Loading...
[X] Đóng lại
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Tư vấn lớp học
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Đăng ký học
Đang trực tuyến: 152
Tổng truy cập:   66752853
Quảng cáo
Mẫu Biểu Kê Khai Thuế

Tờ khai sử dụng hóa đơn bán lẻ mẫu số 01A/KK-HĐ

 

Tờ khai sử dụng hóa đơn bán lẻ mẫu số 01A/KK-HĐ  (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)                         

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN, THUẾ GIA TRỊ GIA TĂNG

(Dành cho cá nhân kinh doanh lưu động; hộ nộp thuế khoán và cá nhân không kinh doanh được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ )

[01] Kỳ tính thuế: Ngày ….. tháng …. năm……

[02] Lần đầu:                                      [03] Bổ sung lần thứ:

[04] Tên người nộp thuế:…………………..……………………...........................

[05] Mã số thuế:

[06] Địa chỉ: ……………………………………...............................................................

[07] Quận/huyện: ..................... [08] Tỉnh/thành phố: ......................................................

[09] Điện thoại:……………..[10] Fax:..........................[11] Email: ..............................

[12] Ngành nghề kinh doanh:…………………………………………………………..

[13] Tên đại lý thuế (nếu có):…..…………………….....................................................

[14] Mã số thuế:

[15] Địa chỉ: …………………………………………………………………………….

[16] Quận/huyện: ...................... [17] Tỉnh/thành phố: ......................................................

[18] Điện thoại: ........................  [19] Fax: .................. [20] Email: ..................................

[21] Hợp đồng đại lý thuế: Số: .....................................Ngày:...........................................

 

A.   Phần khai của người nộp thuế

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Số tiền

I.

Cá nhân kinh doanh lưu động (buôn chuyến)

1

Tổng doanh thu phát sinh

[22]

 

2

Thu nhập chịu thuế TNCN làm căn cứ tính giảm thuế

[23]

 

II

Hộ nộp thuế khoán và cá nhân không kinh doanh sử dụng hoá đơn lẻ

1

Tổng doanh thu phát sinh trên hoá đơn

[24]

 

2

Thu nhập chịu thuế TNCN làm căn cứ tính giảm thuế

[25]

 

 

 

B.     Phần tính của cơ quan thuế

STT

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Số tiền

I.

Cá nhân kinh doanh lưu động (buôn chuyến)

1

Tỷ lệ thuế GTGT ấn định trên doanh thu

[26]

 

2

Thuế GTGT phải nộp [27]=[22]*[26]

[27]

 

3

Tỷ lệ thu nhập chịu thuế TNCN ấn định

[28]

 

4

Tổng thu nhập chịu thuế TNCN  [29]=[22]*[28]

[29]

 

5

Thuế TNCN phải nộp

[30]

 

6

Thuế TNCN được giảm

[31]

 

7

Thuế TNCN còn phải nộp  [32]=[30]-[31]

[32]

 

II

Hộ nộp thuế khoán và cá nhân không kinh doanh sử dụng hoá đơn lẻ

1

Tỷ lệ thuế GTGT ấn định trên doanh thu

[33]

 

2

Thuế GTGT phải nộp  [34]=[24]*[33]

[34]

 

3

Tỷ lệ thu nhập chịu thuế TNCN ấn định

[35]

 

4

Tổng thu nhập chịu thuế TNCN  [36]=[24]*[35]

[36]

 

5

Thuế TNCN phải nộp

[37]

 

6

Thuế TNCN được giảm

[38]

 

7

Thuế TNCN còn phải nộp  [39]=[37]-[38]

[39]

 

(TNCN: Thu nhập cá nhân; GTGT: Giá trị gia tăng)

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

 

  …,ngày ......tháng ….....năm …....
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
Họ và tên: ………………… ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Chứng chỉ hành nghề số:...... Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu(nếu có)

 

 

 

Cùng chủ đề:
Chia sẻ:
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
học phí kế toán thiên ưng
Các mẫu biểu khác
Mẫu 20/TXN-TNCN Thư xác nhận thu nhập mới nhất
Mẫu 20/TXN-TNCN Thư xác nhận thu nhập mới nhất
Mẫu thư xác nhận thu nhập mới nhất năm 2021 - Mẫu 20/TXN-TNCN theo Thông tư 156; Thư xác nhận thu nhập năm để quyết toán thuế TNCN trong 1 số trường hợp.
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Phụ lục ii-1
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Phụ lục ii-1
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Mẫu Phụ lục ii-1 Thông tư 02/2019/TT- BKHĐT; Mẫu phụ lục ii-1 đăng ký tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư.
Mẫu công văn giải trình với cơ quan thuế
Mẫu công văn giải trình với cơ quan thuế
Mẫu công văn giải trình thuế như: Mẫu công văn giải trình chậm nộp tờ khai thuế; Mẫu công văn xin hủy tờ khai thuế; Mẫu công văn trả lời Công văn của Cơ quan thuế.
Mẫu Tờ khai lệ phí môn bài năm 2021 mới nhất theo Nghị định 139
Mẫu Tờ khai lệ phí môn bài năm 2021 mới nhất theo Nghị định 139
Mẫu Tờ khai thuế môn bài mới nhất 2021 là Tờ khai lệ phí môn bài theo Nghị định 139 áp dụng cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh, chi nhánh.
Mẫu 23/ĐK-TCT thông báo tạm ngừng kinh doanh mới nhất
Mẫu 23/ĐK-TCT thông báo tạm ngừng kinh doanh mới nhất
Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh mới nhất: Mẫu 23/ĐK-TCT theo Thông tư 105/2020/TT-BTC Thông báo tạm ngừng kinh doanh gửi cơ quan thuế.
Mẫu 08-MST theo Thông tư 105/2020/TT-BTC mới nhất
Mẫu 08-MST theo Thông tư 105/2020/TT-BTC mới nhất
tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-mst tờ khai điều chỉnh bổ sung đăng ký thuế Mẫu 08-MST thuế
Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu 05/QTT-TNCN
Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu 05/QTT-TNCN
Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu 05/QTT-TNCN kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015. Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cho cá nhân
Mẫu 05/KK-TNCN Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
Mẫu 05/KK-TNCN Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân mẫu mẫu 05/KK-TNCN theo Thông tư 92/2015/TT-BTC Dành cho tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công
Tìm chúng tôi trên
Quảng cáo
Phần mềm kê khai thuế htkk 4.6.2
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
Tuyển kế toán
 
Kế toán thiên ưng tạm nghỉ để phòng chống dịch Covid
Kế toán thiên ưng tạm nghỉ để phòng chống dịch Covid