Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
Đang trực tuyến: 23
Tổng truy cập:     1134623
Mẫu số 08-MST - Tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế
 

TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ Mẫu số: 08-MST (Ban hành kèm theo Thông tư số 156./2013/TT-BTC  ngày 06/11/2013 của  Bộ Tài chính)

 

TỜ KHAI

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

 

Tên đơn vị/cá nhân:

Mã số thuế:

Địa chỉ trụ sở chính:

Đơn vị đăng ký thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:


 

Chỉ tiêu

 (1)

Thông tin đăng ký cũ

(2)

Thông tin đăng ký mới

(3)

I. Điều chỉnh thông tin

Các chỉ tiêu trên Tờ khai đăng ký thuế:

1. Tên chính thức
2. Địa chỉ trụ sở
3. Địa chỉ nhận thông báo thuế
4. Quyết định thành lập
5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
6. Đăng ký xuất nhập khẩu
7. Ngành nghề kinh doanh chính
8. Vốn điều lệ
9. Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh
10. Loại hình kinh tế
11. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh
12. Năm tài chính
13. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan cấp trên trực tiếp)
14. Thông tin về người đại diện theo pháp luật
15. Các loại thuế phải nộp
16. Thông tin về các đơn vị có liên quan
17. Thông tin khác: Ghi rõ họ và tên, và số điện thoại liên lạc của Tổng giám đốc, Giám đốc,... và kế toán trưởng của doanh nghiệp.
18. Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (nếu có)

............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ví dụ:

- Chỉ tiêu 3: Địa chỉ nhận Thông báo thuế

124 Lò Đúc-Hà Nội

235 Nguyễn Thái Học - Hà Nội

Số tài khoản:

01011122334455

Mở tại:............

II. Bổ sung thông tin tài khoản của người nộp thuế:    
 

 

Đơn vị/cá nhân cam đoan những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai./.

Phần dành cho cơ quan thuế ghi: Chương ...     Khoản  ...   

 

......, ngày ....... tháng ..... năm .........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

Hướng dẫn:

            - Cột (1): chỉ tiêu trên mỗi tờ khai đăng ký thuế

            - Cột (2): ghi lại nội dung thông tin đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất

            - Cột (3): ghi chính xác chỉ tiêu muốn thay đổi

 

Tải về: Mẫu tờ khai điều chỉnh bổ sung đăng ký thuế mẫu 08-MST

 

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các mẫu biểu khác
Mẫu công văn giải trình với cơ quan thuế
Tờ khai sử dụng hóa đơn bán lẻ mẫu số 01A/KK-HĐ
Bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh mẫu số 01/KHBS
Mẫu tờ khai thuế môn bài Mẫu số 01/MBAI
Mẫu số 06/GTGT - Mẫu đăng ký phương pháp tính thuế GTGT
Mẫu bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra Mẫu số: 01-1/GTGT
Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra theo phương pháp trực tiếp Mẫu số: 04-1/GTGT
Mẫu tờ khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp Mẫu số 04/GTGT