Loading...
[X] Đóng lại
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Tư vấn lớp học
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Đăng ký học
Đang trực tuyến: 73
Tổng truy cập:   66752492
Quảng cáo
KẾ TOÁN THUẾ

Nhận tiền bồi thường, hỗ trợ có phải xuất hóa đơn?

 

Nhận tiền bồi thường, tiền hỗ trợ, tiền thưởng, tiền khuyến mãi, quảng cáo, bảo hành, sửa chữa có phải xuất hóa đơn? Bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ có phải lập hóa đơn, kê khai thuế? Kế toán Thiên Ưng sẽ giải đáp các vướng mắc trên của các bạn.


 

Theo khoản 1 điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT cụ thể như sau:

 

1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

     - Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

     - Trường hợp bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ, cơ sở bồi thường phải lập hóa đơn và kê khai, tính, nộp thuế GTGT như đối với bán hàng hóa, dịch vụ; cơ sở nhận bồi thường kê khai, khấu trừ theo quy định.

     - Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định.

 

Ví dụ: Doanh nghiệp A nhận được khoản bồi thường thiệt hại do bị hủy hợp đồng từ doanh nghiệp B là 50 triệu đồng thì doanh nghiệp A lập chứng từ thu và không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với khoản tiền trên.

 

Ví dụ: Công ty cổ phần Sữa ABC có chi tiền cho các nhà phân phối (là tổ chức, cá nhân kinh doanh) để thực hiện chương trình khuyến mại (theo quy định của pháp luật về hoạt động xúc tiến thương mại), tiếp thị, trưng bày sản phẩm cho Công ty (nhà phân phối nhận tiền này để thực hiện dịch vụ cho Công ty) thì khi nhận tiền, trường hợp nhà phân phối là người nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ lập hóa đơn GTGT và tính thuế GTGT theo thuế suất 10%, trường hợp nhà phân phối là người nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì sử dụng hóa đơn bán hàng và xác định số thuế phải nộp theo tỷ lệ (%) trên doanh thu theo quy định.

 

Kết luận:


- Nếu nhận TIỀN bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ, (Các khoản tiền mà nhận được không kèm điều kiện), tiền chuyển nhượng quyền phát thì KHÔNG LẬP HÓA ĐƠN mà chỉ cần lập phiếu thu, chi.


- Nếu nhận TIỀN của DN để thực hiện dịch vụ cho DN như: Sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo (Các khoản tiền nhận được kèm điều kiện) thì phải LẬP HÓA ĐƠN và kê khai, nộp thuế.


- Nếu bồi thường bằng HÀNG HÓA, DỊCH VỤ thì LẬP HÓA ĐƠN và kê khai thuế như bán hàng.

 

Chi tiết các bạn có thể xem thêm theo các Công văn sau:


Theo Công văn 4723/TCT-CS ngày 13/10/2017 của Tổng cục Thuế:

quy định khoản tiền hỗ trợ bán hàng


Theo Công văn 65157/CT-TTHT ngày 2/10/2017 của Cục thuế TP. HN:


- Trường hợp Tổng công ty chi tiền cho các khách hàng thương mại (các nhà phân phối) để thực hiện các chương trình khuyến mại (theo quy định của pháp luật về hoạt động xúc tiến thương mại) cho Tổng công ty (nhà phân phối nhận tiền này để thực hiện dịch vụ cho Tổng công ty) thì khi nhận tiền, nhà phân phối phải lập hóa đơn theo quy định (trường hợp nhà phân phối là người nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ lập hóa đơn GTGT và tính thuế GTGT theo thuế suất 10% trường hợp nhà phân phối là người nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì sử dụng hóa đơn bán hàng và xác định số thuế phải nộp theo tỷ lệ (%) trên doanh thu theo quy định.)

- Trường hợp Tổng công ty chi tiền khuyến mại cho các nhà phân phối (
các nhà phân phối không thuộc trường hợp nhận tiền để thực hiện chương trình khuyến mại cho Tổng công ty) và chương trình khuyến mại này theo đúng quy định của pháp luật về hoạt động xúc tiến thương mại thì khi chi tiền, căn cứ vào mục đích chi Tổng công ty lập chứng từ chi tiền theo quy định.

- Các khoản chi khuyến mại theo đúng quy định của pháp luật về hoạt động xúc tiến thương mại nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định và đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC nêu trên thì được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Đối với các hồ sơ, thủ tục để thực hiện chương trình khuyến mại: Đề nghị Tổng công ty liên hệ với Sở công thương nơi tổ chức khuyến mại hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xác định chương trình khuyến mại của Tổng công ty có phù hợp với quy định của pháp luật về thương mại hay không.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Tổng công ty được biết và thực hiện./.


Công văn số 1991/CT-TTHT ngày 15/1/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội

quy định về nhận tiền khuyến mãi


Công văn số 8204/CT-TTHT ngày 24/8/2017 của Cục Thuế TP. HCM

"Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC , khoản tiền hỗ trợ nếu có kèm điều kiện thì phải xuất hóa đơn và tính thuế GTGT.

- Theo đó, trường hợp Công ty có nhận khoản tiền hỗ trợ kinh doanh từ Nhà cung cấp nhưng đổi lại phải cho Nhà cung cấp để vật dụng, vật phẩm và nhân viên tại địa điểm của Công ty để hướng dẫn cách trang trí và thực hiện các chương trình tại địa điểm kinh doanh của Công ty thì khi nhận tiền hỗ trợ phải xuất hóa đơn, tính thuế GTGT với thuế suất 10% và kê khai nộp thuế TNDN."

 

1. Theo Công văn 11560/CT-TTHT ngày 25/12/2014 của Cục thuế TP.HCM:

“Trường hợp Công ty (Parkson) theo trình bày ký hợp đồng mua mỹ phẩm từ Công ty Estee Lauder VN (Estee Lauder) để bán lẻ trực tiếp cho khách hàng mua sắm tại Trung tâm thương mại Parkson. Để hỗ trợ việc kinh doanh của hai bên, Parkson ký hợp đồng chi tiền hỗ trợ cho Estee Lauder để Estee Lauder cung cấp nhân viên bán hàng và nhân viên tư vấn cho Parkson thì khi nhận tiền, Estee Lauder phải lập hóa đơn GTGT xuất giao cho Parkson và tính thuế GTGT theo thuế suất 10%.”

 

2. Theo Công văn 2245/CT-TTHT ngày 16/3/2015 của Cục thuế TP.HCM:

“Trường hợp Công ty theo trình bày ký hợp đồng xử lý bề mặt kết cấu thép với Công ty Cơ Khí và xây dựng Posco E & V Việt Nam (Công ty Posco), khi kết thúc hợp đồng có làm mất một số thanh thép của Công ty Posco, theo thỏa thuận tại hợp đồng Công ty phải bồi thường bằng tiền cho Công ty Posco thì khi nhận khoản tiền bồi thường Công ty Posco lập chứng từ thu không phải lập hóa đơn.

 

3. Theo Công văn số 14216/CT-TTHT ngày 31/12/2015 của Cục Thuế TP. HCM

nhận tiền hỗ trợ có phải xuất hóa đơn

-> Nếu nhận tiền hỗ trợ không kèm điều kiện thì không lập hóa đơn, chỉ cần lập phiếu thu (chi).


Nhận tiền hỗ trợ chi phí tiền lương cho nhân viên bán hàng có phải xuất hoá đơn:

Theo Công văn số 79331/CT-TTHT ngày 8/12/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội:

nhận tiền hỗ trợ chi phí tiền lương nhân viên bán hàng
 

Như vậy: Nếu đảm bảo các yêu cầu trên thì bên chi sẽ được ghi nhận vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN, bên nhận sẽ ghi nhận vào doanh thu, thu nhập khác.

Xem thêm: Xử lý tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế

 

CHÚ Ý: Nếu DN chi tiền hỗ trợ cho cá nhân kinh doanh:

Theo công văn 1164/TCT-TNCN ngày 21/3/2016: V/v chính sách thuế đối với khoản chi trả thu nhập cho cá nhân kinh doanh.

 

"Căn cứ các quy định nêu trên, cá nhân là đại lý bán hàng hóa nếu được Công ty chi trả khoản “hỗ trợ khách hàng đạt doanh số” thì khoản tiền này thuộc diện chịu thuế TNCN 1%.

    Công ty chi trả khoản “hỗ trợ khách hàng đạt doanh số” cho cá nhân thực hiện khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhận theo tờ khai thuế mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính. Công ty ghi cụm từ “Khai thay” vào phần trước cụm từ “Người nộp thuế hoặc Đại diện hợp pháp của người nộp thuế” đồng thời người khai ký tên, đóng dấu của Công ty. Công ty nộp hồ sơ khai thuế thay cho cá nhân tại Chi cục Thuế nơi Công ty đặt trụ sở. Trên hồ sơ tính thuế, Chứng từ thu thuế vẫn thể hiện người nộp thuế là cá nhân kinh doanh."

--------------------------------------------------------------------------------
 

Chúc các bạn làm tốt công việc kế toán của mình!

nhận tiền hỗ trợ bồi thường có phải xuất hóa đơn

Chia sẻ:
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
học phí kế toán thiên ưng
Các tin tức khác
Không phát sinh thuế TNCN có phải nộp tờ khai Thuế TNCN?
Không phát sinh thuế TNCN có phải nộp tờ khai Thuế TNCN?
Không phát sinh thuế TNCN có phải nộp tờ khai tháng/Qúy? Phát sinh khấu trừ thuế TNCN là gì? Không phát sinh lương có phải nộp quyết toán thuế TNCN cuối năm?
Không đăng ký tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư
Không đăng ký tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư
DN phải thông báo tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế khấu trừ thuế GTGT; Bãi bỏ quy định đăng ký tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư.
Lịch nộp các loại tờ khai thuế năm 2021 chi tiết
Lịch nộp các loại tờ khai thuế năm 2021 chi tiết
Quy định về Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2021: Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, thuế môn bài; Thời hạn nộp báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN.
Hạch toàn tiền đặt cọc – nhận tiền đặt cọc
Hạch toàn tiền đặt cọc – nhận tiền đặt cọc
Nhận tiền đặt cọc có phải xuất hóa đơn? Cách hạch toán tiền đặt cọc, hạch toán nhận tiền đặt cọc theo hợp đồng, đặt cọc thuê văn phòng, thuê nhà, đặt cọc trước tiền hàng.
Quy định về hàng biếu tặng cho khách hàng, công nhân viên
Quy định về hàng biếu tặng cho khách hàng, công nhân viên
Xuất hàng quà biếu tặng khách hàng, công nhân viên có phải xuất hóa đơn? Chi phí quà tặng khách hàng, nhân viên có được đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN
Tạm ngừng kinh doanh có phải nộp thuế môn bài, BCTC, Quyết toán thuế
Tạm ngừng kinh doanh có phải nộp thuế môn bài, BCTC, Quyết toán thuế
Tạm ngừng kinh doanh có phải nộp Báo cáo tài chính và có phải quyết toán thuế TNDN, TNCN không? Có phải nộp Lệ phí môn bài, Có phải đóng BHXH? Trường hợp nào thì phải nộp
Thuế GTGT vãng lai có được khấu trừ? Khi nào phải nộp
Thuế GTGT vãng lai có được khấu trừ? Khi nào phải nộp
Thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh có được khấu trừ? Khi nào phải nộp thuế GTGT vãng lai, các trường hợp không phải kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh
Xử lý tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế
Xử lý tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế
Phạt tiền vi phạm hợp đồng có tính vào chi phí? Có xuất hóa đơn không? Cách hạch toán toán tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế, hạch toán tiền bồi thường chi tiết các trường hợp.
Tìm chúng tôi trên
Quảng cáo
Phần mềm kê khai thuế htkk 4.6.2
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
Tuyển kế toán
 
Kế toán thiên ưng tạm nghỉ để phòng chống dịch Covid
Kế toán thiên ưng tạm nghỉ để phòng chống dịch Covid