Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Tư vấn lớp học
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Đăng ký học
Đang trực tuyến: 152
Tổng truy cập:   42716673
Quảng cáo
Mẫu Biểu Kê Khai Thuế

Tờ khai sử dụng hóa đơn bán lẻ mẫu số 01A/KK-HĐ

 

Tờ khai sử dụng hóa đơn bán lẻ mẫu số 01A/KK-HĐ  (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)                         

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN, THUẾ GIA TRỊ GIA TĂNG

(Dành cho cá nhân kinh doanh lưu động; hộ nộp thuế khoán và cá nhân không kinh doanh được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ )

[01] Kỳ tính thuế: Ngày ….. tháng …. năm……

[02] Lần đầu:                                      [03] Bổ sung lần thứ:

[04] Tên người nộp thuế:…………………..……………………...........................

[05] Mã số thuế:

[06] Địa chỉ: ……………………………………...............................................................

[07] Quận/huyện: ..................... [08] Tỉnh/thành phố: ......................................................

[09] Điện thoại:……………..[10] Fax:..........................[11] Email: ..............................

[12] Ngành nghề kinh doanh:…………………………………………………………..

[13] Tên đại lý thuế (nếu có):…..…………………….....................................................

[14] Mã số thuế:

[15] Địa chỉ: …………………………………………………………………………….

[16] Quận/huyện: ...................... [17] Tỉnh/thành phố: ......................................................

[18] Điện thoại: ........................  [19] Fax: .................. [20] Email: ..................................

[21] Hợp đồng đại lý thuế: Số: .....................................Ngày:...........................................

 

A.   Phần khai của người nộp thuế

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Số tiền

I.

Cá nhân kinh doanh lưu động (buôn chuyến)

1

Tổng doanh thu phát sinh

[22]

 

2

Thu nhập chịu thuế TNCN làm căn cứ tính giảm thuế

[23]

 

II

Hộ nộp thuế khoán và cá nhân không kinh doanh sử dụng hoá đơn lẻ

1

Tổng doanh thu phát sinh trên hoá đơn

[24]

 

2

Thu nhập chịu thuế TNCN làm căn cứ tính giảm thuế

[25]

 

 

 

B.     Phần tính của cơ quan thuế

STT

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Số tiền

I.

Cá nhân kinh doanh lưu động (buôn chuyến)

1

Tỷ lệ thuế GTGT ấn định trên doanh thu

[26]

 

2

Thuế GTGT phải nộp [27]=[22]*[26]

[27]

 

3

Tỷ lệ thu nhập chịu thuế TNCN ấn định

[28]

 

4

Tổng thu nhập chịu thuế TNCN  [29]=[22]*[28]

[29]

 

5

Thuế TNCN phải nộp

[30]

 

6

Thuế TNCN được giảm

[31]

 

7

Thuế TNCN còn phải nộp  [32]=[30]-[31]

[32]

 

II

Hộ nộp thuế khoán và cá nhân không kinh doanh sử dụng hoá đơn lẻ

1

Tỷ lệ thuế GTGT ấn định trên doanh thu

[33]

 

2

Thuế GTGT phải nộp  [34]=[24]*[33]

[34]

 

3

Tỷ lệ thu nhập chịu thuế TNCN ấn định

[35]

 

4

Tổng thu nhập chịu thuế TNCN  [36]=[24]*[35]

[36]

 

5

Thuế TNCN phải nộp

[37]

 

6

Thuế TNCN được giảm

[38]

 

7

Thuế TNCN còn phải nộp  [39]=[37]-[38]

[39]

 

(TNCN: Thu nhập cá nhân; GTGT: Giá trị gia tăng)

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

 

  …,ngày ......tháng ….....năm …....
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
Họ và tên: ………………… ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Chứng chỉ hành nghề số:...... Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu(nếu có)

 

 

 

Cùng chủ đề:
Chia sẻ:
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
học phí kế toán thiên ưng
Các mẫu biểu khác
Mẫu Tờ khai lệ phí môn bài theo Nghị định 139 mới nhất năm 2017
Mẫu Tờ khai lệ phí môn bài theo Nghị định 139 mới nhất năm 2017
Mẫu tờ khai Lệ phí môn bài mới nhất năm 2017 theo Nghị định 139. Bãi bỏ Mẫu Tờ khai thuế Môn bài 01/MBAI theo Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính
Mẫu 08-MST Tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế 2016
Mẫu 08-MST Tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế 2016
Mẫu 08-MST - Tờ khai điều chỉnh,bổ sung thông tin đăng ký thuế năm 2016 Ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC, có hiệu lực từ ngày 12/8/2016
Mẫu Phụ lục II-1 Thay thế mẫu 08 – MST theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT
Mẫu Phụ lục II-1 theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT Thông báo Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp – Thay thế mẫu 08 – MST, khi mở tài khoản ngân hàng, thay đổi nội dung đăng ký thuế…
Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu 05/QTT-TNCN
Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu 05/QTT-TNCN
Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu 05/QTT-TNCN kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015. Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cho cá nhân
Mẫu 05/KK-TNCN Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
Mẫu 05/KK-TNCN Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân mẫu mẫu 05/KK-TNCN theo Thông tư 92/2015/TT-BTC Dành cho tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công
Mẫu 01-7/GTGT Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp
Mẫu 01-7/GTGT Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp
Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp cho các địa phương nơi có công trình xây dựng, lắp đặt liên tỉnh Mẫu 01-7/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTC
Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 01/GTGT theo TT 26
Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 01/GTGT theo TT 26
Mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng Mẫu số 01/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính)
Tờ khai thuế TNDN theo tỷ lệ tính trên doanh thu Mẫu 04/TNDN
Tờ khai thuế TNDN theo tỷ lệ tính trên doanh thu Mẫu 04/TNDN
Mẫu Tờ khai thuế TNDN Mẫu 04/TNDN dành cho những DN tính thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu Ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC
Tìm chúng tôi trên
Quảng cáo
Phần mềm kê khai thuế htkk 4.1.8
phần mềm đăng ký mst cá nhân 3.3.2
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
Tuyển kế toán
 
Học phí kế toán thiên ưng
Học phí kế toán thiên ưng