TAIN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)

 

                                                    CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    
                   
     
     TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TÀI NGUYÊN 
 
       [01]  Kỳ tính thuế: Năm ...    
                    [02]  Lần đầu   *              [03]  Bổ sung lần thứ  *  
  [04] Tên người nộp thuế: ....................................................................................................................................................................................................
  [05] Mã số thuế: .................................................................................................................................................................................................................
  [06] Địa chỉ: ............................................................[07] Quận/huyện:........................................[08] Tỉnh/ Thành phố: ..............................................
  [09] Điện thoại: ..................................................... [10] Fax: ...................................................  [11] E-mail: ....................................................................
  [12] Đại lý thuế (nếu có) :.................................................................................................................................................
  [13] Mã số thuế: ...............................................................................................
  [14] Địa chỉ:  ......................................................................................................................................
  [15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/Thành phố: ..................................................................
  [17] Điện thoại: .....................  [18] Fax: .................. [19] Email: ....................................................
  [20] Hợp đồng đại lý thuế, số:....................................... ngày ......................................................

 

                                                   Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam 
                 
STT Tên loại tài nguyên Sản lượng tài nguyên  tính thuế Giá tính thuế đơn vị tài nguyên Thuế suất (%) Mức thuế tài nguyên ấn định  trên 1 đơn vị tài nguyên Thuế tài nguyên phát sinh trong kỳ Thuế tài nguyên dự kiến được miễn giảm trong kỳ Thuế tài nguyên phát sinh phải nộp trong kỳ Thuế tài nguyên đã kê khai trong kỳ Chênh lệch giữa số quyết toán với kê khai
Đơn vị tính Sản lượng
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (4) x (5) x (6)             hoặc (8) = (4) x (7) (9) (10) = (8) - (9) (11) (12) = (10) - (11)
I Tài nguyên khai thác:                    
1 Tài nguyên A                    
2 Tài nguyên B                     
... …..                    
II Tài nguyên thu mua gom:                    
1 Tài nguyên A                    
2 Tài nguyên B                     
... …..                    
III Tổng cộng:                    

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.

 

                   ...., Ngày ......tháng .... ...năm ....
  NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ   NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
  Họ và tên:     ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
  Chứng chỉ hành nghề số: ..............   (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ  và đóng dấu (nếu có))
                   
                   
   Ghi chú: Riêng đối với tài nguyên khai thác được ấn định số thuế tài nguyên phải nộp trên 1 đơn vị sản lượng tài nguyên thì thuế tài nguyên phát sinh trong kỳ tính thuế tại chỉ  tiêu (8)= (4) x (7) 

 

 

Cùng chủ đề:
Chia sẻ:
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
học phí kế toán thiên ưng
Các mẫu biểu khác
Mẫu Tờ khai lệ phí môn bài theo Nghị định 139 mới nhất năm 2017
Mẫu Tờ khai lệ phí môn bài theo Nghị định 139 mới nhất năm 2017
Mẫu tờ khai Lệ phí môn bài mới nhất năm 2017 theo Nghị định 139. Bãi bỏ Mẫu Tờ khai thuế Môn bài 01/MBAI theo Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính
Mẫu 08-MST Tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế 2016
Mẫu 08-MST Tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế 2016
Mẫu 08-MST - Tờ khai điều chỉnh,bổ sung thông tin đăng ký thuế năm 2016 Ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC, có hiệu lực từ ngày 12/8/2016
Mẫu Phụ lục II-1 Thay thế mẫu 08 – MST theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT
Mẫu Phụ lục II-1 theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT Thông báo Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp – Thay thế mẫu 08 – MST, khi mở tài khoản ngân hàng, thay đổi nội dung đăng ký thuế…
Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu 05/QTT-TNCN
Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu 05/QTT-TNCN
Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu 05/QTT-TNCN kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015. Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cho cá nhân
Mẫu 05/KK-TNCN Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
Mẫu 05/KK-TNCN Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân mẫu mẫu 05/KK-TNCN theo Thông tư 92/2015/TT-BTC Dành cho tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công
Mẫu 01-7/GTGT Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp
Mẫu 01-7/GTGT Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp
Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp cho các địa phương nơi có công trình xây dựng, lắp đặt liên tỉnh Mẫu 01-7/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTC
Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 01/GTGT theo TT 26
Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 01/GTGT theo TT 26
Mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng Mẫu số 01/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính)
Tờ khai thuế TNDN theo tỷ lệ tính trên doanh thu Mẫu 04/TNDN
Tờ khai thuế TNDN theo tỷ lệ tính trên doanh thu Mẫu 04/TNDN
Mẫu Tờ khai thuế TNDN Mẫu 04/TNDN dành cho những DN tính thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu Ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC
Tìm chúng tôi trên
Quảng cáo
Phần mềm kê khai thuế htkk 4.3.6
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
Tuyển kế toán
 
Học phí kế toán thiên ưng
Học phí kế toán thiên ưng