Loading...
[X] Đóng lại
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Tư vấn lớp học
HOTLINE: Mr. Nam
0987.026.515
0987 026 515
Đăng ký học
Đang trực tuyến: 33
Tổng truy cập:   88180630
Quảng cáo
KẾ TOÁN THUẾ

Không đăng ký tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư


Doanh nghiệp phải đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế khấu trừ thuế GTGT; Không phải đăng ký tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư từ ngày 01/05/2021.đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế
 

Kế toán Thiên Ưng xin cập nhật những quy định về việc đăng ký tài khoản ngân hàng như sau:


-------------------------------------------------------------------

1. Đăng ký tài khoản ngân hàng với Sở kế hoạch đầu tư hay Cơ quan thuế?
 
Quy định áp dụng
trước ngày 01/5/2021:
 
- Khi DN
mở tài khoản ngân hàng hoặc thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng => Tức là thay đổi thông tin đăng ký thuế => Như vậy DN sẽ phải làm Mẫu Phụ lục II-1 Thông báo Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT để nộp cho Sở kế hoạch đầu tư (Phòng đăng ký Kinh doanh).

- Và trên Mẫu Phụ lục II-1 Thông báo Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đó có mục “Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế” => Trong mục này có mục “Thông tin về Tài khoản ngân hàng

Mẫu Phụ lục II-1 theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT như sau:
THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) (chỉ kê khai trong trường hợp Giám đốc (Tổng giám đốc) không phải người đại diện theo pháp luật):
Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc):                     
Điện thoại:                         
2 Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có):
Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán:                     
Điện thoại:                         
3 Địa chỉ nhận thông báo thuế:
Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:                   
Xã/Phường/Thị trấn:                     
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:                        
Tỉnh/Thành phố:                             
Điện thoại: ……………Fax (nếu có):                               
Email (nếu có):                 
4 Ngày bắt đầu hoạt động3: …../…../……..
5 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):
Hạch toán độc lập                □
Hạch toán phụ thuộc            □
6 Năm tài chính:
Áp dụng từ ngày ........../............. đến ngày ............./.............
(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)
7 Tổng số lao động:            
8 Có hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M không?
□ Có                                                                  □ Không
9 Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp):
Khấu trừ              □
Trực tiếp trên GTGT        □
Trực tiếp trên doanh số                 □
Không phải nộp thuế GTGT         □
10 Thông tin về Tài khoản ngân hàng:
Tên ngân hàng Số tài khoản ngân hàng
............................. .............
.......................... ..............
 
(Căn cứ theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT và Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT)
------------------------------------------------------------------
 
Quy định áp dụng từ ngày 01/5/2021 trở đi:
 
- Thì Mẫu Phụ lục II-1 Thông báo Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT nêu trên
đã bị thay thế bằng => Mẫu Phụ lục II-1 Thông báo Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT
 
- Và trên Mẫu Phụ lục II-1 mới này -> Thì mục “Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế” => Đã không còn mục “Thông tin về Tài khoản ngân hàng”.


Như vậy: Khi mở tài khoản ngân hàng hoặc thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng => Thì Doanh nghiệp không phải đăng ký tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư nữa. (Vì không còn mục “Thông tin tài khoản ngân hàng để thông báo nữa)

Mẫu Phụ lục II-1 theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT:
THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
1 Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có):
Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc:..........................
Điện thoại:......................................................................
2 Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có):
Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán:.................
Điện thoại:....................................................................
3 Địa chỉ nhận thông báo thuế:
Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:.................................
Xã/Phường/Thị trấn:.......................................................
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:.......................
Tỉnh/Thành phố:........................................................
Điện thoại (nếu có):.................. Fax (nếu có):.............
Email (nếu có):..................................................
4 Ngày bắt đầu hoạt động:...../...../.......
5 Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch toán độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất”):
Hạch toán độc lập                     Có báo cáo tài chính hợp nhất
Hạch toán phụ thuộc
6 Năm tài chính:
Áp dụng từ ngày........./........ đến ngày......../.........
(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)
7 Tổng số lao động:......................................................................
8 Có hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M không?
Có                                                               Không
(Căn cứ theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT)

 -----------------------------------------------------------
 
Vậy đăng ký tài khoản ngân hàng với Cơ quan thuế hay cơ quan nào?

- Tính đến thời điểm hiện tại thì chưa có thông báo hay văn bản quy định cụ thể về việc đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế như nào.
  -> Nhưng có một số Chi cục Thuế hướng dẫn: "Doanh nghiệp thông báo tài khoản ngân hàng mới trên ETAX
giống như đăng ký nộp thuế điện tử - đủ 2 bước".
  "Cách Đăng ký nộp thuế điện tử" các bạn xem thêm tại đây nhé:
Hướng dẫn đăng ký nộp thuế điện tử.

  -> Có Chi cục Thuế lại yêu cầu phải nộp Mẫu 08/MST tại bộ phận 1 cửa (thời hạn là 10 ngày). Có Chi cục Thuế thì lại không nhận Mẫu 08/MST (không yêu cầu phải nộp).

=> Khi nào có thông báo, văn bản hướng dẫn cụ thể của các Cơ quan chức năng, Kế toán Thiên Ưng sẽ chia sẻ trên bài viết này nhé.-------------------------------------------------------------------
 
2. Tài khoản ngân hàng không đăng ký có được khấu trừ thuế GTGT?
 
Quy định áp dụng
trước ngày 15/12/2016:

"Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán (tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế) mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, ủy nhiệm chi hoặc lệnh chi, ủy nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán nếu tài khoản này đã được đăng ký giao dịch với cơ quan thuế)."
(Căn cứ theo khoản 3 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC)
----------------------------------------------------------------------------
 
Quy định áp dụng từ ngày 15/12/2016 trở đi:
 
“Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền
từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, uỷ nhiệm chi hoặc lệnh chi, uỷ nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán).”
(Căn cứ theo Điều 1 Thông tư 173/2016/TT-BTC)

=> Như vậy đã bỏ đoạn: (tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế).

Kết luận: Tài khoản Ngân hàng không đăng ký với Sở kế hoạch đầu tư hoặc Cơ quan thuế thì DN vẫn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Lưu ý:
- Những hóa đơn có giá trị từ 20tr trở lên thì bắt buộc phải Chuyển khoản thì mới được khấu trừ thuế GTGT và đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN nhé.

- Quy định trên là
quy định điều kiện để DN được khấu trừ thuế GTGT đầu vào nhé. (Tức là TK ngân hàng chưa đăng ký với Cơ quan thuế hoặc Sở kế hoạch đầu tư, nhưng DN bạn có phát sinh giao dịch qua đó thì thì vẫn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào).
    => Còn việc khi DN mở thêm tài khoản ngân hàng hoặc thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng =>
Có phải đăng ký (thông báo) Tài khoản ngân hàng với cơ quan chức năng hay không thì các bạn thực hiện như trên phần 1 bài viết nhé.Xem thêm: Theo Công văn 3017/TCT-KK ngày 27/7/2015 của Tổng cục thuế:
 
- Trường hợp Người nộp thuế sử dụng tài khoản ngân hàng
đã đăng ký với Cơ quan thuế, đã thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ cho nhà cung cấp theo hình thức không dùng tiền mặt và đáp ứng được các điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) thì được kê khai, khấu trừ hoàn thuế GTGT theo đúng quy định của pháp luật.

- Trường hợp Người nộp thuế sử dụng tài khoản ngân hàng (
không thực hiện thông báo thông tin tài khoản ngân hàng cho Cơ quan thuế theo quy định tại Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ và Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính) để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ từ Nhà cung cấp trong nước thì Người nộp thuế bị xử phạt vi phạm pháp luật về đăng ký thuế liên quan đến thông tin tài khoản ngân hàng, đồng thời:

  + Nếu Nhà cung cấp không thực hiện thông báo thông tin tài khoản ngân hàng của Nhà cung cấp cho cơ quan Thuế quản lý trực tiếp Nhà cung cấp theo quy định tại Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ và Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính thì:
        Nhà cung cấp bị xử phạt vi phạm pháp luật về đăng ký thuế liên quan đến thông tin tài khoản ngân hàng;
        Người nộp thuế
không được xét khấu trừ, hoàn số thuế GTGT đầu vào có liên quan và không được hạch toán chi phí được trừ để tính thuế TNDN.


  + Nếu Nhà cung cấp đã thực hiện thông báo thông tin tài khoản ngân hàng của Nhà cung cấp cho cơ quan Thuế quản lý trực tiếp Nhà cung cấp theo quy định tại Nghị định số 83/2013/NĐ-CP và Thông tư số 156/2013/TT-BTC nhưng quá thời hạn quy định, hoặc Người nộp thuế đã thông báo bổ sung thông tin tài khoản ngân hàng của Người nộp thuế cho Cơ quan thuế trước khi Cơ quan thuế công bố quyết định thanh tra, kiểm tra tại trụ sở Người nộp thuế thì Cơ quan thuế phối hợp với Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp Nhà cung cấp kiểm tra hàng hóa, dịch vụ thực tế mua bán và việc thanh toán, nhận tiền thanh toán tại các tài khoản ngân hàng có liên quan), trên cơ sở đó xem xét khấu trừ, hoàn thuế theo quy định.
 
Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Nghệ An được biết./.

 --------------------------------------------------------------------

Xem thêm: Thời hạn – Mức phạt chậm nộp mẫu 08/MST

----------------------------------------------------------------------------------------------

Kế toán Thiên Ưng xin chúc các bạn thành công!
 

 

Chia sẻ:
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
Các tin tức khác
Lịch nộp các loại tờ khai thuế năm 2024 chi tiết
Lịch nộp các loại tờ khai thuế năm 2024 chi tiết
Quy định về Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2024: Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, thuế môn bài; Thời hạn nộp báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN.
Không phát sinh thuế TNCN có phải nộp tờ khai Thuế TNCN?
Không phát sinh thuế TNCN có phải nộp tờ khai Thuế TNCN?
Không phát sinh thuế TNCN có phải nộp tờ khai tháng/Qúy? Phát sinh khấu trừ thuế TNCN là gì? Không phát sinh lương có phải nộp quyết toán thuế TNCN cuối năm?
Hạch toàn tiền đặt cọc – nhận tiền đặt cọc
Hạch toàn tiền đặt cọc – nhận tiền đặt cọc
Nhận tiền đặt cọc có phải xuất hóa đơn? Cách hạch toán tiền đặt cọc, hạch toán nhận tiền đặt cọc theo hợp đồng, đặt cọc thuê văn phòng, thuê nhà, đặt cọc trước tiền hàng.
Quy định về hàng biếu tặng cho khách hàng, công nhân viên
Quy định về hàng biếu tặng cho khách hàng, công nhân viên
Xuất hàng quà biếu tặng khách hàng, công nhân viên có phải xuất hóa đơn? Chi phí quà tặng khách hàng, nhân viên có được đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN
Tạm ngừng kinh doanh có phải nộp thuế môn bài, BCTC, Quyết toán thuế
Tạm ngừng kinh doanh có phải nộp thuế môn bài, BCTC, Quyết toán thuế
Tạm ngừng kinh doanh có phải nộp Báo cáo tài chính và có phải quyết toán thuế TNDN, TNCN không? Có phải nộp Lệ phí môn bài, Có phải đóng BHXH? Trường hợp nào thì phải nộp
Thuế GTGT vãng lai có được khấu trừ? Khi nào phải nộp
Thuế GTGT vãng lai có được khấu trừ? Khi nào phải nộp
Thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh có được khấu trừ? Khi nào phải nộp thuế GTGT vãng lai, các trường hợp không phải kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh
Xử lý tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế
Xử lý tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế
Phạt tiền vi phạm hợp đồng có tính vào chi phí? Có xuất hóa đơn không? Cách hạch toán toán tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế, hạch toán tiền bồi thường chi tiết các trường hợp.
Các Tờ khai Báo cáo thuế phải nộp theo Qúy cho cơ quan thuế
Các Tờ khai Báo cáo thuế phải nộp theo Qúy cho cơ quan thuế
Hàng quý phải nộp những gì cho cơ quan thuế? Các loại tờ khai, báo cáo phải nộp theo quý cho cơ quan thuế, thời hạn nộp các loại báo cáo thuế hàng quý.
Tìm chúng tôi trên
Quảng cáo
Phần mềm kê khai thuế htkk 5.1.9
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
Tuyển kế toán
 
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online