Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Tư vấn lớp học
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Đăng ký học
Đang trực tuyến: 134
Tổng truy cập:   51090237
Quảng cáo
Công ty kế toán thiên ưng tuyển dụng
Mẫu Biểu Kê Khai Thuế

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu 05/QTT-TNCN

 

Mẫu 05/QTT-TNCN - Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mới nhất năm 2016 Ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính. Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cho cá nhân.

 

Chú ý: Mẫu 05/QTT-TNCN này thay thế cho mẫu 05/KK-TNCN theo Thông tư 156 (Có hiệu lực từ ngày 30/7/2015)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế

từ tiền lương, tiền công cho cá nhân)

        [01] Kỳ tính thuế: Năm………..

[02] Lần đầu:                        [03] Bổ sung lần thứ:

 

[04] Tên người nộp thuế:…………….…………………….…………….............................

           [05] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

[06] Địa chỉ: ……………..………….......................................................................................

[07] Quận/huyện: ..................... [08] Tỉnh/thành phố: .............................................................

[09] Điện thoại:………………..[10] Fax:..........................[11] Email: .................................

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):…..……………………...........................................................

           [13] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

[14] Địa chỉ: …………………………………………………………………………………...

[15] Quận/huyện: ...................... [16] Tỉnh/thành phố: .............................................................

[17] Điện thoại: ........................  [18] Fax: .................. [19] Email: .........................................

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số: .....................................Ngày:...................................................

I. NGHĨA VỤ KHẤU TRỪ THUẾ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP  

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam (VNĐ)

STT

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Đơn vị tính

Số người/

Số tiền

1

Tổng số người lao động:

[21]

Người

 

Trong đó: Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động

[22]

Người

 

2

Tổng số cá nhân đã khấu trừ thuế [23]=[24]+[25]

[23]

Người

 

2.1

Cá nhân cư trú

[24]

Người

 

2.2

Cá nhân không cư trú

[25]

Người

 

3

Tổng số cá nhân thuộc diện được miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

[26]

Người

 

4

Tổng số cá nhân giảm trừ gia cảnh

[27]

Người

 

5

Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trả cho cá nhân [28]=[29]+[30]

[28]

VNĐ

 

5.1

Cá nhân cư trú

[29]

VNĐ

 

5.2

Cá nhân không cư trú

[30]

VNĐ

 

6

Tổng TNCT trả cho cá nhân thuộc diện phải khấu trừ thuế [31]=[32]+[33]

[31]

VNĐ

 

6.1

Cá nhân cư trú

[32]

VNĐ

 

6.2

Cá nhân không cư trú

[33]

VNĐ

 

7

Tổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đã khấu trừ [34]=[35]+[36]

[34]

VNĐ

 

7.1

Cá nhân cư trú

[35]

VNĐ

 

7.2

Cá nhân không cư trú

[36]

VNĐ

 

8

Tổng số thuế được giảm do làm việc tại khu kinh tế [37]=[38]+[39]

[37]

VNĐ

 

8.1

Cá nhân cư trú

[38]

VNĐ

 

8.2

Cá nhân không cư trú

[39]

VNĐ

 

9

Tổng TNCT từ tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động

[40]

VNĐ

 

10

Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ trên tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động

[41]

VNĐ

 

I

I. NGHĨA VỤ QUYẾT TOÁN THAY CHO CÁ NHÂN

STT

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Đơn vị tính

Số người/

Số tiền

1

Tổng số cá nhân uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thay

[42]

Người

 

2

Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ

[43]

VNĐ

 

3

Tổng số thuế TNCN phải nộp

[44]

VNĐ

 

4

Tổng số thuế TNCN còn phải nộp NSNN

[45]

VNĐ

 

5

Tổng số thuế TNCN đã nộp thừa

[46]

VNĐ

 

 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ……………………..

Chứng chỉ hành nghề số:............

...,ngày ......tháng ….....năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

Tải Mẫu 05/QTT-TNCN về tại đây:

 

 
 

Xem thêm: Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế TNCN

Cùng chủ đề:
Chia sẻ:
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
học phí kế toán thiên ưng
Các mẫu biểu khác
Mẫu Tờ khai lệ phí môn bài theo Nghị định 139 mới nhất năm 2017
Mẫu Tờ khai lệ phí môn bài theo Nghị định 139 mới nhất năm 2017
Mẫu tờ khai Lệ phí môn bài mới nhất năm 2017 theo Nghị định 139. Bãi bỏ Mẫu Tờ khai thuế Môn bài 01/MBAI theo Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính
Mẫu 08-MST Tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế 2016
Mẫu 08-MST Tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế 2016
Mẫu 08-MST - Tờ khai điều chỉnh,bổ sung thông tin đăng ký thuế năm 2016 Ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC, có hiệu lực từ ngày 12/8/2016
Mẫu Phụ lục II-1 Thay thế mẫu 08 – MST theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT
Mẫu Phụ lục II-1 theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT Thông báo Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp – Thay thế mẫu 08 – MST, khi mở tài khoản ngân hàng, thay đổi nội dung đăng ký thuế…
Mẫu 05/KK-TNCN Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
Mẫu 05/KK-TNCN Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân mẫu mẫu 05/KK-TNCN theo Thông tư 92/2015/TT-BTC Dành cho tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công
Mẫu 01-7/GTGT Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp
Mẫu 01-7/GTGT Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp
Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp cho các địa phương nơi có công trình xây dựng, lắp đặt liên tỉnh Mẫu 01-7/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTC
Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 01/GTGT theo TT 26
Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 01/GTGT theo TT 26
Mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng Mẫu số 01/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính)
Tờ khai thuế TNDN theo tỷ lệ tính trên doanh thu Mẫu 04/TNDN
Tờ khai thuế TNDN theo tỷ lệ tính trên doanh thu Mẫu 04/TNDN
Mẫu Tờ khai thuế TNDN Mẫu 04/TNDN dành cho những DN tính thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu Ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC
Mẫu 02/TNDN Bảng kê thanh toán tiền điện, nước
Mẫu 02/TNDN Bảng kê thanh toán tiền điện, nước
Mẫu 02/TNDN theo Thông tư 78/2014/TT-BTC - Bảng kê thanh toán tiền điện nước, được sử dụng khi hóa đơn tiền điện nước mang tên chủ nhà không mang tên công ty
Tìm chúng tôi trên
Quảng cáo
Phần mềm kê khai thuế htkk 4.4.0
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
Tuyển kế toán
 
Học phí kế toán thiên ưng
Học phí kế toán thiên ưng