Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Quảng cáo
Đang trực tuyến: 227
Tổng truy cập:     20658405

Kê khai hóa đơn đầu ra, đầu vào bị bỏ sót

 

Tình trạng quên không kê khai, bỏ sót hóa đơn đầu ra, đầu vào là chuyện thường gặp tại DN. Bài viết này Kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách kê khai hóa đơn đầu vào, đầu ra bỏ sót.

 

Theo Khoản 8 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC:

 “Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

- Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”

 

Theo điều 8 Thông tư 219/2013/TT-BTC: Hướng dẫn thời điểm xác định thuế GTGT:

“1. Đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

2. Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền....”

 

Theo Tiết a, Khoản 5, Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC:

 “Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng tính thuế theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ phải tính và nộp thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra.”

 

Chi tiết hơn các bạn có thể xem tại Công văn 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 của Tổng cục thuế, cụ thể như sau:

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp người nộp thuế phát hiện hóa đơn, chứng từ của các kỳ trước bị bỏ sót chưa kê khai thì thực hiện kê khai, khấu trừ bổ sung như sau:

 

1. Kê khai hóa đơn đầu vào bỏ sót:

- Thời điểm phát hiện hóa đơn bỏ sót kỳ nào thì kê khai, khấu trừ bổ sung tại kỳ tính thuế phát hiện hóa đơn bỏ sót nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định, kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

 

Ví dụ: Ngày 11/12/2015 Công ty kế toán Thiên Ưng phát hiện bỏ sót 1 hóa đơn ngày 1/8/2014 chưa kê khai, số tiền là: 10.000.000 tiền thuế GTGT là: 1.000.000

-> Thì Công ty kê khai vào “Mục I - Hàng hóa, dịch vụ mua vào trong kỳ” trên tờ khai 01/GTGT của tháng 11/2015 (Vì hạn nộp tờ khai tháng 11/2015 là ngày 20/12/2015) nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế.

 

Cụ thể: Kê khai vào chỉ tiêu 23, 24, 25 của tờ khai 11/GTGT của tháng 11/2015 như sau:

Kê khai vào chỉ tiêu 23: 10.000.000

Chỉ tiêu: 24, 25: 1.000.000

Chi tiết như hình dưới:

kê khai hóa đơn đầu vào bỏ sót

cách kê khai hóa đơn đầu vào bỏ sót

 

Lưu ý:
Những hóa đơn đầu vào kê khai sau khi được hoàn thuế GTGT thì sẽ không được khấu trừ.

VD: Năm 2014 bỏ sót 2 tờ hóa đơn đầu vào. Ngày 11/3/2015 thì có quyết định được hoàn thuế GTGT (từ tháng 2/2014 - 12/2014). 
Như vậy: Nếu các bạn kê khai những hóa đơn đầu vào đó sau quý 1/2015 thì sẽ không được khấu trừ (Vì làm thủ tục hoàn thuế trước khi kê khai, các bạn phải kê khai trước khi làm thủ tục hoàn thuế thì sẽ được khấu trừ).

(Theo Công văn 5004/TCT-KK ngày 26/11/2015 của Tổng cục thuế gửi Cục thuế Tỉnh Hòa Bình).
 

2. Kê khai hóa đơn đầu ra bỏ sót:

- Hóa đơn đầu ra xuất bán phát sinh kỳ nào thì thực hiện khai bổ sung, điều chỉnh kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn đó theo quy định.

 

Ví dụ: Ngày 28/11/2015 Công ty kế toán Thiên Ưng phát hiện 1 hóa đơn GTGT đầu ra ngày 05/10/2015 chưa kê khai. số tiền là: 10.000.000 tiền thuế GTGT là: 1.000.000

-> Thì Công ty phải kê khai bổ sung, điều chỉnh lại thuế GTGT của tháng 10/2015.

 

Bước 1: Vào tờ khai tháng 10/2015 -> Chọn “Tờ khai bổ sung” -> Lần 1 (Vì là lần đầu)

kê khai hóa đơn đầu ra bỏ sót

 

Bước 2: Bổ sung lại chỉ tiêu 32, 33 (Vì mặt hàng thuế suất 10%)

Cụ thể: Lấy số tiền hiện tại đang có trên chỉ tiêu 23 (+) cộng thêm vào đó 10.000.000. Lấy số tiền thuế hiện có trên chỉ tiêu 24 (+) cộng thêm 1.000.000 tiền thuế.

cách kê khai hóa đơn đầu ra bỏ sót

Nhập xong thì ấn:Tổng hợp KHBS”

 

Bước 3: Các bạn Tích chọn sang Phụ lục “KHBS” để xử lý số liệu sau khi khai bổ sung.

hóa đơn đầu ra bị bỏ sót

 

Các bạn chỉ cần quan tâm đến 2 chỉ tiêu 40 và 43 bên “giải trình khai bổ sung, điều chỉnh”, cụ thể như sau:

hướng dẫn kê khai hóa đơn bỏ sót

 

1. Nếu [40] > 0: Số tiền không nằm trong ngoặc () (Tức là tăng số tiền thuế phải nộp)

Xử lý: Đi nộp số tiền thuế đó và tiền phạt chậm nộp tiền thuế (Phần mềm đã tự tính số ngày chậm nộp và số tiền phạt ở dưới phần B trên Bản giải trình)

Nếu bạn chưa biết cách tính có thể xem thêm: Mức phạt chậm nộp tiền thuế GTGT

 

2. Nếu [40] < 0: Số tiền nằm trong ngoặc (), (Làm giảm tiền thuế phải nộp):

Xử lý: Các bạn tự theo dõi bên ngoài và bù trừ với số tiền thuế phải nộp của các kỳ tiếp theo hoặc được hoàn thuế.

Lưu ý: Không được nhập vào Chỉ tiêu [38] của kỳ hiện tại.

 

3. Nếu [43] > 0: Số tiền không nằm trong ngoặc () (Tăng số thuế GTGT được khấu trừ):

Xử lý: Nhập số tiền thuế đó vào Chỉ tiêu [38] của kỳ hiện tại.

 

Cùng với ví dụ bên trên, sau khi điều chỉnh xong thì xuất hiện chỉ tiêu 43: 1.000.000 (không nằm trong ngoặc -> lớn hơn 0 )

Cách xử lý: Nhập số tiền 1.000.000 đó vào Chỉ tiêu [38] của tờ khai thuế GTGT tháng 11/2015. (kỳ hiện tại)

 

4. Nếu [43] < 0:Số tiền nằm trong ngoặc (),(Giảm số thuế GTGT được khấu trừ):

Xử lý: Nhập số tiền thuế đó vào Chỉ tiêu [37] của tờ khai thuế GTGT của kỳ hiện tại.

 

Cùng với ví dụ bên trên, sau khi điều chỉnh xong thì xuất hiện chỉ tiêu 43: (1.000.000) (Nằm trong ngoặc -> nhỏ hơn 0 )

Cách xử lý: Nhập số tiền 1.000.000 đó vào Chỉ tiêu [37] của tờ khai thuế GTGT tháng 11/2015. (kỳ hiện tại)

 

Chi tiết về cách kê khai điều chỉnh, bổ sung, các bạn xem tại đây nhé: Cách kê khai điểu chỉnh bổ sung thuế GTGT

 

Kế toán Thiên Ưng xin chúc các bạn thành công!

 

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các tin tức khác
Tiêu chuẩn, điều kiện để bổ nhiệm kế toán trưởng tại Công ty
Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2017 mới nhất
Xử lý tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế
Có được bán hàng thấp hơn giá vốn không?
Không phát sinh thuế TNCN có phải nộp tờ khai tháng, quý không
Thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh, thay đổi tên công ty
Sự khác nhau giữa hóa đơn bán hàng và hóa đơn GTGT
Thuế suất thuế GTGT, TNDN đối với Doanh nghiệp phần mềm
Cách chuyển lỗ trên Tờ khai Quyết toán thuế 03/TNDN
Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2016 mới nhất
Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/QTT-TNCN
Bảng Hệ thống Tài khoản kế toán theo Thông tư 133
Hướng dẫn cách đăng ký Mã số thuế cá nhân cho nhân viên
Cách xây dựng thang bảng lương năm 2017 mới nhất
Mức lương tối thiểu vùng năm 2017 theo Nghị định 153
Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2017 mới nhất
Bảng hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200
Các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN
Tỷ lệ trích các khoản theo lương BHXH, BHYT, BHTN, KPCD năm 2017
Mẫu quy chế tiền lương tiền thưởng, phụ cấp cho người lao động
Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2017
Cách kiểm tra sổ sách kế toán, báo cáo trước khi lập BCTC
Quy định về tỷ lệ đóng BHXH – BHYT – BHTN năm 2017
Mức phạt nộp chậm tờ khai khai thuế GTGT, TNCN, TNDN
Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT
Thủ tục đăng ký tham gia BHXH – BHYT – BHTN lần đầu 2017
Hướng dẫn kê khai thuế môn bài năm 2017
Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017
Mẫu hệ thống thang bảng lương năm 2017 mới nhất
Hướng dẫn cách kê khai thuế TNCN theo quý và theo tháng
Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2017
Cách kê khai thuế GTGT theo quý và theo tháng
Cách xử lý khi viết sai hóa đơn GTGT (Các trường hợp)
Hướng dẫn cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Mẫu BC26-A trên HTKK
Tìm chúng tôi trên facebook
Quảng cáo
Phần mềm htkk 3.4.1
phần mềm đăng ký mst cá nhân 3.3.0
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
học phí học kế toán thiên ưng
 
Học phí học kế toán
Học phí học kế toán